مطلب کلاس چهارم
 

الف : پاسخ صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید.

 مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()             ج : نداشتن ابزار ()            د :بی سوادی ()

کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف:مادها()               ب:پارس ها()                    ج: پارت ها()                     د: آشوری ها()

حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف:بابل-نمرود()             ب:مصر-فرعون()                  ج:بین النهرین-هیرود()               د: فلسطین فرعون()

چه کسی دولت ساسانیان را به وجود آورد؟

الف: کوروش()                     ب: داریوش ()                ج: اردشیر()                د: خسروپرویز()

ب : در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

در دوره ی ساسانیان شغل های مهم کشور در دست طبقه ی .................بود.

یکی از علل عمده ی جنگ ایران و روم بر سر سرزمین ................... بود.

پارس ها به رهبری .................... دولت ماد را از بین بردند.

کتاب مقدس زردشتیان ...................... نام دارد.

فرمان روایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهر ها ....................را به وجود آوردند.

ج : به سوالات زیر پاسخ دهید:

دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد نام ببرید.

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟

کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

چهار مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد بنویسید.

سورنا که بود و چه کرد؟

حضرت عیسی (ع) مردم را به چه کارهایی دعوت می کرد؟

دین زردشت بر چه پایه هایی استوار بود؟

چه چیزهایی باعث اختراع خط شد؟ 

دین اسلام مردم را به چه چیزهایی دعوت می کرد؟

مدنی

الف : جاهای خالی را کامل کنید. 

مدرسه محل ...............و................... است.

زبان و خط رسمی ملت ایران زبان و خط ................ است.

همه ی مسلمانان جهان جزء .................. هستند.

ب : به سوالات پاسخ دهید:

ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند ،نام ببرید.

فرزندان چه وظایفی دارند ؟

چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است ؟

چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه ی اسلامی است ؟

معنای نظم چیست ؟  


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم آذر 1390 توسط 
نخستین شهر ها چگونه بوجود آمدند ؟

اولین شهر ها در کنار کدام رود ها بوجود آمدند ؟

کشف آتش چه کمک هایی به انسان های نخستین کرد ؟

کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد

انسان های نخستین نیاز های خود به یکدیگر را چگونه بر طرف می کردند ؟

در گذشته اداره امور شهر ها بر عهده ............... بود و آنها برا نظم شهر را............... بوجود آوردند

چگونه به شیوه زندگی غار نشینی انسان های نخستین پی می بریم ؟

خانواده چگونه بوجود می آید

معنای نظم چیست

روز جمعه مخصوص چه کار هایی است


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

درس1   خانواده


1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.


2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.


3- خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند؟


4- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یا یک خانواده ی کم جمعیت؟ .............چرا؟


5- دو نمونه از مشکلات خانواده ی پرجمعیت را بنویسید.


درس 2 زندگی خانوادگی


1-  وظیفه ی پدر در خانواده چیست؟


2- مادر در خانواده چه وظیفه ای دارد؟


3- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟


4- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟


5- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟


6- معنی نظم چیست؟


7- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟


درس 3 مدرسه


1-  خانه ی دوم ما................ است.


2- هدف از آمدن به مدرسه چیست؟


3- مدرسه محل ...............و ............است.


4- در مدرسه چه کسانی برای تعلیم و تربیت ما تلاش می کنند؟ نام ببرید.


5- بهترین راهنمای ما در مدرسه ...............است.


1-  مدیر               2- معلم                  3- ناظم                    4- مربی بهداشت


6- با همکاری دانش آموزان و مدیر کمک می کند کارهای مدرسه بهتر انجام شود.


1-  مدیر                2- مربی پرورشی                     3- مربی بهداشت            4- معلم


7- برنامه ی کار مدرسه را با همکاری کارکنان مدرسه تنظیم می کند.


1-  معلم              2- مربی                     3- ناظم                  4- مدیر


درس 4 مسجد


1-  مردم برای برپا  داشتن نماز جماعت به کجا می روند؟


2- نماز جماعت چگونه خوانده می شود؟


3- محراب به چه جایی گفته می شود؟


4- مسجد محل انجام چه اعمالی است؟


5- ......................نمونه ی کوچکی از جامعه ی اسلامی است که در آن خداپرستی،همکاری،همدلی،نظم و آموزش وجود دارد.


6- مردم برای حل مشکلات محله ی خود در مسجد چه می کنند؟


درس 5 زندگی روستایی


1-  بیشتر روستائیان به کار ..............و...................مشغولند.


2- چرا بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند؟


3- زندگی روستایی با زندگی ایلی و عشایری چه تفاوت هایی دارد؟


4- چرا هوای روستاها تمیز و سالم است؟


5- سه محصول کشاورزی که در روستا تولید می شود نام ببرید.


6- دانش آموزان روستایی در چه کارهایی به خانواده کمک می کنند؟


7- با تلاش جهاد سازندگی در روستاها چه امکاناتی فراهم آمده است؟


درس 6 زندگی شهری


1-  شغل بیشتر مردم شهر نشین چیست؟


2- چند نمونه از مغازه های شهری را نام ببرید.


3- معمولا اداره های مهم در ..............شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در ..............شهر قرار دارند.


4- چند نمونه از اداره ها که مردم شهر در آن کار می کنند را نام ببرید.


5- اداره ی شهر بر عهده ی ................. است.


6- یکی از وظایف شهرداری........................................................................................


7- برای حفظ پاکیزگی شهر چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام داد؟


8- چند نمونه از مشکلات شهرهای بزرگ را بیان کنید.


9- شهر و روستا چه ارتباطی باهم دارند؟


10- چرا مردم یک شهر کمتر همدیگر را می شناسند؟


درس 7 ملت ایران


1-  مردم ایران در یک خانه ی بزرگ زندگی می کنند،نام این خانه ی بزرگ،کشور .........و نام این خانواده ی بزرگ، ......ایران است.


2- ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند؟

 


3- سال ایرانی(قمری/شمسی) است و از اول (فروردین/مهر) آغاز می شود.


4- به اولین روز فروردین .................می گویند.


5- زبان و خط رسمی ملت ایران .................. می باشد.


6- رنگ های پرچم ایران چه معنا و مفهومی دارد؟

 


7- وجود 22 کلمه ی الله اکبردر حاشیه ی پرچم نشانه ی چیست؟


درس 8 امت اسلامی


1-  امت اسلامی به چه کسانی گفته می شود؟

 


2- جمعیت امت اسلامی چند نفر است؟

 


3- چرا برای درس امت اسلامی عکس مراسم حج انتخاب شده است؟

 


4- وقتی مسلمانان در حج دور هم جمع می شوند چه کارهای مفیدی می توانند انجام دهند؟

 


5- چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

 


6- اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند چه می شود؟

 


7- مسلمانان جهان در چه چیزهایی مشترکند؟4مورد


8- آیا مسلمانان خارج از ایران هم جزء امت اسلامی هستند؟


9- آیا اگر مظلومی فریاد بزند: ای مسلمانان به دادم برسید. مسلمانی که این فریاد مظلومیت را بشنود ولی به او کمک نکند مسلمان است؟
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 توسط 

امتحان تاريخ و مدني                 ارديبهشت 90                       پايه چهارم

نام و نام خانوادگي                                            دبستان فرهنگیان

رديف

سؤالات تاریخ

بارم

 

 

 

 

1

الف) گزينه صحيح را با علامت ضربدر مشخص نمائيد.

 کدام گروه از آريايي ها در جنوب ايران ساکن شدند ؟

الف: مادهاO                         ب: پارسO        
 ج: پارت هاO                   د: آشوري هاO

چه کسي دين زرتشت را دين رسمي کشور ايران اعلام کرد ؟

الف:کوروشO               ب: خسروپرويزO   
ج: داريوش O                د: اردشيرO

ايوان مدائن مربوط به کدام حکومت است ؟

الف: ساسانيانO                  ب: اشکانيانO         
ج: هخامنشيان O                 د: مادهاO

پيامبر (ص) به چه کسي نامه نوشت و او را به اسلام دعوت کرد ؟

الف: خسروپرويز O              ب: اردشير O          
ج: شاپور اولO                     د: خسرو انوشيروانO

2

 

 

 

 

 

2

ب) در جاي خالي کلمه ي مناسب بنويسيد .

 

- نقاشي موجود بر ديوار غارهاي قديمي ،نشان دهنده ي اهميت.....در ميان مردمان بود .

5/0

فرمان روايان براي برقراري نظم و اداره ي شهرها..........را بوجود آوردند .

5/0

پايتخت هخامنشيان      ....................      بود .

5/0

در جنگ ايران و روم......... سردار ايران و ......... سردار يونان بود و در اين جنگ ................ پيروز شد .

75/0

پيروان حضرت نوح (ع) ازمردم.... و دشمنان آن حضرت .... بودند.

5/0

 

 

3

ج) صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص کنيد. 

مجسمه شير سنگي مربوط به آثار حکومت اشکانيان است.
     صحيحO          غلطO

راه شاهي در زمان داريوش ساخته شد.                               صحيحO          غلطO

5/0

 

 

 

 

 

4

د)به سئوالات زير پاسخ دهيد. 

 

نخستين روستاها چگونه بوجود آمدند ؟

1

اولين شهرها در کنار کدام رودها بوجود آمدند ؟

1

در زمان ساسانيان ،مردم ايران به چند طبقه تقسيم شدند،نام ببريد؟

1

سه مورد از کارهاي داريوش را نام ببريد؟

5/1

پايتخت اشکانيان کدام شهر بود ؟ چرا پايتخت خود را به تيسفون تغيير دادند ؟

1

سه پايه ي اصلي دين زرتشتي را نام ببريد؟

75/.

سوالات درس مدنی

 الف)عبارت هاي زير را کامل کنيد.

 

 

 

5

مسجد نمونه ي کوچکي از....... است که در آن ............ و نظم و همکاري وجود دارد.

75/0

به خانواده ي بزرگ مسلمانان  .................. مي گويند .

5/0

سال ايراني از ................. شروع مي شود و ...............به پايان مي رسد .

5/0

زبان و خط رسمي کشور ايران........................ است .

25/.

ب) پاسخ دهيد.

 

 

 

 

 

6

معني نظم چيست ؟

1

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است؟

1

در مسجد چگونه نماز جماعت مي خوانند ؟

1

ملت ايران چه چيزهاي مشترکي دارند ؟

1

اگر مسلمانان جهان با هم متحد باشند چه مي شود ؟

1

پيغمبر اسلام( ص )در مورد رسيدگي به فرياد مظلومان چه مي فرمايند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 

کشف آتش   چه کمک هایی به انسان  کرد
 نخستین روستا ها  چگونه بوجود آمدند
با رواج کشاورزی  در شهر ها  خانه های دائمی ساخته شد                            صحیح   (                    )                               غلط (                 )
انسان ها برای مراقبت از زمین های کشاورزی  خانه هایشان  را در کنار یکدیگر ساختند       صحیح    (                    )                                 غلط (                  )
اولین شهر ها در  کنار کدام رود ها  بوجود آمدند
مبادله کالا به کالا یعنی چه ؟
با گذشت زمان  جمعیت بعضی از روستا  ها  ی کنار رود ها  بیشتر شد  واین روستا  ها به .............. تبدیل شدند 
حضرت ابراهیم  در شهر ............بدنیا آمد  و پادشاه  زمان او  ...........  نام داشت
به فرمانرویان مصر  چه می گفتند  . آنان چگونه مردمی بودند

ماد ها در دامنه کوه........... شهری ساختند  و نام آن را  ............. گذاشتند
چرا حکومت ماد از بین رفت

آریایی ها  حدود ..........سال قبل  از ...................... به سرزمین ما آمدند
حضرت نوح در .............. زندگی می کرد
خانواده  چگو نه  تشکیل  می  شود
خانواده های پر جمعیت با چه مشکلاتی روبرو هستند

ما باید در زندگی خانوادگی نظم داشته باشیم  یعنی اینکه         1-
2-                                                         3- 
فرزندان در خانواده  چه وظایفی دارند

 مدرسه محل تعلیم و ............ است
دومین خانه ای که ما در آن زندگی می کنیم   چه نام دارد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ششم اسفند 1389 توسط 

2

 
پاسخ درست را با علامت × مشخص نمایید.

1ـ اولین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف) سنگ          ب) آهن               ج) چوب                          د) چرم


2ـ وقتی یک فرمانروا بر چند شهر و روستا چیره می شد،به این ترتیب ........... بوجودمی آمد.

لف) شهرها       ب) روستاها         ج) کشورها                     د) دهکده ها


3ـ به فرمان خداوند ، آتش برای کدام پیامبر سرد شد؟

الف) حضرت عیسی     ب) حضرت نوح        ج) حضرت موسی        د) حضرت ابراهیــم

4ـ مادها بیشتر وقت ها به چه کسانی در حال جنگ بودند؟

الف) آشوری ها        ب) پارس              ج) پارتها                  د) مصری ها2

 
در جاهای خالی ، کلمۀ مناسب بنویسید.

1ـ مهم ترین مشکلات انسان نخستین ................. بود.

2ـ فرمانروایان برای اداره ی شهرها از مردم ................ می گرفتند.

3 ـ پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم (ع) .................. بود.


4ـ مادها شهر .................. را پایتخت خود قرار دادند.


 

5/1

 
صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت × مشخص کنید.

1ـ رهبر پارس ها کورش نام              داشت                                                                                                 صحیح               غلط


2ـ حضرت ابراهیم (ع) در مصر به دنیا آمد.                                                                                    صحیح               غلط


3ـ رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع خط شد.             صحیح                           غلط

1

 
*********

1ـ کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

 2ـ نخستین شهره چگونه بوجود آمد؟

 3ـ اولین شهرها در کنار کدام رودها بوجود آمد؟

 

1

 


4ـ چرا ابتدا مادها نیم توانستند جلوی حمله آشوری ها را بگیرند و آنها را شکست دهند؟

 


5/1

 


5ـ سه گروه آریایی را که به ایران آمدند ، نام ببرید.

 


5/0

 


6ـ در شمال شرقی ایران کدام گروه آریایی ها ساکن شدند؟

 

 


1

 


مـــدنـــــــی

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید.

1ـ دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند کدام است؟

  الف) مدرسه       ب) خانواده        ج) کلاس         د) کشور


2ـ چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه  کار مدرسه را تنظیم می کند؟

الف) دفتردار        ب) ناظم            ج) مدیـر           د) معلّم2

 
در جای خالی از کلمات مناسب استفاده کنید.

1ـمدرسه محل .............. و ................ است.


2ـ مسجد یک جامعه اسلامی است که در آن ............. و ............. است.

********

1

 
به سئوالات زیر پاسخ دهید.

1ـ چرا بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می شناسند؟

 2ـ مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

 1

 
3ـ جمعه مخصوص چه کارهایی است؟

 1

 
4ـ فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

 1

 
5 ـ معنی نظم چیست؟ 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

بسمه تعالي                    

 

آزمون درس تاريخ و مدني کلاس هاي چهارم ابتدايي

 

 

پاسخ صحيح سوالات زير را با علامت ×‌مشخص کنيد.

 

بارم 

انسانهاي نخستين بيشتر در کجا ها زندگي مي کردند؟

 

 الف )خانه      ب ) چادر       ج  ) غارها      د ) خانه هاي چوبي

 

5/0 

 

در زمان هاي قديم انسان ها نياز هاي خود را چگونه بر طرف مي کردند؟

 

الف ) خريد کالا          

ب ) مبادله کالا با کالا

ج  ) استفاده نکردن از کالاي ديگران        

د   ) بدست آوردن کالا با غارت و زور گويي

 

5/0 

 

آرياييها حدود چند هزار سال پيش به ايران آمدند؟

الف ) دو هزار سال پيش          

ب ) پنج هزار سال پيش  

ج  ) چهار هزار سال پيش      

د   ) سه هزار سال پيش

 

5/0حضرت ابراهيم(ع) در کجا به دنيا آمد؟

الف )مصر             ب ) مدينه          ج  ) بابل        د ) مکّه

 

5/0 

اولين جامعه اي که ما در آن زندگي مي کنيم چه نام دارد؟

الف) مسجد         ب) مدرسه             ج) خانواده          د) شهر

 

5/0مسجد نمونه کوچکي از چه جامعه اي است؟

الف) شهري        ب) روستايي          ج) اسلامي        د) ديني

 

5/0در روستاها بيشتر مردم به چه کارهايي مشغول هستند؟

الف) کشاورزي       ب) دام پروري      ج) باغ داري      د) هر سه مورد

 

5/0 

جاهاي خالي را با کلمات مناسب تکميل کنيد

 

 حضرت نوح(ع) در..................... زندگي مي کردند.

 

5/0اولين شهرها در کنار رود هاي پر آبي مثل نيل و............و ...........و............. بوجود آمدند.

 

5/1 

مادهابا...........همسايه بودند  ودر دامنه ي کوه الوند شهري ساختند و نام آن را ............گذاشتند.

 

1 

بعضي از خانواده ها............و    بعضي ديگر از خانواده ها..............هستند.

 

1 

 

مدرسه محلّ....................و.................... است.

 

1 

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي.........در بيشتر روستاها مدرسه، حمام، مسجد، و خانه ي بهداشت ساخته شده است.

 

5/0 

 

مردم در مسجد براي حلّ مشکلات محلّه ي خود با هم....................مي کنند.

 

5/0 

 

درستي و نادرستي هر يک جملات زيررا با علامت × مشخص کنيد.

 

  

 

انسانهاي اوليه براي مراقبت از زمينهاي کشاورزي خانه هايشان را کنار يکديگر مي ساختند.   

 

درست [1]                            نادرست[1]

 

5/0 

 

رهبر پارتها کوروش نام داشت.     

   درست [1]                        نادرست[1]

 

5/0 

 

فرمانروايان براي بر قراري نظم و اداره يبهتر شهر ها قانون را به وجود آوردند.      

 درست [1] نادرست[1]

 

5/0 

 

خانواده با ازدواج زن و مرد و تولّدفرزندان بوجود مي آيد.    

     درست [1 ]          نادرست[1]

 

5/0 

 

در مدرسه برنامه ي کار آموز گاران را معلّم تنظيم ميکند.        

   درست [1]          نادرست[1]

 

5/0 

 

فرزندان در خانه با اعمال ديني ورفتار نيکو آشنا مي شوند. .        درست [1]        نادرست[1]

 

5/0 

 

به سوالات زير پاسخ کامل دهيد.

 

  

 

انسانهاي نخستين چه استفادهايي از آتش مي کردند؟(4 مورد)

 

2 

 

نخستين روستا ها چگونه به وجود آمدند؟

 

1 

 

انسانهاي اوليه غذاي خود را چگونه به دست مي آوردند؟(3 مورد)

 

1 

 

آرياييها چند گروه بودند،نام ببريد؟

 

5/1 

 

معناي نظم رابنويسيد؟(3مورد)

 

5/1 

 

روز جمعه مخصوص چه کارهايي مي باشد؟(3 مورد)

 

5/1

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

نمونه سئوالات درس تاریخ و مدنی چهارم

-         مهمترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

-         کشف آتش چه اثری در زندگی انسان های نخستین داشت ؟

 

-         واکنش انسان های نخستین در مقابل آتش چه بود ؟

 

-         دو نعمت بزرگی که خداوند در مفایسه با دیگر جانداران به انسان عطا نموده چیست ؟

 

-         اولین ابزارهای انسان نخستین چه بود ؟

 

-         انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه بدست می آوردند ؟

 

-         چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند ؟

 

-         انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

-         اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

-         اهلی کردن حیوانات چه تاثیری در زندگی انسانها داشت ؟

 

-         انسان ها چگونه به فن کشاورزی پی بردند ؟

 

-         اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟

 

-         چرا انسانها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند ؟

 

-         استفاده از فن کشاورزی چه تاثیری در زندگی انسان ها داشت ؟

 

-         چگونگی تقسیم کار در بین انسانهای نخستین را توضیح دهید ؟

 

-         نقاشی های روی دیواره ی غارها نشان دهنده ی چیست ؟

 

-         مبادله ی کالا با کالا را توضیح دهید ؟

 

-         مشکلات مبادله ی کالا با کالا را بنویسید ؟

 

-         براي حل مشکلات مبادله ي کالا به کالا چه وسايلي اختراع شد؟

 

-         اولین شهرها چگونه به وجود آمدند ؟

 

-         اداره ی امور شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟

 

-         چرا قانون به وجود آمد ؟

 

-         چه چيز باعث اختراع خط شد؟

 

-         حمورابی که بود و چه کرد ؟

 

-         اولین  حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمد ؟

 

-         فرمانداران شهرها برای اداره ی امور شهرهای خود چه کردند ؟

 

-         اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

-         انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

-         خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

-         چه عاملی باعث ایجاد شور و نشاط در خانواده می شود ؟

 

-         خانواده چه وظایفی در مقابل فرزندان دارند؟

 

-         مشکلات یک خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

-         پدر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

-         مادر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

-         فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند ؟

 

-         چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی می دهد ؟

 

-         چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

-         معنی نظم چیست ؟

 

-         روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

سر خوبم پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کن .

- مهمترین مشکل انسان های نخستین در ابتدا چه بود  ؟

الف) شکار حیوانات £        ب) پیداکردن وتهیه غذا £         ج ) تهیه مسکن £                د)تهیه پوشاک £

- اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر از جنس .......................... بودند .

الف) سنگ £                  ب) چوب £                           ج ) آهن £                                  د) مس £

- نقاشی روی دیوار غارها نشان دهنده چیست ؟

الف) وجود بچه ها £        ب) اهمیت کشاورزی £             ج ) اهمیت نقاشی £             د) اهمیت شکار £

- کدامیک جزء وظایف فرزندان در خانواده نیست ؟

الف) درس خواندن £    ب) کمک به پدرومادر £    ج ) آشنایی با اعمال دینی و رفتارنیکو £    د) بازی کردن £

==========================================================

دانش آموز خوبم جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کن .

- دین اسلام به  ............................... اهمیت زیادی می دهد چون در تربیت ما نقش مهمی دارد .

- انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

عزیزم جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص کنید .

- با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند  .(            )

- شهر ایلام در کنار رود کارون به وجود آمد  . (             )

- بر طرف کردن نیازهای خانواده پرجمعیت از کم جمعیت راحت تر است  . (            )

- وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد  . (              )

=========================================================

دانش آموز کنجکاو و پرتلاش من پرسش ها را با دقت بخوان و به آن ها پاسخ کامل بده .

کشف آتش در زندگی انسان های نخستین چه اهمیتی داشت ؟

در زمان قدیم اداره شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟........................................... آنان برای برقراری نظم و اداره شهرها چه چیزی را به وجود آوردند ؟ ..................................................................... .

=========================================================

گزینه ی صحیح را با علامت × مشخص کنید .

اولین ابزار انسان نخستین از چه جنسی بود .                             

الف : چوبی        ب : سنگی          ج : آهنی              د : استخوان حیوانات

خداوند برای هدایت انسان ها ...................... فرستاد .                                     

الف : ثروتمندان                ب : فرمانروایان        ج : پیامبران         د : امامان

چه چیز باعث اختراع خط شد ؟

 الف : مبادله ی کالا با کالا ب : رواج داد و ستد بین مردم   ج : به وجود آمدن قانون   د : رسیدگی به کار مالیات

مهمترین مشکل انسان های نخستین در ابتدا چه بود  ؟

الف) شکار حیوانات         ب) پیداکردن وتهیه غذا          ج ) تهیه مسکن         د)تهیه پوشاک

- اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر از جنس .......................... بودند .

الف) سنگ                   ب) چوب          ج ) آهن              د) مس

- نقاشی روی دیوار غارها نشان دهنده چیست ؟

الف) وجود بچه ها         ب) اهمیت کشاورزی    ج ) اهمیت نقاشی     د) اهمیت شکار

- کدامیک جزء وظایف فرزندان در خانواده نیست ؟

الف) درس خواندن     ب) کمک به پدرومادر     ج ) آشنایی با اعمال دینی و رفتارنیکو     د) بازی کردن

اولین ابزاری که توسط انسان ساخته شد از چه جنسی بود ؟

الف : فلز     ب : چوب      ج : سنگ      د : پلاستیک

با رواج کشاورزی ، مردم در کنار ............... و ............... برای خود خانه های دائمی ساختند .

الف : رود ها و چشمه ها   ب : رودها و دریاها   ج : کوهها و دشت ها   د : کوهها و دریاها

انسان های نخستین در جست و جوی خانه به ........................ پناه بردند .

الف : دشت ها            ب : کوه ها     ج : جنگل ها       د : غارها

نقاشی روی دیواره ی  غارها نشان دهنده ی چیست ؟

الف : وجود بچه ها   ب : اهمیت کشاورزی    ج : اهمیت نقاشی    د : اهمیت دوره ی شکار

 انسان های نخستین از آتش برای کدام مورد استفاده نمی کردند ؟

الف : پختن غذا        ب : علامت دادن      ج : گرما   د : روشنایی

اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

الف : گاو            ب : اسب    ج : سگ      د : بز

حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمد ؟

الف : مصر     ب : بین النهرین          ج : بابل       د : بیت المقدس

تهیه ی خوراک و پوشاک در خانواده به عهده ی چه کسی است ؟

الف : مادر       ب : پدربزرگ و مادربزرگ      ج : فرزندان     د : پدر

مدرسه محل ...................................... است .

الف : بازی و ورزش   ب : تعلیم و تربیت    ج : تحصیل و بازی    د : بازی و نشاط

وظیفه ی تنظیم کارهای  مدرسه به عهده ی ................................ است .

الف : معاون      ب : معلم         ج : مدیر       د : ناظم

به فرمانروايان مصر چه مي گفتند ؟

الف : پيشوا          ب : نمرود         ج : فرماندار       د : فرعون

در جاهای خالی کلمه هاي مناسب بنويسيد . 

به فرمانروايان ........................ فرعون مي گفتند .

مدرسه محل ....................... و ....................... است .  

حضرت موسی (ع) در  .......................... بدنیا آمد .

انسان ها با رواج  ..................................... برای خود خانه های دائمی ساختند  .

بهترین راهنمای ما در مدرسه ----------------- است .

انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند   .

 

- دی نوح (ع) و پیروانش به دستور خدا ................................... بزرگی ساختند .

پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم (ع) ................................ نام داشت .

پیروان حضرت نوح ( ع ) بیشتر از مردم ..................................... بودند .

دین اسلام به .......................... اهمیت زیادی می دهد چون در تربیت ما نقش مهمی دارد .

- انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

در زمان قدیم اداره شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟........................................... آنان برای برقراری نظم و اداره شهرها چه چیزی را به وجود آوردند ؟ ..................................................................... .

مهمترين مشكل انسان هاي نخستين  ........................... بود .

مسجد نمونه ي كوچكي از يك جامعه ي اسلامي است كه در آن ...................... و ......... وجود دارد

به محل قرار گرفتن امام جماعت در مسجد  ......................... مي گويند  .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عزیزم جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص کنید .

- با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند  .(            )

- شهر ایلام در کنار رود کارون به وجود آمد  . (             )

- بر طرف کردن نیازهای خانواده پرجمعیت از کم جمعیت راحت تر است  . (            )

- وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد  . (              )

به فرمان خداوند حضرت نوح (ع) و پيروانش كشتي بزرگي ساختند .  (       )

زندگی انسان های نخستین به زندگی انسان امروز شبیه نبود . (            )

مهمترین مشکل انسان های نخستین حمله حیوانات وحشی بود . (             )

وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد . (                )

برطرف کردن نیازهای خانواده پر جمعیت از کم جمعیت راحت تر است . (            )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

                

چه كسي با همكاري كاركنان برنامه ي كار مدرسه را تنظيم مي كند ؟

 

انسان هاي نخستين چگونه با فن كشاورزي آشنا شدند ؟

 

مهم ترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

حضرت ابراهیم (ع) از طرف خداوند مامور چه کاری شد ؟

 

در زمان های گذشته انسان ها نیازهای خود را از چه راهی برطرف می کردند ؟

 

پیروان حضرت نوح (ع) چه کسانی بودند ؟

 

انسان ها چگونه فن کشاورزی را آموختند ؟

 

دو مشکل از مشکلات خانواده های پر جمعیت را بنویسید .

 

نظم یعنی چه ؟ ( 3 مورد )

 

نخستین روستا ها چگونه به وجود آمدند ؟

 

 فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند ؟

 

داد و ستد به صورت مبادله ی کالا با کالا چه مشکلاتی را به وجود آورد ؟ ( 2 مورد )

 

اولین شهرها در کنار کدام رودخانه ها به وجود آمدند ؟

 

اولین حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟

 

کدام پیامبر مامور شد تا خانه کعبه را بسازد ؟با کمک چه کسی این کار را انجام داد؟

   نام پیامبر ........................................             با کمک ......................................

 

عاقبت فرعون و سپاهیانش چه شد ؟

 

خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

معمولاً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی را انجام می دهند ؟

 

دو نمونه از مشکلات خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

مهمترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

کشف آتش چه اثری در زندگی انسان های نخستین داشت ؟

 

واکنش انسان های نخستین در مقابل آتش چه بود ؟

 

دو نعمت بزرگی که خداوند در مفایسه با دیگر جانداران به انسان عطا نموده چیست ؟

 

اولین ابزارهای انسان نخستین چه بود ؟

 

انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه بدست می آوردند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند ؟

 

انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

 

اهلی کردن حیوانات چه تاثیری در زندگی انسانها داشت ؟

 

انسان ها چگونه به فن کشاورزی پی بردند ؟

 

اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟

 

چرا انسانها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند ؟

 

استفاده از فن کشاورزی چه تاثیری در زندگی انسان ها داشت ؟

 

چگونگی تقسیم کار در بین انسانهای نخستین را توضیح دهید ؟

 

نقاشی های روی دیواره ی غارها نشان دهنده ی چیست ؟

 

مبادله ی کالا با کالا را توضیح دهید ؟

 

مشکلات مبادله ی کالا با کالا را بنویسید ؟

 

براي حل مشکلات مبادله ي کالا به کالا چه وسايلي اختراع شد؟

 

اولین شهرها چگونه به وجود آمدند ؟

 

اداره ی امور شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟

 

چرا قانون به وجود آمد ؟

 

چه چيز باعث اختراع خط شد؟

 

حمورابی که بود و چه کرد ؟

 

اولین  حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمد ؟

 

فرمانداران شهرها برای اداره ی امور شهرهای خود چه کردند ؟

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

چه عاملی باعث ایجاد شور و نشاط در خانواده می شود ؟

 

خانواده چه وظایفی در مقابل فرزندان دارند؟

 

مشکلات یک خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

پدر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

مادر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند ؟

 

چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادیمی دهد ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

کشف آتش در زندگی انسان های نخستین چه اهمیتی داشت ؟

 

نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند ؟

 

داد و ستد به صورت مبادله ی کالا با کالا چه مشکلاتی را به وجود آورد ؟

 

اولین حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

انسان های نخستین چگونه فن کشاورزی را یاد گرفتند  ؟

 

لین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

زندگی خانوادگی چگونه آغاز می شود ؟

 

روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

معمولا ً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی انجام می دهند ؟

 

دو نمونه از مشکلاتی را که یک خانواده پر جمعیت با آن روبرو می شوند را بنویسید ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

خط چرا اختراع شد ؟

 

در زمان هاي نخستين انسانها نيازهاي خود را از چه راهي برطرف مي كردند؟

 

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است ؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 


1- خانواده با ازدواج .......................... و ......................... به وجود می آید .2- تعداد افراد خانواده با............................. بیش تر می شود .3- پدر و مادر با محبّت و فداکاری ، برای ........................... و ........................ ما تلاش می کنند.4- آیا شما عضو یک خانواده کم جمعیّت هستید یا پر جمعیّت ؟5- خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند ؟6- سه نمونه از مشکلاتی را که خانواده های پر جمعیّت با آن ها رو به رو می شوند ، بگویید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم آبان 1389 توسط 


1- معمولاً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی انجام می دهند؟


 2- فرزندان چه وظایفی دارند ؟


 3- چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است ؟


 4- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟


 5- معنای نظم چیست ؟


 6- در روستاها بیش تر زنان به چه کارهایی مشغولند ؟


 


 7- در شهرها بیش تر زنان به چه کارهایی می پردازند ؟


 


 8- کودکانی که در خانواده از تربیت ، محبّت و اخلاق خوب بهره مند می شوند در آینده  افرادی ........... ..... و .......... خواهند شد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم آبان 1389 توسط 
-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

3- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

4- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

5- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

6- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

7- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

8-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

9- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

10- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

11- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

12- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یایک خانواده ی کم جمعیت؟..................چرا؟

4- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

5- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

6- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

7- معنی نظم چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 
ا بزارهای ا نسان بیشتر ……………... بود ند. 5/0

2)خداوند به ا نسان ها ………و………..داد تا آن ها بتوا نند راه حل هایی برای مشکلات خود پیدا کنند.1

3) ا نسان ها از ……..و………برای خا نه سازی ا ستفاده می کرد ند.5/0

4)کشف آتش چه کمک هایی به  ا نسان کرد؟1

5)مهم ترین مشکلات ا نسان هادر هزاران سال پیش چه بود ؟1

6)چه چیز هایی به ا نسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند ؟1

7)امروزه با دیدن نقاشی ها ی روی دیوار غارها به چه چیزی پی می بریم ؟1

8) شکار برای انسان چه فایده هایی داشت ؟1

9)کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد ؟1

10)نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟1

11) در دوره ی شکار وظیفه ی مردان و زنان چه بود ؟ 1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 

به نام خدا      امتحان :تاريخ و مدني       پايه ي: چهارم          دبستان :   

نام :         نام خانوادگي :      تاريخ :      /      /       8      زمان : 60  دقيقه

 

رديف

سوال

بارم

1

اولين ابزارهاي انسانهاي نخست بيشتر از آهن بود .                   درستr              نادرستr

با رواج كشاورزي مردم در شهرها خانه هاي دائمي ساختند.         درست r        نادرستr

1

2

مادها در دامنه ي كوه ................................... شهري ساختند و نام آن شهر را ......................... گذاشتند.

سه پايه ي اصلي دين زردشتي پندار نيك ، گفتار نيك ، .................................... است .

5/1

3

اولين حيواني كه اهلي شد.

گربهr            گاوr         سگr            اسبr

5/0

4

كدام شاه ايران در جنگ رومي ها شكست خورد؟

خسرو پرويز r      انوشيروانr     اردشير r     سورناr

5/0

5

حضرت ابراهيم (ع) در كجا به دنيا آمد؟

1

6

سه گروه آريايي ها را كه به ايران آمدند نام ببريد؟

5/1

7

كشف آتش در زندگي نخستين چه اهميتي داشت؟

1

 8

اولين شهرها در كنار كدام رودها پديد آمدند؟

5/1

9

سه مورد از كارهاي مهمي را كه در زمان داريوش انجام شد توضيح دهيد؟

5/1

1

دومين جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم خانواده است .         درستr           نادرستr

زبان و خط رسمي ملت ايران فارسي است  .                               درستr            نادرستr

5/0

2

جمعه روز شركت در ............................ جمعه ، ديدن اقوام و آشنايان ............................. است.

مدرسه محل تعليم و ...................................... است.

75/0

3

وظيفه ي زيبا نگه داشتن محيط و حفظ پاكيزگي شهر را بر عهده دارد .

فرمانداري r        بانك r       مدرسهr       شهرداريr

5/0

4

مردم در مسجد براي حل مشكلات خود چه مي كند ؟

 

1

5

مسلمانان جهان در چه چيزهايي با هم مشتركند ؟

 

2

6

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است؟

 

2

7

با تلاش جهاد سازندگي در بيشتر روستاها چه امكاناتي فراهم شده است؟

 

25/1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389 توسط 

1 مهمترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: غذا                                                 ب: لباس                                               ج: خانه

5/0

2 اولین حیوانی که اهلی شد . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: گوسفند                                            ب: سگ                                                             ج: بز                                        

5/0

3 پیروان حضرت نوح «ع» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

الف: گروهی از مردم ثروتمند                 ب: گروهی از مردم ستمگر                                  ج: گروهی از مردم ستمدیده

5/0

4 رهبر پارس ها . . . . . . . . . . . . . . . نام داشت.

الف: کورش                                       ب: داریوش                                                ج: اسکندر

5/0

5 اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

 

5/0

6 در زمان قدیم انسان ها نیاز خود را از راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برطرف می کردند.

5/0

7 آریایی ها در دشت های سبز و حاصلخیز و مراتع کوهستانی ساکن شدند و از آن پس سرزمین ما . . . . . . . . . . . . . . . . .نام گرفت.

5/0

8 فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره‏ی بهتر شهرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . را به وجود آوردند.

5/0

9 کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

1

10 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1

11 اولین شهرها در کنار کدام رودخانه ها پدید آمدند؟

1

12- لقب فرمانروایان مصر چه بود؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آنها چگونه مردمی بودند؟

5/1

13 آریایی ها به چند گروه تقسیم شدند؟ نام ببرید.

5/1

14 چرا مادها نمی توانستند جلوی آشوری ها را بگیرند؟

1

15 دو مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد نام ببرید.

1


16 دوّمین جامعه ای که در آن زندگی می کنیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

5/0

17 ما باید در زندگی خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داشته باشیم.

5/0

18 مدرسه محل . . . . . . . . . . . . . . . تربیت است.

5/0

19 خانواده هایی که بیش از دو فرزند دارند در گروه خانواده های . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار می گیرند.

5/0

20 معنی نظم چیست؟

5/1

21 نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود؟

1

22 چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند؟

1

23 چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

1

24 وظایف هر یک را بنویسید:

آموزگار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مدیر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ناظم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389 توسط 
-مهم ترین مشکل انسان نخستین ................................. بود .  5/0
2-با آغاز فن ......................... زندگی انسان ها تغییر کرد . 5/0
3-در زمان های قدیم ،اداره ی امور شهرها به عهده ی ..................................... بود .   5 /0
4- خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .............................. ساخته شد .5/0
5-پارس ها به رهبری ............................ به جنگ با مادها برخاستند وآن ها را شکست دادند. 5/0
6-نخستین بار در زمان .............................. از طلا سکه درست کردند .  5/0
7- یکی از علل عمده ی جنگ ایران و روم بر سر سرزمین ....................................... بود. 5/0
8- در دوره ی ساسانیان شغل های مهم کشور در دست طبقه ی ................................ بود .   5/0
1- چه چیزهایی به انسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند ؟1

2-اولین شهرها در کنار کدام رود ها پدید آمدند ؟ 2

3- لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟2


4- چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟ 1


5-چهار مورد از کارهای مهم که در زمان داریوش انجام شده بنویسید ؟ 2


6- سورنا که بود وچه کرد ؟ 2


7- سه پایه ی اصلی دین زردتشت را بنویسید ؟ 5/1

8- اردشیر که بود وچه کرد ؟ 2


9- در دوره ساسانیان چه کسانی در طبقه معمولی قرار داشتند ؟ 5/1


10- دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد را نام ببرید ؟ 2


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389 توسط 
آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کورش در شمال ایران در سال ۵۴۴ قبل از میلاد ساخت ، ساخته شد ▪ آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتی ...
آیا میدانید :اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند
آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند
▪آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف کرد ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است
▪ آیا میدانید : اولین ارتش سواره در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با ۱۱۵ سرباز
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در ۷۰۰۰ سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که قاره آمریکا را کشف کردند ایراینان بودند و کریستف کلب و واسکودوگاما بر اثر خواندن کتابهای ایرانی که در کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره پیمایی افتاده اند
▪ آیا میدانید : کلمه شاهراه از راهی که کورش بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته شده
▪ آیا میدانید : کورش کبیر در شوروی سابق شهری ساخت به نام کورپولیس که خجند امروزی نام دارد
▪ آیا میدانید : کورش پس از فتح بابل به معبد مردوک رفت و برای ابراز محبت به بابلی ها به خدای آنان احترام گذاشت و در همان معبد که بیش از ۱۰۰۰ متر بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود به آنان تاج گذاری کرد
▪ آیا میدانید : اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط کورش کبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد
▪ آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کورش در شمال ایران در سال ۵۴۴ قبل از میلاد ساخت ، ساخته شد
▪ آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت ۴۰ سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد
▪ آیا میدانید : کمبوجبه فرزند کورش بدلیل کشته شدن ۱۲ ایرانی در مصر و به جای عذر خواهی فرعون مصر از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود و به همین دلیل کمبوجیه با ۲۵۰ هزار سرباز ایرانی در روز ۴۲ از آغاز بهار ۵۲۵ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد . و به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود
▪ آیا میدانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند برگذیده شد و در بهار ۵۲۰ قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر تهاد و برای همین مناسبت ۲ نوع سکه طرح دار با نام داریک ( طلا ) و سیکو ( نقره ) را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین پولهای جهان شد
▪ آیا میدانید : داریوش کبیر طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بداند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگذین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت . ( داریوش به حق متعلق به زمان خود نبود و ۲۰۰۰ سال جلو تر از خود می اندیشید
▪ آیا میدانید : داریوش در پائیز و زمستان ۵۱۸ – ۵۱۹ قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغد آورد
▪ آیا میدانید : داریوش بعد از تصرف بابل ۲۵ هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوق بردگی شاه بابل بود آزاد کرد
▪ آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهرای بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت
▪ آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش کبیر به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت کاخ پرسپولیس ۳ سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۶۵ سال به طول انجامید
▪ آیا میدانید : داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده ۲۵ هزار کارگر به صورت ۱۰ ساعت در تابستان و ۸ ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر ۵ روز یکبار یک سکه طلا ( داریک ) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه ۲۵۰ گرم گوشت همراه با روغن – کره – عسل و پنیر میداده است و هر ۱۰ روز یکبار استراحت داشتند
▪ آیا میدانید : داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق همراه بوده است
▪ آیا میدانید : تقویم کنونی ( ماه ۳۰ روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی “دنی تون” بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است
▪ آیا میدانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند
▪ آیا میدانید : داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه – وزارت آب – سازمان املاک – سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد
▪ آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد
▪ آیا میدانید : داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از ایران بوده سدی عظیم بروی رود سند بنا نهاد
▪ آیا میدانید : فیثاغورث که بدلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد
▪ آیا میدانید : در طول سلطنت داریوش کبیر ۲۴۲ حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بوده که با ۲۴۲ مورد شورش مقابله کرد و همه را برا جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد . او در سال آخر پادشاهی به اندازه ۱۰ میلیون لیره انگلستان ذخیره مالی در خزانه دولتی بر جای گذاشت داریوش در سال ۵۲۱ قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم
▪ آیا میدانید آئین زرتشت نخستین انقلاب انسانگرایی و آزادیخواهی در تاریخ بود. تمام نوشتارهای تاریخی نشان میدهد که چه اندازه این انقلاب جهان را به پیش کشاند و چه اندازه بر فرهنگ جهانی تاثیر گزاشت .
▪ آیا میدانید « تحولی که زرتشت در فرهنگ ایران به وجود آورد زنهای ایرانی را در تمام زمینه ها هم تراز مردان کرد و زنها از چنان آزادی برخوردار شدند که مانند آنرا در هیچ جایی از دنیای باستان نمیتوان یافت. درآن زمان یونانیها با زنان خود مانند برده رفتار میکردند و ارسطو میگفت زن نمیتواند روح داشته باشد.
پل دو بروی: تاریخ فلسفه زرتشت، پاریس ۱۹۸۴ رویه ۱۱۰
▪ آیا میدانید هیچ صفحه ا ی از کتابهای تاریخ نمیتواند گواه دهد که یک نفر بزور به اندیشه زرتشت وارد شده باشد. اگر جز این بود زمانی که ایرانیان امپراتوری جهانی درست کرده بودند، یونان و هند و مصر و تمام خاور میانه و نیمی از آفریقا زرتشتی شده بودند. ( پل دو بروی: تاریخ فلسفه زرتشت، پاریس ۱۹۸۴ رویه ۱۱۴)
▪ آیا میدانید در فرمان آزادی کورش (قانون حقوق بشر). که ۲۵۴۱ سال پیش با خط میخی روی استوانه بزرگی نوشته شده و امروز در موزه لندن است، این جمله ها آمده اند۰ « انسانها آزادند که هر خدایی را که دلخواه آنها است بپرستند، آنها آزادند که در کشور دلخواه خویش زندگی کنند، همگی باید در آرامش و صلح زندگی نمایند.....». ( و. ایلرز : ترجمه استوانه کورش از خط میخی، ۱۹۷۴ : ی. کیله: تفسیر نوشتار استوانه کورش، ۱۹۷۳ ) .
▪ آیا میدانید پس از آزادی یهودیان از اسارت بابل بوسیله کوروش بزرگ، ساختن معبد اورشلیم بوسیله داریوش و جمع آوری تورات بوسیله خشایارشاه، سه پادشاه زرتشتی ایران، پیامبران یهودی همچون ایسایی، ژرمی، ازقیل ودانیل، کورش بزرگ را در تورات « فرستاده خدا و پیام آور آزادی» خواندند. (ژرار ایزرایل: کورش بزرگ، پاریس ۱۹۸۷)

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم مهر 1389 توسط 

درس سوم

1_دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند کدام است؟

الف)مدرسه              ب)خانواده              ج)مسجد              د)کشور

2_چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه کار مدرسه را تنظیم می کند؟

الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

3_تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست؟

الف)مدیر              ب)ناظم                ج)دفتر دار          د)مربی پرورشی

4_بهترین راهنمای ما در مدرسه چه کسی است؟

 الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

درس چهارم

1_هنگام نماز جماعت پیش نماز یا امام جماعت در کجا قرار می گیرد؟

 الف)در صف های منظم                                 ب)جلو تر از همه در محراب       

 ج)پشت سر مردم                                         د)در صف اول نماز جماعت

2_مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است؟

الف)شهری               ب)روستایی             ج)اسلامی            د)ایلی

3_مردم در مسجد چه می کنند؟

الف) خداراعبادت می کنند                                ب )کلاس سواداموزی تشکیل می دهند         

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                         د) همه ی موارد صحیح است

4_ مردم درمسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

الف)با یک دیگر نماز می خوانند                           ب)با یک دیگر دعا می کنند            

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                            د)با یک دیگر در مراسم خاص شرکت می کنند

درس پنجم

1_بیشتر روستاییان به چه کاری مشغول هستند؟

الف)دام پروری     ب)کشاورزی و باغ داری        ج)کارهای دستی         د) کارهای صنعتی

2_کدام نهاد پس ار پیروزی انقلاب اسلامی در بیشتر روستاها مدرسه و حمام و مسجد ساخته است؟

الف)وزارت آموزش و پرورش      ب)وزارت بهداشت       ج)جهاد سازندگی         د)وزارت مسکن

3_جهاد سازندگی در روستا ها کدام یک از وظایف زیر را بر عهده ندارد؟

الف)ساختن مسجد                                            ب)ساختن حمام     

ج)درس دادن به بچه ها                                     د)فراهم ساختن آب آشامیدنی سالم

درس ششم

1_کدام یک از فعالیت های زیر در شهرها وجود ندارد؟

الف)کار در کارخانه ها     ب)کار کشاورزی     ج)کار در فروشگاه ها       د)کار در بیمازستان ها

 

_معمولا اطراف شهر،محل چه جاهایی است؟

الف)اداره ها                ب)فروشگاه ها         ج)کارگاه ها               د)بیمارستان ها

3_اداره ی هر شهر بر عهده ی کدام سازمان است؟

الف)راهنمایی و رانندگی        ب)وزارت راه       ج)شهرداری         د)پلیس

4_معمولا محل اداره های مهم و فروشگاه ها و بیمارستان ها در شهرها کجاست؟

الف)ابتدای ورود به شهر        ب)بیرون شهر            ج)اطزاف شهر          د)مرکز شهر

5_در شهرها دود اتومبیل ها و کارخانه ها چه مشکلی را به وجود می آورد؟

الف)آرامش شهر را بر هم می زنند                       ب)پاکیزگی شهر را دشوار می سازد

ج)ترافیک در شهر ایجاد می کنند                          د)هوای شهر را آلوده می کنند

درس هفتم

1_نام خانواده ی بزرگ ایران چیست؟

الف)کشور ایران            ب)ملت ایران                ج)امت ایران              د)مردم ایران

2_زبان و خط رسمی ایراان کدام است؟

الف)عربی                   ب)فارسی                   ج)کردی                       د)ترکی

3_سال ایرانی از چه روزی آغاز می شود؟

الف)آخر اسفند             ب)اول مهر               ج)اول فروردین                د)آخر فروردین

4_ملت ایران در کدام مورد با هم مشترک نیستند؟

الف)قانون اساسی                  ب)پرچم                   ج)سرود                 د)آداب و رسوم

5_رنگ پرچم ایران چه رنگی است؟

الف)سبز                           ب) قرمز                     ج)سفید                    د)هر سه رنگ

درس هشتم

1_همه ی مسلمانان جهان در کشورهای مختلف کدام خانواده ی بزرگ را تشکیل می دهند؟

الف)ملت                    ب)خانواده                  ج)امت اسلامی                     د) شهری

2_مسلمانان جهان چند نفر هستند؟

الف)ده میلیون نفر      ب)صد میلیون نفر        ج)بیش از یک میلیارد نفر         د)یک میلیون نفر

3_همه مسلمانان جهان در کدام یک از موارد زیر با هم مشترک هستند؟

الف)پرچم                ب)سرود ملی              ج)کتاب آسمانی                       د)تقویم

4_چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

الف)همه ی مردم ایران                                 ب)همه ی مسلمانان ایران  

ج)همه ی مردم جهان                                   د)همه ی مسلمانان جهان

5_پیامبر همه ی مسلمانان جهان کیست؟

الف)حضرت موسی(ع)                                ب)حضرت عیسی(ع)     

 ج)حضرت محمد(ص)                                د)حضرت نوح(ع)

6_ جملهی زیر از کیست؟

"هرگاه مسلمانی فریاد عدالت خواهی مظلومی را بشنود و به او کمک نکند مسلمان نیست."

الف)امام علی (ع)                                       ب)امام حسن(ع)

 ج) حضرت محمد(ص)                                د)امام حسین(ع)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 توسط 

سوالات چهار گزینه ای تاریخ

درس یک

1_مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساخت خانه         ب)فراهم کردن غذا        ج)نداشتن ابزار       د)بی سوادی

2_خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت داده یکی عقل و دیگری.........است

الف)پاهای نیرومند       ب)چشم بینا              ج)گوش شنوا           د)دست توانا

3_اولین ابزارهای ساخته شده توسط انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف)سنگ              ب)آهن                     ج)چوب                   د)چرم

درس دوم

1_اولین حیوانی که انسان توانست اهلی کند کدام حیوان بود؟

الف)گاو              ب)سگ                  ج)گوسفند                  د)اسب

2_انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

الف)دام پروری       ب)خانه سازی        ج)کشاورزی             د) ساختن ابزار

درس سوم

1_در زمان های قدیم انسان ها نیاز های خود را از چه راهی برطرف می کردند؟

الف)از راه خریدن کالا      ب)از راه مبادله ی کالا با کالا  ج)از راه به زور تصاحب کردن    د) از کالاهای دیگر استفاده نمی کردند

2_اولین شهرها در کنار کدام یک از رودهای زیر در ایران به وجود آمد؟

الف)دجله                ب)فرات                   ج)کارون                د)نیل

3_وقتی یک فرمانرو بر چند شهر و روستا چیره می شد به این ترتیب...............به وجود می آمد.

الف)شهرها            ب)روستاها               ج)کشورها                 د)دهکده ها

درس چهارم

1_حضرت نوح (ع) در کجا زندگی می کرد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

2_خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد که خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

3_حضزت ابراهیم (ع) در کدام شهر به دنیا آمد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

4_حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف)بابل-نمرود      ب)مصر-فرعون       ج)بین النهرین-هیرود     د)فلسطین-فرعون

5_به فرمان خداوند آتش برای کدام پیامبر سرد شد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

درس پنجم

1_آریایی ها از کدام جهت به سرزمین ما آمدند و در آنجا ساکن شدند؟

الف)جنوب خلیج فارس       ب)شمال دجله و فرات     ج)شمال دریای خزر      د)شمال غربی

2_کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف)مادها                ب)پارس ها               ج)پارت ها                      د)آشوری ها

3_مادها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

الف)ایلام                 ب)شوش                  ج)هگمتانه                     د)بابل 

4_هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف)پارت              ب)پارس                    ج)ماد                      د)آشور

5_پارس ها به رهبری چه کسی دولت ماد را از بین بردند؟

الف)کوروش           ب)داریوش               ج)اسکندر مقدونی         د)داریوش سوم

6_مادها بیشتر وقتهابا چه کسانی در حال جنگ بودند؟

الف)آشوری ها               ب)پارس ها               ج)پارت ها          د)مصری ها

درس ششم

1_کدام پادشاه ایرانی لیدی و بابل را شکست داد و سرزمین آنها را تصرف کرد؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)اشک

2_چه کسی حکومت هخامنشیان را تاسیس کرد؟

الف)داریوش            ب)اسکندر                     ج)کوروش            د)اردشیر

3_نخستین بار در زمان کدام پادشاه از طلا سکه زدند؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)انوشیروان

4_پایتخت معروف هخامنشیان چه نام داشت؟

الف)هگمتانه             ب)نینوا                      ج)ایلام                  د)تخت جمشید

5_کدام پادشاه یونانی‘ تخت جمشید پایثخت هخامنشیان را آتش زد؟

الف)داریوش              ب)کوروش               ج)اسکندر مقدونی        د)اشک

6_اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان ایران قرار دارد؟

الف)فارس                  ب)اصفهان             ج)یزد                  د)کرمان

7_هخامنشیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)400 سال            ب)225 سال            ج)200 سال           د)500 سال

درس هفتم

1_حکومت سلوکیان به دست چه کسانی از بین رفت؟

الف)هخامنشیان          ب)پارت ها              ج)پارس ها             د)مادها

2_حکومتی که پارت ها به وجود آوردند چه نام داشت؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

3_کدام پادشاه اشکانی ایران را به کشوری بزرگ و قدرتمند تبدیل کرد؟

الف)داریوش           ب)کوروش                 ج)اردشیر             د)مهرداد دوم

4_کدام پادشاه حکومت هخامنشیان را شکست داد؟

الف)داریوش           ب)کوروش               ج)اسکندر               د)مهرداد دوم

5_پس از اسکندر چه حکومتی در ایران به وجود آمد؟

الف)سلوکیان            ب)هخامنشی            ج)اشکانی               د)ساسانی

6_آخرین پایتخت اشکانیان کدام شهر بود؟

الف)تیسفون            ب)صد دروازه          ج)هگمتانه              د)تخت جمشید

7_جنگ بین ایران و روم بر س چه سرزمینی بود؟

الف)بابل                ب)تخت جمشید         ج)ارمنستان           د)لیدی

8_سردار شجاع ایرانی که موفق شد رومی ها را شکست دهد چه نام داشت؟

الف)کورش            ب)داریوش             ج)سورنا               د)کراسوس

درس هشتم

1_چه کسی دولت ساسانیان را به وجود آورد؟

الف)کوروش            ب)داریوش              ج)اردشیر          د)ساسانیان

2_در زمان ساسانیان چه کسی دین زردشت را دین رسمی کشور اعلام کرد؟

الف)انوشیروان        ب)اردشیر             ج)یزدگرد            د)خسروپرویز

3_پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟

الف)تخت جمشید       ب)صد دروازه        ج)تیسفون           د)هگمتانه

4_طاق کسرا در زمان کدام پادشاه ساسانی ساخته شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)یزدگرد

5_طاق کسرا در کدام شهر بنا شده است؟

الف)صد دروازه       ب)تیسفون              ج)بابل               د)فارس

6_دانشگاه جندی شاپور در زمان کدام پادشاهان تاسیس شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)داریوش

7_در زمان کدام حکومت معماری و سنگ تراشی پیشرفت بسیار کرد؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

8_کدام یک از موارد زیر در طبقه ی بزرگان هستند؟

الف)کارگران        ب) پیشه وران             ج)کشاورزان          د)روحانیون زردشتی

9_در دوره ی ساسانیان کدام یک جزء طبقه ی مردمی معمولی بودند؟

الف)جنگاوران       ب)کشاورزان             ج)روحانیون          د)اشراف

10_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه مالیات می پرداختند؟

الف)اشراف          ب)روحانیون            ج)کارگران         د)جنگاوران

11_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه در موقع جنگ سپاه پیاده را تشکیل می دادند؟

الف)جنگاوران        ب)پیشه وران        ج)اشراف             د)روحانیون

12_در زمان ساسانیان شغل های مهم کشور در دست کدام طبقه بود؟

الف)اشراف          ب)کشاورزان        ج)پیشه وران          د)کارگران

درس نهم

1_بعد از انوشیروان چه کسی به پادشاهی رسید؟

الف)داریوش          ب)ساسان          ج)اردشیر              د)خسرو پرویز

2_آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت؟

 الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان      د)اسکندر

3_کدام پادشاه ساسانی نامه ی حضرت محمد (ص) را پاره کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

4_پیامبر بزرگ اسلام به کدام یک از پادشاهان ساسانی نامه نوشت و او را به دین اسلام دعوت کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

5_ساسانیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)600 سال         ب)225 سال          ج)400 سال          د)500سال

سوالات چهار گزینه ای مدنی

درس اول

1_خانواده چگونه تشکیل میشود؟

الف)با ازدواج زن و مرد         ب)با تولد فرزندان   ج)با زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ

د)با ساختن خانه و خریدن وسایل

2_کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است؟

الف)هزینه های بیشتر     ب)سر و صدای زیادتر       ج)عدم استراحت پدر و مادر     د)هر سه مورد

درس دوم

1_کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص جمعه است؟

الف)دیدن اقوام           ب)گردش            ج)نماز جمعه               د)نظافت

2_اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی چیست؟

الف)احترام به والدین      ب)داشتن نظم      ج)عادت            د)کمک کردن

3_ ما باید در زندگی خود نظم داشته باشیم یعنی چه؟

الف) به وظیفه ی خود عمل کنیم                ب) هر چیزی را در جای معینی بگذاریم  

ج)هر کار را وقت مخصوص آن انجام دهیم               د)هر سه مورد را با هم انجام دهیم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 توسط 

1 – فرمان روایان برای اداره ی بهتر شهر ..................را به وجود آوردند ؟(5/0)

الف – راه شاهی ()  ب – قانون ()     ج – چا پارخانه ()       د – حکومت ()

2 – حضرت نوح  (ع) درکجا زندگی می کرد ؟ (5/0)

الف –مصر ()           ب- ایران ()          ج- فلسطین ()        د- بین النهرین ()

3 – حضرت ابراهیم (ع) در.................به دنیا آمد ؟ (5/0)

4- مادها ..................را پایتخت خود قرار دادند ؟(5/0)

5- یکی از کارهای مهم اسکندر ساختن راه ها بود (5/0)       ص()            غ()

6- مجلس مهستان از افراد دو مجلس تشکیل می شد ؟ (5/0)   ص ()           غ ()

7- سورنا که بود وچه کرد  (1)

8- سه پایه ی اصلی دین زردشت کدامند ؟ (5/1)

9- چرا خسرو پرویز از رومیها شکست خورد ؟ (1)

10- چرا مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند ؟ (1)

11- در زمان ساسانیان مردم ایران به چند دسته تقسیم می شدند . نام ببرید ؟(1)

12- چرا به حکومتی که پارتها به وجود آوردند اشکانیان هم می گویند ؟ (1)

13- دو مورد از کارهای مهم داریوش را بنویسید ؟ (1)

14- نام سلسله هایی راکه به ترتیب در ایران حکومت کردند را بنویسید ؟ (5/1)

ورود آریایی ها ......  -  ..........جانشینان اسکندر (سلوکیان )............-    ........حمله ی اعراب مسلمان

15- دو نمونه از مشکلات خانواده های پر جمعیت را بنویسید ؟‌(1)

16- چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است ؟(1)

17- معنای نظم چیست ؟(5/1)

18- مدرسه محل تعلیم و....................است ؟ (5/0)

19- نماز جماعت چگونه بر گزار می شود ؟(1)

20- مسامانان جهان در چه چیزهای مشترکند ؟ (1)

21- ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند ؟ (1)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 توسط 
دوران خردسالی تا جوانی پدر همه فرزندان ایران زمین
 

دوران خردسالی کوروش را هاله ای از افسانه ها در برگرفته است. افسانه هایی که گاه چندان سر به ناسازگاری برآورده اند که تحقیق در راستی و ناراستی جزئیات آنها ناممکن می نماید. لیکن خوشبختانه در کلیات ،  ناهمگونی روایات بدین مقدار نیست. تقریباً تمامی این افسانه ها تصویر مشابهی از آغاز زندگی کوروش ارائه می دهند ، تصویری که استیاگ ( آژی دهاک ) ، پادشاه قوم ماد و نیای مادری او را در مقام نخستین دشمنش قرار داده است.

 Cyrus the great

استیاگ -  سلطان مغرور، قدرت پرست و صد البته ستمکار ماد -  آنچنان دل در قدرت و ثروت خویش بسته است که به هیچ وجه حاضر نیست حتی فکر از دست دادنشان را از سر بگذراند. از این روی  هیچ چیز استیاگ را به اندازه ی دخترش ماندانا نمی هراساند.  این اندیشه که روزی  ممکن است ماندانا صاحب فرزندی شود که آهنگ تاج و تخت او کند ، استیاگ را برآن می دارد که دخترش را به همسری کمبوجیه ی پارسی – که از جانب او بر انزان حکم می راند -  درآورد. مردم ماد همواره پارسیان را به دیده ی تحقیر نگریسته اند و چنین نگرشی استیاگ را مطمئن می ساخت که فرزند ماندانا ، به واسطه ی پارسی بودنش ، هرگز به چنان مقام و موقعیتی نخواهد رسید که در اندیشه ی تسخیر سلطنت برآید و تهدیدی متوجه تاج و تختش کند. ولی این اطمینان چندان دوام نمی آورد. درست در همان روزی که فرزند ماندانا دیده می گشاید ، استیاگ را وحشت یک کابوس متلاطم می سازد. او در خواب ،  ماندانا را می بیند که به جای فرزند بوته ی تاکی زاییده است که شاخ و برگهایش سرتاسر خاک آسیا را می پوشاند. معبرین درباری در تعبیر این خواب می گویند کودکی که ماندانا زاییده است امپراتوری ماد را نابود خواهد کرد ، بر سراسر آسیا مسلط گشته  و قوم ماد را به بندگی خواهد کشاند.

 

وحشت استیاگ دوچندان می شود. بچه را از ماندانا می ستاند و به یکی از نزدیکان خود به نام هارپاگ می دهد. بنا به آنچه هرودوت نقل کرده است ، استیاگ به هارپاگ دستور می دهد که بچه را به خانه ی خود ببرد و سر به نیست کند. کوروش کودک را برای کشتن زینت می کنند و تحویل هارپاگ می دهند اما از آنجا که هارپاگ نمی دانست چگونه از پس این مأموریت ناخواسته برآید ، چوپانی به نام میتراداتس ( مهرداد ) را فراخوانده ، با هزار تهدید و ترعیب ،  این وظیفه ی شوم را به او محول می کند. هارپاگ به او می گوید شاه دستور داده این بچه را به بیابانی که حیوانات درنده زیاد داشته باشد ببری و درآنجا رها کنی ؛  در غیر این صورت خودت به فجیع ترین وضع کشته خواهی شد. چوپان بی نوا ، ناچار بچه را برمی دارد و روانه ی خانه اش می شود در حالی که می داند هیچ راهی برای نجات این کودک ندارد و جاسوسان هارپاگ روز و شب مراقبش خواهند بود تا زمانی که بچه را بکشد.  اما از طالع مسعود کوروش و از آنجا که خداوند اراده ی خود را بالا تر از همه ی اراده های دیگر قرار داده ،  زن میتراداتس در غیاب او پسری می زاید که مرده به دنیا می آید و هنگامی که میتراداتس به خانه می رسد و ماجرا را برای زنش باز می گوید ، زن و شوهر که هر دو دل  به مهر این کودک زیبا بسته بودند ، تصمیم می گیرند کوروش را به جای فرزند خود بزرگ کنند. میتراداتس لباسهای کوروش را به تن کودک مرده ی خود می کند و او را ، بدانسان که هارپاگ دستور داده بود ، در بیابان رها می کند.

 

کوروش کبیر تا ده سالگی در دامن مادرخوانده ی خود پرورش می یابد. هرودوت دوران کودکی او را اینچنین وصف می کند :  « او کودکی بود زبر و زرنگ و باهوش ،‌ و هر وقت سؤالی از او می کردند با فراست و حضور ذهن کامل فوراً جواب می داد. در او نیز همچون همه ی کودکانی که به سرعت رشد می کنند و با این وصف احساس می شود که کم سن هستند حالتی از بچگی درک می شد که با وجود هوش و ذکاوت غیر عادی او از کمی سن و سالش حکایت می کرد. بر این مبنا در طرز صحبت کوروش نه تنها نشانی از خودبینی و کبر و غرور دیده نمی شد بلکه کلامش حاکی از نوعی سادگی و بی آلایشی و مهر و محبت بود. بدین جهت همه بیشتر دوست داشتند او را در صحبت و در گفتگو ببینند تا در سکوت و خاموشی .  از وقتی که با گذشت زمان کم کم قد کشید و به سن بلوغ نزدیک شد در صحبت بیشتر رعایت اختصار می کرد ،‌ و به لحنی آرامتر و موقرتر حرف می زد.  کم کم چندان محجوب و مؤدب شد که وقتی خویشتن را در حضور اشخاص بزرگسالتر از خود می یافت سرخ می شد و آن جوش و خروشی که بچه ها را وا می دارد تا به پر و پای همه بپیچند و بگزند در او آن حدت و شدت خود را از دست می داد. از آنجا اخلاقاً آرامتر شده بود نسبت به دوستانش بیشتر مهربانی از خود نشان می داد. در واقع به هنگام تمرین های ورزشی ، از قبیل سوارکاری و تیراندازی و غیره ، که جوانان هم سن و سال اغلب با هم رقابت می کنند ، او برای آنکه رقیبان خود را ناراحت و عصبی نکند آن مسابقه هایی را انتخاب نمی کرد که می دانست در آنها از ایشان قوی تر است و حتماً برنده خواهد شد ، بلکه آن تمرین هایی را انتخاب می نمود که در آنها خود را ضعیف تر از رقیبانش می دانست ، و ادعا می کرد که از ایشان پیش خواهد افتاد و از قضا در پرش با اسب از روی مانع و نبرد با تیر و کمان و نیزه اندازی از روی زین ، با اینکه هنوز بیش از اندازه ورزیده نبود ، اول می شد. وقتی هم مغلوب می شد نخستین کسی بود که به خود می خندید. از آنجا که شکست هایش در مسابقات وی را از تمرین و تلاش در آن بازیها دلزده و نومید نمی کرد ، و برعکس با سماجت تمام می کوشید تا در دفعه ی بعد در آن بهتر کامیاب شود ؛ در اندک مدت به درجه ای رسید که در سوارکاری با رقیبان خویش برابر شد و بازهم چندان شور و حرارت به خرج می داد تا سرانجام از ایشان هم جلو زد. وقتی او در این زمینه ها تعلیم و تربیت کافی یافت به طبقه ی جوانان هیژده تا بیست ساله درآمد ، و در میان ایشان با تلاش و کوشش در همه ی تمرین های اجباری ، با ثبات و پایداری ، با احترام و گذشت به سالخوردگان و با فرمانبردایش از استان انگشت نما گردید. »

 

زندگی کوروش جوان  بدین حال ادامه یافت تا آنکه یک روز اتفاقی روی داد که مقدر بود زندگی او را دگرگون سازد ؛  : « یک روز که کوروش در ده با یاران خود بازی می کرد و از طرف همه ی ایشان در بازی به عنوان پادشاه انتخاب شده بود پیشآمدی روی داد که هیچکس پی آمدهای آنرا پیش بینی نمی کرد.  کوروش بر طبق اصول و مقررات بازی چند نفری را به عنوان نگهبانان شخصی و پیام رسانان خویش تعیین کرده بود. هر یک به وظایف خویش آشنا بود و همه می بایست از فرمانها و دستورهای فرمانروای خود در بازی اطاعت کنند. یکی از بچه ها که در این بازی شرکت داشت و پسر یکی از نجیب زادگان ماد به نام آرتمبارس بود ، چون با جسارت تمام از فرمانبری از کوروش خودداری کرد توقیف شد و بر طبق اصول و مقررات واقعی جاری در دربار پادشاه اکباتان شلاقش زدند. وقتی پس از این تنبیه ، که جزو مقررات بازی بود ، ولش کردند پسرک بسیار خشمگین و ناراحت بود ، چون با او که فرزند یکی از نجبای قوم بود همان رفتار زننده و توهین آمیزی را کرده بودند که معمولاً با یک پسر روستایی حقیر می کنند. رفت و شکایت به پدرش برد. آرتمبارس که احساس خجلت و اهانت فوق العاده ای نسبت به خود کرد از پادشاه بارخواست ، ماجرا را به استحضار او رسانید و از اهانت و بی حرمتی شدید و آشکاری که نسبت به طبقه ی نجبا شده بود شکوه نمود. پادشاه کوروش و پدرخوانده ی او را به حضور طلبید و عتاب و خطابش به آنان بسیار تند و خشن بود. به کوروش گفت: « این تویی ، پسر روستایی حقیری چون این مردک ، که به خود جرئت داده و پسر یکی از نجبای طراز اول مرا تنبیه کرده ای؟ » کوروش جواب داد: « هان ای پادشاه ! من اگر چنین رفتاری با او کرده ام عملم درست و منطبق بر عدل و انصاف بوده است. بچه های ده مرا به عنوان شاه خود در بازی انتخاب کرده بودند ، چون به نظرشان بیش از همه ی بچه های دیگر شایستگی این عنوان را داشتم. باری ، در آن حال که همگان فرمان های مرا اجرا می کردند این یک به حرفهای من گوش نمی داد. »

 

استیاگ دانست که این یک چوپان زاده ی معمولی نیست که اینچنین حاضر جوابی می کند ! در خطوط چهره ی او خیره شد ، به نظرش شبیه به خطوط چهره ی خودش می آمد. بی درنگ شاکی و پسرش را مرخص کرد و آنگاه میتراداتس را خطاب قرار داده بی مقدمه گفت : « این بچه را از کجا آورده ای؟ ». چوپان بیچاره سخت جا خورد ، من من کنان سعی کرد قصه ای سر هم کند و به شاه بگوید ولی وقتی که استیاگ تهدیدش کرده که اگر راست نگوید همانجا پوستش را زنده زنده خواهد کند ، تمام ماجرا را آنسان که می دانست برایش بازگفت.

استیاگ بیش از آنکه از هارپاگ خشمگین شده باشد از کوروش ترسیده بود. بار دیگر مغان دربار و معبران خواب را برای رایزنی فراخواند. آنان پس از مدتی گفتگو و کنکاش اینچنین نظر دادند : « از آنجا این جوان با وجود حکم اعدامی که تو برایش صادر کرده بودی هنوز زنده است معلوم می شود که خدایان حامی و پشتیبان وی هستند و اگر تو بر وی خشم گیری خود را با آنان روی در رو کرده ای ، با این حال موجبات نگرانی نیز از بین رفته اند ، چون او در میان همسالان خود شاه شده پس خواب تو تعبیر گشته است  و او دیگر شاه نخواهد شد به این معنی که دختر تو فرزندی زاییده که شاه شده.  بنابرین دیگر لازم نیست که از او بترسی ، پس او را به پارس بفرست. »

تعبیر زیرکانه ی مغان در استیاگ اثر کرد و کوروش به سوی پدر و مادر واقعی خود در پارسومش فرستاده شد تا دوره ی تازه ای از زندگی خویش را آغاز نماید. دوره ای که مقدر بود دوره ی عظمت و اقتدار او و قوم پارس باشد.

 

 

  «و يسئلونك عن ذى القرنين قل ساتلوا عليكم منه ذكرا» «انا مكنا له فى الارض و اتيناه من كل شى‏ء سببا»

 این نوشته مربوط به آیات قرانی است که در سورهٔ کهف و در مورد کوروش بزرگ ذوالقرنین آمده‌است.

در زبان عربی معنای واژهٔ ذوالقرنین بر این قرار است:

 • ذو = صاحب ،دارنده
 • قرنین = دوشاخ (تاج دوشاخ دار)

 تطابق ذوالقرنين با کوروش کبير

مورخيني که ادعا دارند ذوالقرنين همان کوروش کبير است دلايل عمده زیر را مطرح مي کنند:

اشاره به ذوالقرنین در عهد عتیق

سؤ ال كنندگان درباره ذوالقرنين از پيامبر طبق رواياتى كه در شان نزول آيات آمده يهود بوده اند، و يا قريش به تحريك يهود. و به این داستان پیش از اسلام و در کتاب یهودیان اشاره شده و تعبیر آن پادشاه ماد و فارس ذکر شده است. به قسمت داستان ذوالقرنین در عهد عتیق توجه کنید.

ارتباط کوروش و دوشاخ
بدلی از مجسمه کوروش بالدار با کلاهخود دوشاخ که فتوحات سه گانه وی در بالای آن قرار دارد
 
در قرن نوزدهم ميلادى در نزديكى استخر در كنار نهر مرغاب مجسمه اى از كـوروش كشف شد كه تقريبا به قامت يك انسان است، و كوروش را در صورتى نشان مى دهد كه دو بال همانند بال عقاب از دو جانبش گشوده شد، و تاجى به سر دارد كه دو شاخ همانند شاخ ‌هاى قوچ در آن ديده مى شود. ايـن مـجـسـمـه كـه نـمـونـه بسيار پر ارزشى از فن حجارى قديم است آنچنان جلب توجه دانشمندان را نمود كه گروهى از دانشمندان آلمانى فقط براى تماشاى آن به ايران سفر كردند. از تـطـبـيـق مـنـدرجـات کتاب مقدس بـا مـشـخـصـات ايـن مـجـسـمـه ايـن احـتـمـال در نظر اين مورخين كاملا قوت گرفت كه ناميدن كوروش به ذو القرنين (صـاحـب دو شاخ ) از چه ريشه اى مايه مى گرفت، و همچنين چرا مجسمه سنگى كورش داراى بـالهـايى هـمـچون بال عقاب است، و به اين ترتيب بر گروهى از دانشمندان مسلم شد كه شخصيت تاريخى ذو القرنين از اين طريق كاملا آشكار شده است. همچنین کوروش دو شاخ گاو را نماد و نشانه هخامنشیان ساخته و مجسمه‌های فراوانی از سر گاو و دوشاخ در بیشتر مناطق ایران و عراق از آن دوره به جا مانده‌است و تصویری نیز نقش شده به تازگی پیدا شده با فردی با کلاه خود همانند شاخ قوچ این پیکر می‌تواند به کوروش و یا یکی از شاهان پارسی باشد. برداشت مفسران درباره نسبت دادن ذو القرنین به اسکندر و یا مردی از قبیله عرب در یمن بدلایل مختلفی اعم از معنی و سیاق آیات قران و دوم تاریخ یونان و ایران، قابل پذیرش بنظر نمی‌رسد.در آثار و تندیس‌های کشف شده نیز آنچه تا کنون بدست آمده که تاج با شاخ و یا تاج خروس باشد تندیس‌های و یا سکه‌هایی است از دوره عیلامی و هخامنشی.

 

 

 نخستین نبرد کورش کبیر

 

میتراداتس ( ناپدری کوروش) پس از آنکه با تهدید استیاگ مواجه شد ، داستان کودکی کوروش و چگونگی زنده ماندن او را آنگونه که می دانست برای استیاگ بازگو کرد و طبعاً در این میان از هارپاگ نیز نام برد. هرچند معبران خواب و مغان درباری  با تفسیر زیرکانه ی خود توانستند استیاگ را قانع کنند که زنده ماندن کوروش و نجات یافتنش از حکم اعدام وی ،  تنها در اثر حمایت خدایان بوده است ،  اما این موضوع هرگز استیاگ را برآن نداشت که چشم بر گناه هارپاگ بپوشاند و او را به خاطر اهمال در انجام مسئولیتی که به وی سپرده بود به سخت ترین شکل مجازات نکند. استیاگ فرمان داد تا به عنوان مجازات پسر هارپاگ را بکشند. آنچه هرودوت در تشریح نحوه ی اجرای این حکم آورده است بسیار سخت و دردناک است:

 

پسر هارپاگ را به فرمان پادشاه ماد کشتند و در دیگ بزرگی پختند ،  آشپزباشی شاه خوراکی از آن درست کرد که در یک مهمانی شاهانه – که البته هارپاگ نیز یکی از مهمانان آن بود –  بر سر سفره آوردند ؛  پس صرف غذا و باده خواری مفصل ، استیاگ نظر هارپاگ را در مورد غذا پرسید و هارپاگ نیز پاسخ آورد که در کاخ خود هرگز چنین غذای لذیذ و شاهانه ای نخورده بود ؛ آنگاه استیاگ در مقابل چشمان حیرت زده ی مهمانان خویش فاش ساخت که آن غذای لذیذ گوشت پسر هارپاگ بوده است.

صرف نظر از اینکه آیا آنچه هرودوت برای ما نقل می کند واقعاً رخ داده است یا نه ، استیاگ با قتل پسر هارپاگ یک دشمن سرسخت بر دشمنان خود افزود. هرچند هارپاگ همواره می کوشید ظاهر آرام و خاضعانه اش را در مقابل استیاگ حفظ کند ولی در ورای این چهره ی آرام و فرمانبردار ، آتش انتقامی کینه توزانه را شعله ور نگاه  می داشت ؛  به امید روزی که بتواند ستمهای استیاگ را تلافی کند. هارپاگ می دانست که به هیچ وجه در شرایطی نیست که توانایی اقدام بر علیه استیاگ را داشته باشد ، بنابرین ضمن پنهان کردن خشم و نفرتی که از استیاگ داشت تمام تلاشش را برای جلب نظر مثبت وی و تحکیم موقعیت خود در دستگاه ماد به کار گرفت. تا آنکه سرانجام با درگرفتن جنگ میان پارسیان(  به رهبری کوروش ) و مادها ( به سرکردگی استیاگ ) فرصت فرونشاندن آتش انتقام فراهم آمد.

هنوز جزئیات فراوانی از این نبرد بر ما پوشیده است. مثلاً ما نمی دانیم که آیا این جنگ بخشی از برنامه ی کلی و از پیش طرح ریزی شده ی کوروش کبیر برای استیلا بر جهان آن زمان بوده است یا نه ؛ حتی دقیقاً نمی دانیم که کوروش ، خود این جنگ را آغاز کرده  یا استیاگ او را به نبرد واداشته است.  یک متن قدیمی بابلی به نام « سالنامه ی نبونید » به ما می گوید که نخست استیاگ – که از به قدرت رسیدن کوروش در میان پارسیان سخت نگران بوده است –  برای از بین بردن خطر کوروش بر وی می تازد و به این ترتیب او را آغازگر جنگ معرفی می کند. در عین حال هرودوت ، برعکس بر این نکته اصرار دارد که خواست و اراده ی کوروش را دلیل آغاز جنگ بخواند.

باری ، میان پارسیان و مادها جنگ درگرفت. جنگی که به باور بسیاری از مورخین بسیار طولانی تر و توانفرساتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. استیاگ تدابیر امنیتی ویژه ای اتخاذ کرد ؛ همه ی فرماندهان را عزل کرد و شخصاً در رأس ارتش قرار گرفت و بدین ترتیب خیانت های هارپاگ را –  که پیشتر فرماندهی ارتش را به او واگذار کرده  بود –  بی اثر ساخت. گفته می شود که این جنگ سه سال به درازا کشید و در طی این مدت ، دو طرف به دفعات با یکدیگر درگیر شدند. در شمار دفعات این درگیری ها اختلاف هست. هرودوت فقط به دو نبرد اشاره دارد که در نبرد اول استیاگ حضور نداشته و هارپاگ که فرماندهی سپاه را بر عهده دارد به همراه سربازانش میدان را خالی می کند و می گریزد. پس از آن استیاگ شخصاً فرماندهی نیروهایی را که هنوز به وی وفادار مانده اند  بر عهده می گیرد و به جنگ پارسیان می رود ، لیکن شکست می خورد و اسیر می گردد.  و اما سایر مورخان با تصویری که هرودوت از این نبرد ترسیم می کند موافقت چندانی نشان نمی دهند. از جمله  ” پولی ین“  که چنین می نویسد :

« کوروش سه بار با مادی ها جنگید و هر سه بار شکست خورد. صحنه ی چهارمین نبرد پاسارگاد بود که در آنجا زنان و فرزندان پارسی می زیستند . پارسیان در اینجا بازهم به فرار پرداختند ... اما بعد به سوی مادی ها – که در جریان تعقیب لشکر پارس پراکنده شده بودند –  بازگشتند و فتحی چنان به کمال کردند که کوروش دیگر نیازی به پیکار مجدد ندید. »

نیکلای دمشقی نیز در روایتی که از این نبرد ثبت کرده است به عقب نشینی پارسیان به سوی پاسارگاد اشاره دارد و در این میان غیرتمندی زنان پارسی را که در بلندی پناه گرفته بودند ستایش می کند که با داد و فریادهایشان ، پدران ، برادران و شوهران خویش را ترغیب می کردند که دلاوری بیشتری به خرج دهند و به قبول شکست گردن ننهند و حتی این مسأله را از دلایل اصلی پیروزی نهایی پارسیان قلمداد می کند.

به هر روی فرجام جنگ ، پیروزی پارسیان و اسارت استیاگ بود. کوروش کبیر به سال ٥٥٠  ( ق.م ) وارد اکباتان ( هگمتانه – همدان ) شد ؛ بر تخت پادشاه مغلوب جلوس کرد و تاج او را به نشانه ی انقراض دولت ماد و آغاز حاکمیت پارسیان بر سر نهاد. خزانه ی عظیم ماد به تصرف پارسیان درآمد و به عنوان یک گنجینه ی بی همتا و یک ثروت لایزال -  که بدون شک برای جنگ های آینده بی نهایت مفید خواهد بود -  به انزان انتقال یافت.

 

کوروش کبیر پس از نخستین فتح بزرگ خویش ، نخستین جوانمردی بزرگ  و گذشت تاریخی خود را نیز به نمایش گذاشت. استیاگ – همان کسی که از آغاز تولد کوروش همواره به دنبال کشتن وی بوده است – پس از شکست و خلع قدرتش نه تنها به هلاکت نرسید و رفتارهای رایجی که درآن زمان سرداران پیروز با پادشاهان مغلوب می کردند در مورد او اعمال نشد ، که به فرمان کوروش توانست تا پایان عمر در آسایش و امنیت کامل زندگی کند و در تمام این مدت مورد محبت و احترام کوروش بود. بعدها با ازدواج کوروش و آمیتیس ( دختر استیاگ و خاله ی کوروش ) ارتباط میان کوروش و استیاگ و به تبع آن ارتباط میان پارسیان و مادها ، نزدیک تر و صمیمی تر از گذشته شد. ( گفتنی است چنین ازدواجهای درون خانوادگی در دوران باستان –  بویژه در خانواده های سلطنتی –  بسیار معمول بوده است).   پس از نبردی که  امپراتوری ماد را منقرض ساخت ، در حدود سال ٥٤٧  ( ق.م ) ، کوروش به خود لغب پادشاه پارسیان داد و شهر پاسارگاد را برای یادبود این پیروزی بزرگ و برگزاری جشن و سرور  پیروزمندانه ی  قوم پارس بنا نهاد.

 

دوران قدرت:
بعد از آنکه کوروش شاه آنشان شد در اندیشه حمله به مادافتاد.دراین میان هارپاگ نقشی عمده بازی کرد.هارپاگ بزرگان ماد را که از نخوت و شدت عمل شاهنشاه ناراضی بودند بر ضد ایشتوویگو(آژی دهاک)شورانید و موفق شد، کوروش را وادار کند بر ضد پادشاه ماد لشکرکشی کند و او را شکست بدهد.با شکست کشور ماد به‌وسیله پارس که کشور دست نشانده و تابع آن بود،پادشاهی ۳۵ ساله ایشتوویگو پادشاه ماد به انتها رسید، اما به گفته هرودوت کوروش به ایشتوویگو آسیبی وارد نیاورد و او را نزد خود نگه داشت. کوروش به این شیوه در 546 پادشاهی ماد و ایران را به دست گرفت و خود را پادشاه ایران اعلام نمود.کوروش پس از آنکه ماد و پارس را متحد کرد و خود را شاه ماد و پارس نامید، در حالیکه بابل به او خیانت کرده بود، خردمندانه از قارون، شاه لیدی خواست تا حکومت او را به رسمیت بشناسد و در عوض کوروش نیز سلطنت او را بر لیدی قبول نماید. اما قارون (کرزوس) در کمال کم خردی به جای قبول این پیشنهاد به فکر گسترش مرزهای کشور خود افتاد و به این خاطر با شتاب سپاهیانش را از رود هالسی (قزل ایرماق امروزی در کشور ترکیه) که مرز کشوری وی و ماد بود گذراند و کوروش هم با دیدن این حرکت خصمانه، از همدان به سوی لیدی حرکت کرد ودژسارد که آن را تسخیر ناپذیر می‌پنداشتند، با صعود تعدادی از سربازان ایرانی از دیواره‌های آن سقوط کرد و قارون (کروزوس)، شاه لیدی به اسارت ایرانیان درآمد و کوروش مرز کشور خود را به دریای روم و همسایگی یونانیان رسانید. نکته قابل توجه رفتار کوروش پس ازشکست قارون است. کوروش، شاه شکست خورده لیدی را نکشت و تحقیر ننمود، بلکه تا پایان عمر تحت حمایت کوروش زندگی کرد و مردم سارد علی رغم آن که حدود سه ماه لشکریان کوروش را در شرایط جنگی و در حالت محاصره شهر خود معطل کرده بودند، مشمول عفو شدند.

پس از لیدی کوروش نواحی شرقی را یکی پس از دیگری زیر فرمان خود در آورد و به ترتیب گرگان (هیرکانی)، پارت، هریو (هرات) رخج،مرو،بلخ، زرنگیانا (سیستان) و سوگود (نواحی بین آمودریا و سیردریا) و ثتگوش (شمال غربی هند) را مطیع خود کرد. هدف اصلی کوروش از لشکرکشی به شرق، تأ مین امنیت و تحکیم موقعیت بود وگرنه در سمت شرق ایران آن روزگار، حکومتی که بتواند با کوروش به معارضه بپردازد وجود نداشت. کوروش با زیر فرمان آوردن نواحی شرق ایران، وسعت سرزمین‌های تحت تابعیت خود را دو برابر کرد. حال دیگر پادشاه بابِل از خیانت خود به کوروش و عهد شکنی در حق وی که در اوائل پیروزی او بر ماد انجام داده بود واقعاً پشیمان شده بود. البته ناگفته نماند که یکی از دلایل اصلی ترس «نبونید» پادشاه بابِل، همانا شهرت کوروش به داشتن سجایای اخلاقی و محبوبیت او در نزد مردم بابِل از یک سو و نیز پیش‌بینی‌های پیامبران بنی اسرائیل درباره آزادی قوم یهود به دست کوروش از سوی دیگر بود.

 

 

   روايت يك پايتخت باستاني

 

پاسارگاد منطقه‌اي است كه در ميان كوهستانهاي دشت مرغاب استان فارس واقع شده است كوروش كبير پس از برتري بر مادها و تاسيس سلسله هخامنشي منطقه پاسارگاد را به عنوان پايتخت حكومتي برگزيد. به واقع آخرين شاه ماد، آستياگ، پدر بزرگ مادري كوروش بود. روزنه‌هاي نخستين هنر هخامنشي و معماري اصيل آن در پاسارگاد و كاخ كوروش تجلي مي‌يابد. در كتيبه هاي ايلامي تخت جمشيد از منطقه پاسارگاد به نام «باتراكاتاس» ياد ميشود. در قرن پانزدهم مقبره‌اي كه به نام مادر سليمان شناخته مي‌‌شد كشف گرديد كه در واقع پس از انجام كاوشهاي باستان شناختي موثر مشخص شد كه اين مقبره بزرگ مرد پارسي، كوروش هخامنشي است. در سال 1812 گروهي از بازديدكنندگان اروپايي كه از اين مقبره ديدن كردند از احتمال تعلق بناهاي دشت مرغاب به كوروش خبر دادند. اما به واقع اين پروفسور هرتسفلد بود كه در كاوشهاي 1928 كه در پاسارگاد به انجام رساند. 6 سال بعد آرال اشتاين موفق به كشف چندين بناي يادماني ما قبل تاريخي در حاشيه‌هاي دشت مرغاب گرديد. كاوشها و حفاريهاي علي سامي در فاصله سالهاي 1949 تا 1955 و كاوشهاي ديويد استروناخ از سالهاي 1961 تا 1963 در پاسارگاد به كشف آثار گسترده و اطلاعات فراوان در مورد اين پايتخت كهن منجر گرديد.

بناي مقبره كوروش بي شك يكي از منحصر به فردترين عناصر معماري خاور نزديك به شمار مي رود كه در ضلع جنوبي پاسارگاد واقع شده است و حدود 1 كيلومتر با كاخ كوروش فاصله دارد. اين آرامگاه وقار ، سادگي و قدرت را به طور توام به تصوير مي‌كشد. و در آن از كمترين عناصر تزييني استفاده شده و به واقع اين سنگهاي صاف و بزرگ هستند كه با قرارگرفتن بر روي يكديگر منحصر به فردترين مقبره تاريخي را بنا ساخته‌اند، ارتفاع مقبره در زمان احداث 10/11 متر بوده و از 2 بخش تشكيل مي‌شده است. گفته مي‌شود جسد كوروش در تابوتي از طلا در اين مقبره به خاك سپرده شد. ضلع R كاخ كه در قسمت شرقي كاخ پاسارگاد واقع شده از ساختار مربعي برخوردار است كه در زمان ساخت داراي 4 ستون سنگي و 4 درگاه محوري بوده است. در اينجا نقشي از يك انسان بالدار كه الگوبرداري ازنقوش و هنر آشوري است مشاهده مي‌شود. بر روي سر اين نقش يك تاج مصري و بر قامت او ردايي ايلامي به چشم مي خورد. مطالعه بر روي اين نقش و محل قرار داشتن آن نشان مي‌دهد اين تصوير متعلق به كوروش كبيراست. اگر چه كوروش آنقدر عمر نكرد كه بتواند از مجموعه زيباي پاسارگاد لذت ببرد اما در ضلع Pكاخ فرمان احداث باغي بزرگ و سرسبز را داده بود.

 

سنگهاي سفيد لاشه‌اي بزرگ، كانالهاي آب و ساير جزييات باغهاي هخامنشي در معماري اين باغ زيبا به كار گرفته شده بود. در كاوشهاي استروناخ كه در سالهاي 1994 به انجام رسيد شمار زيادي از گنجينه‌هاي پاسارگاد شامل اشيا طلا و نقره هخامنشي در محوطه باغ از دل خاك بيرون آورده شد. بنايي كه مدتها تحت عنوان زندان سليمان شناخته مي‌شد بنايي سنگي است كه بعدها محققان اعلام كردند متعلق به مقبره كمبوجيه فرزند كوروش است. نظرات ديگري نيز وجود دارد كه ازاين اثر به عنوان آتشگاه، انبار ، يا يك عنصر حفاظتي و امنيتي ياد مي‌كنند. تل تخت نامي است كه به قلعه اي كه روزگاري دربالاترين بخش پاسارگاد بر روي يك سكوي سنگي ساخته شده بود اطلاق مي‌شود.

 آرامگاه کورش هخامنشی

ساخت اين بنا پس از مرگ كوروش ناتمام باقي ماند. گفته مي‌شود كه داريوش اول هخامنشي از همين الگوي ساخت بر روي سكوي بلند براي احداث كاخ پارسه الهام به عمل آورده است. متاسفانه امروز از اين دژ باستاني جز توده‌اي خاك بر جاي نمانده است اما نام پاسارگاد به عنوان پايتخت باستاني كهن همچنان در دل تاريخ مي‌درخشد.

 نمایی از محوطه تخت جمشید

 

 

موزه بریتانیاBritish Museum

بخشی از دیواره های تخت جمشید  در این موزه نگهداری می شود  اما مهم ترین شی ء موزه بریتانیا از تمدن ایران که افتخار جهان نیز هست منشور کوروش بزرگ ( نخستین منشور حقوق بشر)است که در ویترینی شیشه ای نگهداری می شود .

منشور کوروش کبیر پس از 37 سال به ايران مي آيد

تنها بخشی از منشور جهانی حقوق بشر كوروش كبير


شاه شاهان ايران اين سرزمين جاويد

اينك من به ياری مزدا تاج سلطنت را بر سر نهادم اعلام می كنم كه تاروز ی كه زنده ام و مزدا توفيق سلطنت به من بدهد به دين و آداب و رسوم ملتهايی را كه من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد ونخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من دين و آئين و رسوم ملتهايی كه من پادشاه آن هستم و ديگر ملتها را مورد تهديد و تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين كنند .

من از امروز كه تاج شاهی به سر نهادم تا روزی كه زنده ام و مزدا توفيق سلطنت را به من بدهد هرگز سلطنت خود را به هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است كه مرا به سلطنت قبول كند يا نكند و هرگاه نخواهد من را پادشاه خود بداند من برای سلطنت ان ملت مبادرت نخواهم كرد . من تا روزی كه پادشاه كشورهای ايران و بابل و جهات اربعه هستم نخواهم گذاشت كه كسی به ديگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .

من تاروزی كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال منقول يا غير منقول ديگری را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضايت صاحب مال تصرف نمايد .

من تا روزی كه زنده هستم نخواهم گذاشت كه شخصی ديگری را به بيگاری بگیرد و بدون پرداخت دستمزد او را به كار وادارد .

من امروز اعلام می كنم كه هركس آزاد است كه هر دينی را كه مايل است بپرستد و در هر نقطه كه می خواهد سكونت گزيند مشروط بر آنكه در انجا حق كسی را غصب نكند .

وبه هرشغلی كه ميخواهد بپردازد و مال خود را به هرطريق كه ميخواهد به مصرف برساند، مشروط برآنكه به حقوق ديگران لطمه نزند .

من امروز اعلام می كنم كه هركس مسئول اعمال خود می باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيری كه يكی از خويشاوندانش كرده مجازات كرد . و مجازات برادر گناهكار بر عكس بكلی ممنوع است و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه ای مرتكب تقصيری شود فقط مقصر بايد مجازات شود نه ديگران .

من تا روزی كه به ياری مزدا سلطنت می كنم نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را به عنوان غلام و كنيز به فروشند و حكام زير دستان من مكلفند كه در حوزه حكومت و ماموريت خود مانع از فروش و خريد مردان و زنان به عنوان غلام و كنيز شوند .

رسم بردگی بايد به كلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم كه مرا در راه اجرای تعهداتی كه نسبت به ملتهای ايران و بابل و ملتهای ممالك اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دهم مهر 1389 توسط 
منشور کوروش کبیر

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان.
پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان ،نوه کوروش، شاه بزرگ، ...، نبیره چیش پیش، شاه بزرگ ، شاه انشان ... از دودمانی که همیشه شاه بوده اند و فراماروائی اش را « ِ‌بل »و « نبو » گرامی می دارند و [از طیب خاطر، و]با دل خوش پادشاهی او را خواهانند .
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم مقدم مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم . مردوک خدای بزرگ دل های مردم بابل را به سوی من گردانید، ...، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم . او بر من ، کوروش که ستایشگر او هستم و بر کمبوجیه پسرم ، و همچنین بر کَس و کار [و ، ایل و تبار]، و همه سپاهیان من ، برکت و مهربانی ارزانی داشت . ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم . به فرمان « مردوک » ، همه شاهان بر اورنگ پادشاهی نشسته اند . همه پادشاهان از دریای بالا تا دریای پائین [مدیترانه تا خلیج فارس ؟] ، همه مردم سرزمین های دوردست ، از چهارگوشه جهان ، همه پادشاهان « آموری » و همه چادرنشینان مرا خراج گذاردند و در بابل روی پاهایم افتادند [ پا هایم را بوسیدند] . از... ، تا آشور و شوش من شهرهای « آگاده » ، اشنونا ، زمبان ، متورنو ، دیر ، سرزمین گوتیان و همچنین شهرهای آنسوی دجله که ویران شده بود ــ از نو ساختم . فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم . همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جایگاههای خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم . همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که « نبونید » ، بدون هراس از خدای بزرگ، به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک «خدای بزرگ» و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم. باشد که دل ها شاد گردد ...
بشود که خدایانی که آنان را به جایگاههای نخستین شان بازگرداندم،... [ قبل از « بل » و « نبو »] هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگی بلند باشند ، چه بسا سخنان پُربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند ، و به خدای من « مردوک » بگویند: کوروش شاه ،پادشاهی است که تو را گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه [نیز]...
اینک که به یاری «مزدا» تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای چهارگوشه جهان را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملت هائی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملت هائی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.
من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند. هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد .من برده داری را برانداختم. به بدبختی های آنان پایان بخشیدم .
من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.
از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهّداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام موفق گرداند.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دهم مهر 1389 توسط 

1-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

3- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

4- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

5- اولین ابزار های انسان نخستین بیشتر ...... بود.

6- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

7- چرا موجوداتی مانند مورچه یا پرندگان خانه ی خود را به همان سبک  قدیم می سازند ؟

8- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

9- با دیدن نقاشی های روی  دیوارغارها به چه چیز هایی پی می بریم؟

10- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

11- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

درس 2 پیدایش روستاها

1-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

2- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

3- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

4- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

5- چگونه انسان در یک جا ساکن شد و برای خود خانه های دائمی ساخت؟

6- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

7- انسان ها چرا خانه های خود را در کنارهم ساختند؟

درس 3 نخستین شهرها

1-  چرا مردم به جز کشاورزی به کار های دیگر نیز رو آوردند؟

2- داد و ستد یا مبادله ی کالا به کالا چیست؟

3- مبادله ی کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

4- برای حل مشکلات مبادله ی کالا به کالا چه وسایلی اختراع شد؟

5- شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

6- اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟

7- اداره ی شهرها بر عهده ی چه کسی بود؟

8- چرا فرمانروایان قانون به وجود آوردند؟

9- چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

10- چه چیز باعث اختراع خط شد؟

11- حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند؟

درس 4 پیامبران الهی

1-  چرا خداوند پیامبران را فرستاد؟

2- بین النهرین کجا بود؟

3- حضرت نوح(ع) کجا زندگی می کرد؟

4- پیروان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

5- مخالفان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

6-حضرت ابراهیم(ع) در ................... به دنیا آمد.

7- در زمان حضرت ابراهیم(ع) پادشاه بابل که بود؟

8- چرا حضرت ابراهیم(ع) به پیامبری برگزیده شد؟

9- چرا حضرت ابراهیم(ع) تبر را به گردن یکی از بت ها انداخت؟

10- حضرت موسی(ع) در .................... به دنیا آمد؟

11- لقب فرمان روایان مصر چه بود؟

12- فرعون ها چگونه فرمان روایانی بودند؟

13- چگونه فرعون به عذاب الهی گرفتار شد؟

درس 5 مهاجرت آریایی ها

1-  آریایی ها از کجا به ایران آمدند؟

2- آریایی ها در کجا ساکن شدند؟

3- آریایی ها چند گروه بودند،نام ببرید.

4- چرا آریایی ها ایران را برای سکونت انتخاب کردند؟

5- چگونه ماد ها آشوری ها را شکست دادند؟

6- پایتخت مادها چه نام داشت؟نام امروزی آن چیست؟

7- چرا حکومت مادها از بین رفت؟

8- کوروش که بود و چه کرد؟

9- مادها در ...................و ............................ایران ساکن شدند.

10- پارس ها در ........................ایران ساکن شدند.

11- .......................در شمال شرقی ایران ساکن شدند.

درس 6 هخامنشیان

1-  حکومت هخامنشیان را چه کسی به وجود آورد؟

2- چرا حکومت هخامنشیان به این نام می باشد؟

3- چهار مورد از کارهای مهم داریوش را بنویسید.

4- راه شاهی چیست؟

5- چاپارخانه به چه مکان هایی می گفتند؟

6- نامه رسانی در زمان هخامنشیان با امروز چه فرقی دارد؟

7- چرا داریوش سکه ی طلا ضرب کرد؟

8- وظیفه ی شهربان چه بود؟

9- هدف از ایجاد سپاه جاویدان چه بود؟

10- حکومت هخامنشیان چگونه از بین رفت؟

11- چرا در زمان هخامنشی بین راه چاپارخانه و قلعه ساخته بودند؟

12- اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان است؟

درس 7 اشکانیان

1-  چرا مردم ایران از حکومت سلوکیان ناراحت بودند؟

2- حکومت سلوکیان چگونه از بین رفت؟

3- کدام گروه حکومت اشکانیان را به وجود آوردند؟

1-  ماد ها                   2- پارت ها                       3- پارس ها

4- اشکانیان ابتدا شهر ....................که در نزدیکی دامغان بود را به پایتختی انتخاب،اما بعدها ................. را پایتخت خود کردند.

5- چرا اشکانیان پایتخت خود را عوض کردند؟

6- مهرداد دوم که بود و چه کرد؟

7- در زمان اشکانیان علت جنگ های ایران و روم چه بود؟

8- سورنا که بود؟و چه کرد؟

9- کراسوس که بود؟

10- در زمان جنگ های اشکانیان با روم کدام پیامبر الهی به دنیا آمد؟

1-  حضرت محمد (ص)        2- حضرت ابراهیم (ع)          3- حضرت موسی(ع)          4- حضرت عیسی (ع)

11- چرا حکومت اشکانی ضعیف شد؟

12- حضرت عیسی (ع) در سرزمین .....................به دنیا آمد.

13- چرا به حکومتی که پارت ها به وجود آوردند اشکانیان هم می گویند؟

14- دولت اشکانیان چند مجلس داشت توضیح دهید.

15- مجلس مهستان چه موقع تشکیل می شد؟

16- علت جنگ های ایران و روم بر سر تیسفون بود.          ص ()                      غ ()

17- مجلس مهستان از افراد دو مجلس تشکیل می شد.  ص ()                        غ ()

درس 8 ساسانیان

1- حکومت ساسانیان چگونه به وجود آمد؟

2- در زمان ساسانیان دین رسمی چه بود؟

3- سه پایه ی دین زردشت کدامند؟

4- کتاب مقدس زردشتیان ..................... نام دارد.

5- چند نمونه از کارهای خسرو انوشیروان را بنویسید.

6- دو نمونه از بناهای باشکوه دوره ی ساسانی را نام ببرید.

7- به دستور انوشیروان دانشگاه بزرگی در ..................... ساخته شد.

8- طبقات اجتماعی در زمان ساسانیان کدامند؟

9- در زمان ساسانی چه کسانی در طبقه ی بزرگان بودند؟

10- در زمان ساسانی چه کسانی در طبقه ی معمولی بودند؟

11- در جنگ های ایران و روم کدام طبقه بیشتر آسیب دید ؟ چرا؟

12- اردشیر که بود و چه کرد؟

13- اردشیر دین رسمی را ......................... اعلام کرد.

14- پایتخت ساسانیان شهر صد دروازه بود. ص ()                     غ ()

15- طبقه ی بزرگان مالیات می دادند و در زمان جنگ لشکر پیاده را تشکیل می دادند. ص()          غ()

16- هم اکنون خرابه های طاق کسرا در کدام کشور است؟

درس 9 طلوع خورشید اسلام در ایران

1-  خسرو پرویز که بود؟

2- پیامبر اسلام به کدام پادشاه ساسانی نامه نوشت؟

3- نامه ی پیامبر درمورد چه بود؟

4- نتیجه ی جنگ خسرو پرویز با رومیان چه شد؟

5- چرا حکومت ساسانی ضعیف شد؟

6- مسلمانان چگونه حکومت ساسانی را شکست دادند؟

7- چرا سپاه ساسانی از اعراب مسلمان شکست خورد؟

8- اسلام چگونه به ایران وارد شد؟

9- چرا مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند؟

10- چرا خسرو پرویز از رومیان شکست خورد؟

11- خسرو پرویز دعوت به اسلام را پذیرفت. ص ()                           غ ()

12- سپاهیان مسلمان شهر تیسفون را فتح کردند. ص ()                           غ ()

13- نام سلسله هایی که در ایران حکومت کرده اند را به ترتیب بنویسید.

14- ورود آریایی هامادها -- .............................سلوکیان --.........................--.......................حمله ی اعراب


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند؟

4- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یا یک خانواده ی کم جمعیت؟ .............چرا؟

5- دو نمونه از مشکلات خانواده ی پرجمعیت را بنویسید.

درس 2 زندگی خانوادگی

1-  وظیفه ی پدر در خانواده چیست؟

2- مادر در خانواده چه وظیفه ای دارد؟

3- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

4- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

5- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

6- معنی نظم چیست؟

7- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟

درس 3 مدرسه

1-  خانه ی دوم ما................ است.

2- هدف از آمدن به مدرسه چیست؟

3- مدرسه محل ...............و ............است.

4- در مدرسه چه کسانی برای تعلیم و تربیت ما تلاش می کنند؟ نام ببرید.

5- بهترین راهنمای ما در مدرسه ...............است.

1-  مدیر               2- معلم                  3- ناظم                    4- مربی بهداشت

6- با همکاری دانش آموزان و مدیر کمک می کند کارهای مدرسه بهتر انجام شود.

1-  مدیر                2- مربی پرورشی                     3- مربی بهداشت            4- معلم

7- برنامه ی کار مدرسه را با همکاری کارکنان مدرسه تنظیم می کند.

1-  معلم              2- مربی                     3- ناظم                  4- مدیر

درس 4 مسجد

1-  مردم برای برپا  داشتن نماز جماعت به کجا می روند؟

2- نماز جماعت چگونه خوانده می شود؟

3- محراب به چه جایی گفته می شود؟

4- مسجد محل انجام چه اعمالی است؟

5- ......................نمونه ی کوچکی از جامعه ی اسلامی است که در آن خداپرستی،همکاری،همدلی،نظم و آموزش وجود دارد.

6- مردم برای حل مشکلات محله ی خود در مسجد چه می کنند؟

درس 5 زندگی روستایی

1-  بیشتر روستائیان به کار ..............و...................مشغولند.

2- چرا بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند؟

3- زندگی روستایی با زندگی ایلی و عشایری چه تفاوت هایی دارد؟

4- چرا هوای روستاها تمیز و سالم است؟

5- سه محصول کشاورزی که در روستا تولید می شود نام ببرید.

6- دانش آموزان روستایی در چه کارهایی به خانواده کمک می کنند؟

7- با تلاش جهاد سازندگی در روستاها چه امکاناتی فراهم آمده است؟

درس 6 زندگی شهری

1-  شغل بیشتر مردم شهر نشین چیست؟

2- چند نمونه از مغازه های شهری را نام ببرید.

3- معمولا اداره های مهم در ..............شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در ..............شهر قرار دارند.

4- چند نمونه از اداره ها که مردم شهر در آن کار می کنند را نام ببرید.

5- اداره ی شهر بر عهده ی ................. است.

6- یکی از وظایف شهرداری........................................................................................

7- برای حفظ پاکیزگی شهر چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام داد؟

8- چند نمونه از مشکلات شهرهای بزرگ را بیان کنید.

9- شهر و روستا چه ارتباطی باهم دارند؟

10- چرا مردم یک شهر کمتر همدیگر را می شناسند؟

درس 7 ملت ایران

1-  مردم ایران در یک خانه ی بزرگ زندگی می کنند،نام این خانه ی بزرگ،کشور .........و نام این خانواده ی بزرگ، ......ایران است.

2- ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند؟

3- سال ایرانی(قمری/شمسی) است و از اول (فروردین/مهر) آغاز می شود.

4- به اولین روز فروردین .................می گویند.

5- زبان و خط رسمی ملت ایران .................. می باشد.

6- رنگ های پرچم ایران چه معنا و مفهومی دارد؟

7- وجود 22 کلمه ی الله اکبردر حاشیه ی پرچم نشانه ی چیست؟

درس 8 امت اسلامی

1-  امت اسلامی به چه کسانی گفته می شود؟

2- جمعیت امت اسلامی چند نفر است؟

3- چرا برای درس امت اسلامی عکس مراسم حج انتخاب شده است؟

4- وقتی مسلمانان در حج دور هم جمع می شوند چه کارهای مفیدی می توانند انجام دهند؟

5- چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

6- اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند چه می شود؟

7- مسلمانان جهان در چه چیزهایی مشترکند؟4مورد

8- آیا مسلمانان خارج از ایران هم جزء امت اسلامی هستند؟

9- آیا اگر مظلومی فریاد بزند: ای مسلمانان به دادم برسید. مسلمانی که این فریاد مظلومیت را بشنود ولی به او کمک نکند مسلمان است؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
امتحان تاریخ                                           پایه چهارم   فروردین 1388       

1-مهم ترین مشکل انسان نخستین ................................. بود .  5/0
2-با آغاز فن ......................... زندگی انسان ها تغییر کرد . 5/0
3-در زمان های قدیم ،اداره ی امور شهرها به عهده ی ..................................... بود .   5 /0
4- خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .............................. ساخته شد .5/0
5-پارس ها به رهبری ............................ به جنگ با مادها برخاستند وآن ها را شکست دادند. 5/0
6-نخستین بار در زمان .............................. از طلا سکه درست کردند .  5/0
7- یکی از علل عمده ی جنگ ایران و روم بر سر سرزمین ....................................... بود. 5/0
8- در دوره ی ساسانیان شغل های مهم کشور در دست طبقه ی ................................ بود .   5/0
1- چه چیزهایی به انسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند ؟1

2-اولین شهرها در کنار کدام رود ها پدید آمدند ؟ 2

3- لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟2


4- چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟ 1


5-چهار مورد از کارهای مهم که در زمان داریوش انجام شده بنویسید ؟ 2


6- سورنا که بود وچه کرد ؟ 2


7- سه پایه ی اصلی دین زردتشت را بنویسید ؟ 5/1

8- اردشیر که بود وچه کرد ؟ 2


9- در دوره ساسانیان چه کسانی در طبقه معمولی قرار داشتند ؟ 5/1


10- دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد را نام ببرید ؟ ۲


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

3- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

4- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

5- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

6- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

7- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

8-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

9- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

10- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

11- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

12- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یایک خانواده ی کم جمعیت؟..................چرا؟

4- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

5- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

6- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

7- معنی نظم چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 

تاریخ

الف – پاسخ درست را با علامت ( ×) مشخص کنید: 2نمره

 1. مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود ؟

الف – ساختن خانه خدا                ب- نداشتن                                                ج – فراهم کردن غذا                           د- بی سوادی

 1. چه کسی حکومت هخامنشیان را تاسیس کرد ؟

الف – داریوش                                       ب –کورش                             ج- اسکند ر                          د- اردشیر

 1. حضرت موسی (ع) در کجا ودر زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف – مصر – فرعون                            ب- بابل – نمرود                  ج-بین النهرین – هیرود                     د-فلسطین – فرعون

 

 1. کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند ؟

الف – مادها                           ب- آشوری ها                      ج- پارت ها                           د – پارسها

ب – در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید : 5/2نمره

 1. فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها ................  را به وجود آوردند .

 1. مادها شهر ................را پایتخت خود قرار دادند.

 1. پایتخت دولت ایلام شهر ................ و پایتخت دولت آشور شهر ................. نام داشت .

 1. خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .................. از نو ساخته شد.

ج – به سوالات زیر پاسخ دهید :

 1. اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟1نمره

 1. کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجو د آورد ؟5/1نمره

 1. لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟آن ها چگونه مردمی بودند ؟1نمره

 1. چهار مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد ، بنویسید ؟1نمره

 1. چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟1نمره

 1. کشف آتش چه کمک هایی به انسان کرد ؟1نمره

 1. پیروان حضرت نوح (ع) چه کسانی بودند ؟1نمره

 مدنی  

الف – جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید ؟ 5/2نمره

 1. مدرسه محل .............. و...................است

 1. مردم در مسجد برای حل مشکلات  محله ی خود با هم .......................... می کنند

 1. وجود .................... به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد .

 1. تشکیل برنامه نماز جماعت  گروهای هنری در مدرسه به عهده ی .................. است .


ب- به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 1. فرزندان چه وظایفی دارند ؟1نمره

 1. معنای نظم چیست ؟5/1نمره

 1. وظیفه هر یک را در مدرسه بنویسید :1نمره

معلم : 

ناظم :

 1. چرا مسجد نمونه کوچکی از جامعه ی اسللامی است ؟ 1نمره

 1. چرا بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می شناسند ؟1نمره


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 

1 مهمترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: غذا                                                 ب: لباس                                               ج: خانه

5/0

2 اولین حیوانی که اهلی شد . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: گوسفند                                            ب: سگ                                                             ج: بز                                        

5/0

3 پیروان حضرت نوح «ع» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

الف: گروهی از مردم ثروتمند                 ب: گروهی از مردم ستمگر                                  ج: گروهی از مردم ستمدیده

5/0

4 رهبر پارس ها . . . . . . . . . . . . . . . نام داشت.

الف: کورش                                       ب: داریوش                                                ج: اسکندر

5/0

5 اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

 

5/0

6 در زمان قدیم انسان ها نیاز خود را از راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برطرف می کردند.

5/0

7 آریایی ها در دشت های سبز و حاصلخیز و مراتع کوهستانی ساکن شدند و از آن پس سرزمین ما . . . . . . . . . . . . . . . . .نام گرفت.

5/0

8 فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره‏ی بهتر شهرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . را به وجود آوردند.

5/0

9 کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

1

10 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1

11 اولین شهرها در کنار کدام رودخانه ها پدید آمدند؟

1

12- لقب فرمانروایان مصر چه بود؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آنها چگونه مردمی بودند؟

5/1

13 آریایی ها به چند گروه تقسیم شدند؟ نام ببرید.

5/1

14 چرا مادها نمی توانستند جلوی آشوری ها را بگیرند؟

1

15 دو مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد نام ببرید.

1


16 دوّمین جامعه ای که در آن زندگی می کنیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

5/0

17 ما باید در زندگی خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داشته باشیم.

5/0

18 مدرسه محل . . . . . . . . . . . . . . . تربیت است.

5/0

19 خانواده هایی که بیش از دو فرزند دارند در گروه خانواده های . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار می گیرند.

5/0

20 معنی نظم چیست؟

5/1

21 نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود؟

1

22 چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند؟

1

23 چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

1

24 وظایف هر یک را بنویسید:

آموزگار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مدیر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ناظم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 

نام و نام خانوادگي:    پايه تحصيلي : چهارم دبستان     امتحان: تاريخ و مدني   

نوبت : اول    دبستان :     تاريخ امتحان :    /    /    8      مدت پاسخگويي : 60 دقيقه

 

رديف

سوالات درس تاريخ

بارم

1

مهمترين مشكل انسان نخستين ................................. بود.

5/0

2

انسان اشرف مخلوقات است چون انسان ................... و ................ دارد.

1

3

رسيدگي به كار ............................ وحساب كردن آن ها باعث اختراع خط شد.

5/0

4

در آن زمان انسان ها نيازهاي خود را از راه ............................. بر طرف مي كردند.

5/0

5

حضرت ابراهيم (ع) در شهر ....................... به دنيا آمد.

5/0

6

به پادشاهان زمان حضرت موسي (ع) ......................... مي گفتند.

5/0

7

مادها در ....................... ايران و پارس ها در ................................. ايران ساكن شدند.

1

8

چرا انسان هاي نخستين در غارها زندگي مي كردند؟

1

 9

به نظر شما اهلي كردن حيوانات چه كمك هايي به انسان كرد؟

1

10

اولين شهر در كنار كدام رودها خانه ها پديد آمدند؟

1

11

چرا مادها از آشوري ها شكست مي خوردند؟

1

12

آريايي ها چه كساني بودند؟

1

13

فرمانروايان چرا قانون را بوجود آوردند؟

1

14

كشف آتش در زندگي انسان نخستين چه اهميتي داشت؟

5/1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوم مرداد 1389 توسط 

به نام خدا      امتحان :تاريخ و مدني       پايه ي: چهارم          دبستان :   

نام :         نام خانوادگي :      تاريخ :      /      /       8      زمان : 60  دقيقه

 

رديف

سوال

بارم

1

اولين ابزارهاي انسانهاي نخست بيشتر از آهن بود .                   درستr              نادرستr

با رواج كشاورزي مردم در شهرها خانه هاي دائمي ساختند.         درست r        نادرستr

1

2

مادها در دامنه ي كوه ................................... شهري ساختند و نام آن شهر را ......................... گذاشتند.

سه پايه ي اصلي دين زردشتي پندار نيك ، گفتار نيك ، .................................... است .

5/1

3

اولين حيواني كه اهلي شد.

گربهr            گاوr         سگr            اسبr

5/0

4

كدام شاه ايران در جنگ رومي ها شكست خورد؟

خسرو پرويز r      انوشيروانr     اردشير r     سورناr

5/0

5

حضرت ابراهيم (ع) در كجا به دنيا آمد؟

1

6

سه گروه آريايي ها را كه به ايران آمدند نام ببريد؟

5/1

7

كشف آتش در زندگي نخستين چه اهميتي داشت؟

1

 8

اولين شهرها در كنار كدام رودها پديد آمدند؟

5/1

9

سه مورد از كارهاي مهمي را كه در زمان داريوش انجام شد توضيح دهيد؟

5/1

1

دومين جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم خانواده است .         درستr           نادرستr

زبان و خط رسمي ملت ايران فارسي است  .                               درستr            نادرستr

5/0

2

جمعه روز شركت در ............................ جمعه ، ديدن اقوام و آشنايان ............................. است.

مدرسه محل تعليم و ...................................... است.

75/0

3

وظيفه ي زيبا نگه داشتن محيط و حفظ پاكيزگي شهر را بر عهده دارد .

فرمانداري r        بانك r       مدرسهr       شهرداريr

5/0

4

مردم در مسجد براي حل مشكلات خود چه مي كند ؟

 

1

5

مسلمانان جهان در چه چيزهايي با هم مشتركند ؟

 

2

6

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است؟

 

2

7

با تلاش جهاد سازندگي در بيشتر روستاها چه امكاناتي فراهم شده است؟

 

25/1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوم مرداد 1389 توسط 

سوالات چهار گزینه ای تاریخ

درس یک

1_مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساخت خانه         ب)فراهم کردن غذا        ج)نداشتن ابزار       د)بی سوادی

2_خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت داده یکی عقل و دیگری.........است

الف)پاهای نیرومند       ب)چشم بینا              ج)گوش شنوا           د)دست توانا

3_اولین ابزارهای ساخته شده توسط انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف)سنگ              ب)آهن                     ج)چوب                   د)چرم

درس دوم

1_اولین حیوانی که انسان توانست اهلی کند کدام حیوان بود؟

الف)گاو              ب)سگ                  ج)گوسفند                  د)اسب

2_انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

الف)دام پروری       ب)خانه سازی        ج)کشاورزی             د) ساختن ابزار

درس سوم

1_در زمان های قدیم انسان ها نیاز های خود را از چه راهی برطرف می کردند؟

الف)از راه خریدن کالا      ب)از راه مبادله ی کالا با کالا  ج)از راه به زور تصاحب کردن    د) از کالاهای دیگر استفاده نمی کردند

2_اولین شهرها در کنار کدام یک از رودهای زیر در ایران به وجود آمد؟

الف)دجله                ب)فرات                   ج)کارون                د)نیل

3_وقتی یک فرمانرو بر چند شهر و روستا چیره می شد به این ترتیب...............به وجود می آمد.

الف)شهرها            ب)روستاها               ج)کشورها                 د)دهکده ها

درس چهارم

1_حضرت نوح (ع) در کجا زندگی می کرد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

2_خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد که خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

3_حضزت ابراهیم (ع) در کدام شهر به دنیا آمد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

4_حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف)بابل-نمرود      ب)مصر-فرعون       ج)بین النهرین-هیرود     د)فلسطین-فرعون

5_به فرمان خداوند آتش برای کدام پیامبر سرد شد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

درس پنجم

1_آریایی ها از کدام جهت به سرزمین ما آمدند و در آنجا ساکن شدند؟

الف)جنوب خلیج فارس       ب)شمال دجله و فرات     ج)شمال دریای خزر      د)شمال غربی

2_کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف)مادها                ب)پارس ها               ج)پارت ها                      د)آشوری ها

3_مادها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

الف)ایلام                 ب)شوش                  ج)هگمتانه                     د)بابل 

4_هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف)پارت              ب)پارس                    ج)ماد                      د)آشور

5_پارس ها به رهبری چه کسی دولت ماد را از بین بردند؟

الف)کوروش           ب)داریوش               ج)اسکندر مقدونی         د)داریوش سوم

6_مادها بیشتر وقتهابا چه کسانی در حال جنگ بودند؟

الف)آشوری ها               ب)پارس ها               ج)پارت ها          د)مصری ها

درس ششم

1_کدام پادشاه ایرانی لیدی و بابل را شکست داد و سرزمین آنها را تصرف کرد؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)اشک

2_چه کسی حکومت هخامنشیان را تاسیس کرد؟

الف)داریوش            ب)اسکندر                     ج)کوروش            د)اردشیر

3_نخستین بار در زمان کدام پادشاه از طلا سکه زدند؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)انوشیروان

4_پایتخت معروف هخامنشیان چه نام داشت؟

الف)هگمتانه             ب)نینوا                      ج)ایلام                  د)تخت جمشید

5_کدام پادشاه یونانی‘ تخت جمشید پایثخت هخامنشیان را آتش زد؟

الف)داریوش              ب)کوروش               ج)اسکندر مقدونی        د)اشک

6_اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان ایران قرار دارد؟

الف)فارس                  ب)اصفهان             ج)یزد                  د)کرمان

7_هخامنشیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)400 سال            ب)225 سال            ج)200 سال           د)500 سال

درس هفتم

1_حکومت سلوکیان به دست چه کسانی از بین رفت؟

الف)هخامنشیان          ب)پارت ها              ج)پارس ها             د)مادها

2_حکومتی که پارت ها به وجود آوردند چه نام داشت؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

3_کدام پادشاه اشکانی ایران را به کشوری بزرگ و قدرتمند تبدیل کرد؟

الف)داریوش           ب)کوروش                 ج)اردشیر             د)مهرداد دوم

4_کدام پادشاه حکومت هخامنشیان را شکست داد؟

الف)داریوش           ب)کوروش               ج)اسکندر               د)مهرداد دوم

5_پس از اسکندر چه حکومتی در ایران به وجود آمد؟

الف)سلوکیان            ب)هخامنشی            ج)اشکانی               د)ساسانی

6_آخرین پایتخت اشکانیان کدام شهر بود؟

الف)تیسفون            ب)صد دروازه          ج)هگمتانه              د)تخت جمشید

7_جنگ بین ایران و روم بر س چه سرزمینی بود؟

الف)بابل                ب)تخت جمشید         ج)ارمنستان           د)لیدی

8_سردار شجاع ایرانی که موفق شد رومی ها را شکست دهد چه نام داشت؟

الف)کورش            ب)داریوش             ج)سورنا               د)کراسوس

درس هشتم

1_چه کسی دولت ساسانیان را به وجود آورد؟

الف)کوروش            ب)داریوش              ج)اردشیر          د)ساسانیان

2_در زمان ساسانیان چه کسی دین زردشت را دین رسمی کشور اعلام کرد؟

الف)انوشیروان        ب)اردشیر             ج)یزدگرد            د)خسروپرویز

3_پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟

الف)تخت جمشید       ب)صد دروازه        ج)تیسفون           د)هگمتانه

4_طاق کسرا در زمان کدام پادشاه ساسانی ساخته شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)یزدگرد

5_طاق کسرا در کدام شهر بنا شده است؟

الف)صد دروازه       ب)تیسفون              ج)بابل               د)فارس

6_دانشگاه جندی شاپور در زمان کدام پادشاهان تاسیس شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)داریوش

7_در زمان کدام حکومت معماری و سنگ تراشی پیشرفت بسیار کرد؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

8_کدام یک از موارد زیر در طبقه ی بزرگان هستند؟

الف)کارگران        ب) پیشه وران             ج)کشاورزان          د)روحانیون زردشتی

9_در دوره ی ساسانیان کدام یک جزء طبقه ی مردمی معمولی بودند؟

الف)جنگاوران       ب)کشاورزان             ج)روحانیون          د)اشراف

10_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه مالیات می پرداختند؟

الف)اشراف          ب)روحانیون            ج)کارگران         د)جنگاوران

11_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه در موقع جنگ سپاه پیاده را تشکیل می دادند؟

الف)جنگاوران        ب)پیشه وران        ج)اشراف             د)روحانیون

12_در زمان ساسانیان شغل های مهم کشور در دست کدام طبقه بود؟

الف)اشراف          ب)کشاورزان        ج)پیشه وران          د)کارگران

درس نهم

1_بعد از انوشیروان چه کسی به پادشاهی رسید؟

الف)داریوش          ب)ساسان          ج)اردشیر              د)خسرو پرویز

2_آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت؟

 الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان      د)اسکندر

3_کدام پادشاه ساسانی نامه ی حضرت محمد (ص) را پاره کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

4_پیامبر بزرگ اسلام به کدام یک از پادشاهان ساسانی نامه نوشت و او را به دین اسلام دعوت کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

5_ساسانیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)600 سال         ب)225 سال          ج)400 سال          د)500سال

سوالات چهار گزینه ای مدنی

درس اول

1_خانواده چگونه تشکیل میشود؟

الف)با ازدواج زن و مرد         ب)با تولد فرزندان   ج)با زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ

د)با ساختن خانه و خریدن وسایل

2_کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است؟

الف)هزینه های بیشتر     ب)سر و صدای زیادتر       ج)عدم استراحت پدر و مادر     د)هر سه مورد

درس دوم

1_کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص جمعه است؟

الف)دیدن اقوام           ب)گردش            ج)نماز جمعه               د)نظافت

2_اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی چیست؟

الف)احترام به والدین      ب)داشتن نظم      ج)عادت            د)کمک کردن

3_ ما باید در زندگی خود نظم داشته باشیم یعنی چه؟

الف) به وظیفه ی خود عمل کنیم                ب) هر چیزی را در جای معینی بگذاریم  

ج)هر کار را وقت مخصوص آن انجام دهیم               د)هر سه مورد را با هم انجام دهیم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم تیر 1389 توسط 

درس سوم

1_دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند کدام است؟

الف)مدرسه              ب)خانواده              ج)مسجد              د)کشور

2_چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه کار مدرسه را تنظیم می کند؟

الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

3_تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست؟

الف)مدیر              ب)ناظم                ج)دفتر دار          د)مربی پرورشی

4_بهترین راهنمای ما در مدرسه چه کسی است؟

 الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

درس چهارم

1_هنگام نماز جماعت پیش نماز یا امام جماعت در کجا قرار می گیرد؟

 الف)در صف های منظم                                 ب)جلو تر از همه در محراب       

 ج)پشت سر مردم                                         د)در صف اول نماز جماعت

2_مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است؟

الف)شهری               ب)روستایی             ج)اسلامی            د)ایلی

3_مردم در مسجد چه می کنند؟

الف) خداراعبادت می کنند                                ب )کلاس سواداموزی تشکیل می دهند         

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                         د) همه ی موارد صحیح است

4_ مردم درمسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

الف)با یک دیگر نماز می خوانند                           ب)با یک دیگر دعا می کنند            

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                            د)با یک دیگر در مراسم خاص شرکت می کنند

درس پنجم

1_بیشتر روستاییان به چه کاری مشغول هستند؟

الف)دام پروری     ب)کشاورزی و باغ داری        ج)کارهای دستی         د) کارهای صنعتی

2_کدام نهاد پس ار پیروزی انقلاب اسلامی در بیشتر روستاها مدرسه و حمام و مسجد ساخته است؟

الف)وزارت آموزش و پرورش      ب)وزارت بهداشت       ج)جهاد سازندگی         د)وزارت مسکن

3_جهاد سازندگی در روستا ها کدام یک از وظایف زیر را بر عهده ندارد؟

الف)ساختن مسجد                                            ب)ساختن حمام     

ج)درس دادن به بچه ها                                     د)فراهم ساختن آب آشامیدنی سالم

درس ششم

1_کدام یک از فعالیت های زیر در شهرها وجود ندارد؟

الف)کار در کارخانه ها     ب)کار کشاورزی     ج)کار در فروشگاه ها       د)کار در بیمازستان ها

_معمولا اطراف شهر،محل چه جاهایی است؟

الف)اداره ها                ب)فروشگاه ها         ج)کارگاه ها               د)بیمارستان ها

3_اداره ی هر شهر بر عهده ی کدام سازمان است؟

الف)راهنمایی و رانندگی        ب)وزارت راه       ج)شهرداری         د)پلیس

4_معمولا محل اداره های مهم و فروشگاه ها و بیمارستان ها در شهرها کجاست؟

الف)ابتدای ورود به شهر        ب)بیرون شهر            ج)اطزاف شهر          د)مرکز شهر

5_در شهرها دود اتومبیل ها و کارخانه ها چه مشکلی را به وجود می آورد؟

الف)آرامش شهر را بر هم می زنند                       ب)پاکیزگی شهر را دشوار می سازد

ج)ترافیک در شهر ایجاد می کنند                          د)هوای شهر را آلوده می کنند

درس هفتم

1_نام خانواده ی بزرگ ایران چیست؟

الف)کشور ایران            ب)ملت ایران                ج)امت ایران              د)مردم ایران

2_زبان و خط رسمی ایراان کدام است؟

الف)عربی                   ب)فارسی                   ج)کردی                       د)ترکی

3_سال ایرانی از چه روزی آغاز می شود؟

الف)آخر اسفند             ب)اول مهر               ج)اول فروردین                د)آخر فروردین

4_ملت ایران در کدام مورد با هم مشترک نیستند؟

الف)قانون اساسی                  ب)پرچم                   ج)سرود                 د)آداب و رسوم

5_رنگ پرچم ایران چه رنگی است؟

الف)سبز                           ب) قرمز                     ج)سفید                    د)هر سه رنگ

درس هشتم

1_همه ی مسلمانان جهان در کشورهای مختلف کدام خانواده ی بزرگ را تشکیل می دهند؟

الف)ملت                    ب)خانواده                  ج)امت اسلامی                     د) شهری

2_مسلمانان جهان چند نفر هستند؟

الف)ده میلیون نفر      ب)صد میلیون نفر        ج)بیش از یک میلیارد نفر         د)یک میلیون نفر

3_همه مسلمانان جهان در کدام یک از موارد زیر با هم مشترک هستند؟

الف)پرچم                ب)سرود ملی              ج)کتاب آسمانی                       د)تقویم

4_چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

الف)همه ی مردم ایران                                 ب)همه ی مسلمانان ایران  

ج)همه ی مردم جهان                                   د)همه ی مسلمانان جهان

5_پیامبر همه ی مسلمانان جهان کیست؟

الف)حضرت موسی(ع)                                ب)حضرت عیسی(ع)     

 ج)حضرت محمد(ص)                                د)حضرت نوح(ع)

6_ جملهی زیر از کیست؟

"هرگاه مسلمانی فریاد عدالت خواهی مظلومی را بشنود و به او کمک نکند مسلمان نیست."

الف)امام علی (ع)                                       ب)امام حسن(ع)

 ج) حضرت محمد(ص)                                د)امام حسین(ع)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم تیر 1389 توسط 

1 – فرمان روایان برای اداره ی بهتر شهر ..................را به وجود آوردند ؟(5/0)

الف – راه شاهی ()  ب – قانون ()     ج – چا پارخانه ()       د – حکومت ()

2 – حضرت نوح  (ع) درکجا زندگی می کرد ؟ (5/0)

الف –مصر ()           ب- ایران ()          ج- فلسطین ()        د- بین النهرین ()

3 – حضرت ابراهیم (ع) در.................به دنیا آمد ؟ (5/0)

4- مادها ..................را پایتخت خود قرار دادند ؟(5/0)

5- یکی از کارهای مهم اسکندر ساختن راه ها بود (5/0)       ص()            غ()

6- مجلس مهستان از افراد دو مجلس تشکیل می شد ؟ (5/0)   ص ()           غ ()

7- سورنا که بود وچه کرد  (1)

8- سه پایه ی اصلی دین زردشت کدامند ؟ (5/1)

9- چرا خسرو پرویز از رومیها شکست خورد ؟ (1)

10- چرا مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند ؟ (1)

11- در زمان ساسانیان مردم ایران به چند دسته تقسیم می شدند . نام ببرید ؟(1)

12- چرا به حکومتی که پارتها به وجود آوردند اشکانیان هم می گویند ؟ (1)

13- دو مورد از کارهای مهم داریوش را بنویسید ؟ (1)

14- نام سلسله هایی راکه به ترتیب در ایران حکومت کردند را بنویسید ؟ (5/1)

ورود آریایی ها ......  -  ..........جانشینان اسکندر (سلوکیان )............-    ........حمله ی اعراب مسلمان

15- دو نمونه از مشکلات خانواده های پر جمعیت را بنویسید ؟‌(1)

16- چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است ؟(1)

17- معنای نظم چیست ؟(5/1)

18- مدرسه محل تعلیم و....................است ؟ (5/0)

19- نماز جماعت چگونه بر گزار می شود ؟(1)

20- مسامانان جهان در چه چیزهای مشترکند ؟ (1)

21- ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند ؟ (1)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم تیر 1389 توسط 

درس 1 خانواده  (کلاس چهارم)

 

1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند؟

4- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یا یک خانواده ی کم جمعیت؟ .............چرا؟

5- دو نمونه از مشکلات خانواده ی پرجمعیت را بنویسید.

درس 2 زندگی خانوادگی

1-  وظیفه ی پدر در خانواده چیست؟

2- مادر در خانواده چه وظیفه ای دارد؟

3- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

4- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

5- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

6- معنی نظم چیست؟

7- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟

درس 3 مدرسه

1-  خانه ی دوم ما................ است.

2- هدف از آمدن به مدرسه چیست؟

3- مدرسه محل ...............و ............است.

4- در مدرسه چه کسانی برای تعلیم و تربیت ما تلاش می کنند؟ نام ببرید.

5- بهترین راهنمای ما در مدرسه ...............است.

1-  مدیر               2- معلم                  3- ناظم                    4- مربی بهداشت

6- با همکاری دانش آموزان و مدیر کمک می کند کارهای مدرسه بهتر انجام شود.

1-  مدیر                2- مربی پرورشی                     3- مربی بهداشت            4- معلم

7- برنامه ی کار مدرسه را با همکاری کارکنان مدرسه تنظیم می کند.

1-  معلم              2- مربی                     3- ناظم                  4- مدیر

درس 4 مسجد

1-  مردم برای برپا  داشتن نماز جماعت به کجا می روند؟

2- نماز جماعت چگونه خوانده می شود؟

3- محراب به چه جایی گفته می شود؟

4- مسجد محل انجام چه اعمالی است؟

5- ......................نمونه ی کوچکی از جامعه ی اسلامی است که در آن خداپرستی،همکاری،همدلی،نظم و آموزش وجود دارد.

6- مردم برای حل مشکلات محله ی خود در مسجد چه می کنند؟

درس 5 زندگی روستایی

1-  بیشتر روستائیان به کار ..............و...................مشغولند.

2- چرا بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند؟

3- زندگی روستایی با زندگی ایلی و عشایری چه تفاوت هایی دارد؟

4- چرا هوای روستاها تمیز و سالم است؟

5- سه محصول کشاورزی که در روستا تولید می شود نام ببرید.

6- دانش آموزان روستایی در چه کارهایی به خانواده کمک می کنند؟

7- با تلاش جهاد سازندگی در روستاها چه امکاناتی فراهم آمده است؟

درس 6 زندگی شهری

1-  شغل بیشتر مردم شهر نشین چیست؟

2- چند نمونه از مغازه های شهری را نام ببرید.

3- معمولا اداره های مهم در ..............شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در ..............شهر قرار دارند.

4- چند نمونه از اداره ها که مردم شهر در آن کار می کنند را نام ببرید.

5- اداره ی شهر بر عهده ی ................. است.

6- یکی از وظایف شهرداری........................................................................................

7- برای حفظ پاکیزگی شهر چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام داد؟

8- چند نمونه از مشکلات شهرهای بزرگ را بیان کنید.

9- شهر و روستا چه ارتباطی باهم دارند؟

10- چرا مردم یک شهر کمتر همدیگر را می شناسند؟

درس 7 ملت ایران

1-  مردم ایران در یک خانه ی بزرگ زندگی می کنند،نام این خانه ی بزرگ،کشور .........و نام این خانواده ی بزرگ، ......ایران است.

2- ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند؟

3- سال ایرانی(قمری/شمسی) است و از اول (فروردین/مهر) آغاز می شود.

4- به اولین روز فروردین .................می گویند.

5- زبان و خط رسمی ملت ایران .................. می باشد.

6- رنگ های پرچم ایران چه معنا و مفهومی دارد؟

7- وجود 22 کلمه ی الله اکبردر حاشیه ی پرچم نشانه ی چیست؟

درس 8 امت اسلامی

1-  امت اسلامی به چه کسانی گفته می شود؟

2- جمعیت امت اسلامی چند نفر است؟

3- چرا برای درس امت اسلامی عکس مراسم حج انتخاب شده است؟

4- وقتی مسلمانان در حج دور هم جمع می شوند چه کارهای مفیدی می توانند انجام دهند؟

5- چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

6- اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند چه می شود؟

7- مسلمانان جهان در چه چیزهایی مشترکند؟4مورد

8- آیا مسلمانان خارج از ایران هم جزء امت اسلامی هستند؟

9- آیا اگر مظلومی فریاد بزند: ای مسلمانان به دادم برسید. مسلمانی که این فریاد مظلومیت را بشنود ولی به او کمک نکند مسلمان است؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم خرداد 1389 توسط 

امتحان تاریخ  (کلاس چهارم)

  امتحان تاریخ                                           پایه چهارم 

1-مهم ترین مشکل انسان نخستین ................................. بود .  5/0
2-با آغاز فن ......................... زندگی انسان ها تغییر کرد . 5/0
3-در زمان های قدیم ،اداره ی امور شهرها به عهده ی ..................................... بود .   5 /0
4- خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .............................. ساخته شد .5/0
5-پارس ها به رهبری ............................ به جنگ با مادها برخاستند وآن ها را شکست دادند. 5/0
6-نخستین بار در زمان .............................. از طلا سکه درست کردند .  5/0
7- یکی از علل عمده ی جنگ ایران و روم بر سر سرزمین ....................................... بود. 5/0
8- در دوره ی ساسانیان شغل های مهم کشور در دست طبقه ی ................................ بود .   5/0
1- چه چیزهایی به انسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند ؟1

2-اولین شهرها در کنار کدام رود ها پدید آمدند ؟ 2

3- لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟2


4- چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟ 1


5-چهار مورد از کارهای مهم که در زمان داریوش انجام شده بنویسید ؟ 2


6- سورنا که بود وچه کرد ؟ 2


7- سه پایه ی اصلی دین زردتشت را بنویسید ؟ 5/1

8- اردشیر که بود وچه کرد ؟ 2


9- در دوره ساسانیان چه کسانی در طبقه معمولی قرار داشتند ؟ 5/1


10- دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد را نام ببرید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389 توسط 
نخستین اشاره به قوم ماد در کتیبه‌ای است که گزارش حمله شلمانسر سوم به سرزمین موسوم به پارسوا، در کوههای کردستان، (سال ۸۳۷ ق م) بر آن ثبت شده. مادها از نژاد هند و اروپایی به شمار می‌روند و محتمل است که در تاریخ هزار سال قبل از میلاد از کناره‌های دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند. اکنون با کاوش در مناطق غرب ایران از مادها آثاری در تپه هگمتانه در دست است. تپه هگمتانه تپه‌ای تاریخی با پیشینه‌ای متعلق به دوران ماد است. روایات مورخین یونانی نیز حاکی است که این شهر در دورهٔ مادها (از اواخر قرن هشتم تا نیمهٔ اول قرن ششم قبل از میلاد)، مدتها مرکز امپراتوری مادها بوده‌است و پس از انقراض آنها نیز به عنوان یکی از پایتخت‌های هخامنشی (پایتخت تابستانی) به شمار می‌رفته‌است. گفته‌های هرودوت مورخ یونانی، در قرن پنجم قبل از میلاد، مهم‌ترین ماخذ تاریخی در این مورد است. در حقیقت برای نوشتن تاریخ سلسله ماد اولین بار در نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد هرودوت مورخ یونانی کوشش کرده‌است.

در کتیبه‌های تیگلت‌پیلسر سوم که در قرن هشتم پیش از میلاد نوشته شده‌است، و سناخریب و اسرحدون و شلمانسر سوم نیز به ناحیه ماد اشاره کرده‌اند.

از برخی از مطالب تورات نیز برای اطلاع از تاریخ ماد، می‌توان استفاده کرد. لیکن در حقیقت برای نوشتن تاریخ سلسله ماد اولین بار در نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد هرودوت مورخ یونانی کوشش کرده‌است

سرزمین ماد

ماد نام سرزمینی بود که تیرهٔ ایرانی مادها در آن ساکن بودند. این سرزمین دربرگیرنده بخش غربی فلات ایران بود. سرزمین آذربایجان فعلی در شمال غربی فلات ایران را با نام ماد کوچک و ناحیه امروزی تهران (ری)، حوزه شمال غربی کویر مرکزی و همدان را با نام ماد بزرگ می‌شناختند. پایتخت ماد در گذشته هگمتانه نام داشت که بعدها به اکباتان تغییر نام داد.

این قوم، در کوههایی که به عنوان جایگاه خود در ایران انتخاب کرده بودند، مس، آهن، سرب، سیم و زر، سنگ مرمر، و سنگهای گرانبها بدست آوردند و چون زندگی ساده داشتند، به کشاورزی بر دشتها و دامنه تپه‌های منزلگاه خود پرداختند.

جنگ‌های آشور و ماد

مجموعه لشکرکشی‌های آشور به سرزمین ماد در قرن هشتم پ. م. نتوانست قدرت مادها را در هم بشکند و بیشتر حملات غارتگرانه بودند. دولت ماننا اتحادیه طوایف ماننایی منطقه و خود، از گذشته جزیی از سازمان‌های حکومتی لولوبیان - گوتیان بودند. دولت ماننا در سده هفتم ق.م. جزیی از دولت بزرگ ماد به شمار می‌رفت. اخرین لشکرکشی اشور به ماد در سال ۷۰۲ پ. م. بود. خطر حمله از غرب به‌وسیله دولت زورمند آشور، نیاز تشکیل یک دولت متمرکز را برای مادها که جدیدترین مهاجران به زاگرس بوده‌اند بوجود آورده‌است. مادها پایه‌های نخستین شاهنشاهی آریایی‌تباران (۷۲۸-۵۵۰ پ.م.) را در ایران بنیاد نهادند.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389 توسط 
کوروش بزرگ
کمبوجیه
بردیای دروغین (گئومات مغ)
داریوش بزرگ
خشایارشا (خشیارشا)
اردشیر یکم (اردشیر درازدست)
خشایارشای دوم
سغدیانوس
داریوش دوم
اردشیر دوم
اردشیر سوم
ارشک
داریوش سوم

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 توسط 
 به منظور آشنایی بیشتر شما دوستانم با تاریخ ایران زمین اسامی پادشاهان سلسله ی اشکانی را گذاشتم.

 به امید آن که روزی برسد که همه بچه های ایران با تاریخ کشورمان بیشتر آشنا بشوند.

ارشک (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ ق.م)
تیرداد یکم (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ ق.م)
اَردوان یکم (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ ق.م)
فریاپت (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ ق.م)
فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ ق.م)
مهرداد یکم (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ ق.م)
فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ ق.م)
اردوان دوم (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ ق.م)
مهرداد دوم (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۸۷ ق.م)
گودرز نخست (۹۱ - ۷۸؟)
اُرُد نخست (۷۸ - ؟)
سیناتروک (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ ق.م)
فرهاد سوم (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ ق.م)
مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ ق.م)
اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ ق.م)
فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ ق.م)
تیرداد دوم (۳۲ - ح۳۰ پ.م)
فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ ق.م- ۴ م)
ملكه موزا (۲ ق.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم
اُرد سوم (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)
ونُن یکم (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)
اردوان سوم (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)
تیرداد سوم (ح۳۶ م)
وردان (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)
گودرز دوم (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)
ونن دوم (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)
بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)
پاکور (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)
اردوان چهارم (۱۰۸- ۱۱۰ م)
خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)
بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)
مهرداد چهارم (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)
بلاش سوم (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)
بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)
بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)
اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)
بلاش ششم
اردوازد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 توسط 
مطالبی چند از پادشاهان ساسانی

شاپور دوم
شاپور دوم (۳۰۹-۳۷۹ ترسایی)، یا «شاپور ذوالاکتاف (شانه سنب)» ،از شاهان دودمان ساسانی بود.
او پسر هرمز دوم بود. او را در کودکی و پس از بر کناری برادرش آذرنرسه بر تخت نشاندند. داستانی درباره او هست که می‌گوید درباریان زمانی که مادرش وی را باردار بود بر زهدان مادر تاج شاهی نهادند و او پیش از زایش شاه شده بود.شاه در سن 16 سالگی زمام حکومت را در دست گرفت . تا آن زمان ایران در سیاست خارجه محتاط و رویه دفاعی نسبت به تجاوزاتی که به حدود ایران می شد، اختیار کرده بود.در زمان کودکی او عربها به مرزهای ایران تاختند و تاراج و خونریزی بسیار به راه انداختند. هنگامی که شاپور به جوانی رسید و خردسالی را پشت سر گذارد از تازیان انتقام سختی گرفت. او سزای کارهای عرب‌ها را با سوراخ کردن شانه‌هایشان می‌داد از این رو بدو لقب شانه سُنب یا ذوالاکتاف دادند. برای نخستین بار به دستور او قبیله‌ای عرب به نام بنی‌حنظله را به خوزستان کوچاندند تا آسانتر ایشان را کنترل کنند. پیش از این در خوزستان عربی زندگی نمی‌کرد.کار شاپور پس از تسویه کار اعراب مشکل بود . زیرا اگر با روم جنگ نمی کرد ، دچار اغتشاشات داخلی می گردید و اگر جنگ می کرد ، طرفش با امپراتوری مانند یولیانوس بود. خوشبختی شاپور یولیانوس مرد و در ارمنستان هم چون تیرداد، پادشاه آن ، مذهب مسیحی را ترویج می کرد، اهالی این مملکت از او متنفر شدند و بعد از فوت او در سال314 میلادی ، جانشینانش افراد لایقی نبودند. بر اثر این اوضاع، شاپور جنگ را با روم شروع کرد و این جنگ ها 12 سال طول کشید. { 338-350 م } بی آنکه نتیجه ی قطعی برای یکی از طرفین داشته باشد.
همچنین در زمان او هونها یا خیون‌ها به ایران دست‌اندازی کردند که شاپور آنان را نیز تاراند. دوره ی دوم جنگ ها با روم همچنین وی در سال ۳۵۹ به جنگ با رومیان پرداخت و شهر «آمد» (دیاربکر کنونی) را گشود. امپراتور یولیانوس نیز در سال ۳۶۳ به ایران لشکر کشید ولی خودش کشته شد و سپاهش نیز از میان رفت. از این رو روم به ناچار با ایران از در صلح درآمد و سوریه را به ایران واگذار کرد.
شاپور همچنین ارمنستان را باز پس گرفت. در زمان او مسیحیان آزارانده شدند. شاپور در دنباله کامیابی‌هایش همچنین توانست نیروی موبدان زرتشتی را نیز محدود کند.
از شاپور دوم سنگنوشته‌هایی در تاق بستان و مشگین‌شهر به یادگار مانده‌است.شاپور در سال 379 میلادی ، پس از 70 سال سلطنت درگذشت.اردشیر دوم
اطلاعات کاملی از این شاه ساسانی در دست نیست. اگر شما میتوانید مرا یاری رسانید.شاپور سوم
شاپور سوم (۳۸۳ - ۳۸۸ (میلادی)) شاه ساسانی و پسر اردشیر دوم بود و بعد از او بتخت نشست. در دورهء او ارمنستان ميان ايران و روم تقسيم شد. قسمت بزرگ شرقی جزو ايران و قسمت كوچكتر غربی از آن روم شد و در هر دو قسمت شاهزادگان اشكانی بحكومت معين شدند (۳۸۴ م.). سنگ‌نوشته‌های او پدرش در طاق بستان به یادگار مانده اند.بهرام چهارم
بهرام چهارم (۳۸۸ – ۳۹۹ م.)، پادشاه ساسانی بود. بعد از برادر برتخت نشست و چون در زمان پدر والی کرمان بود معروف به کرمانشاه است. در زمان پادشاهی او خسرو والی ارمنستان ایران، به‌تحریک تئودس یاغی شد. بهرام سپاهی به ارمنستان فرستاد، خسرو را گرفتند و به ایران آوردند و در دژ فراموشی زندانی کردند و بهرام شاپور برادر خود را بجای او گماشت. در روزگار بهرام، تئودس امپراتور، روم را بدو قسمت غربی و شرقی تقسیم کرد. بهرام در شورشی که در سپاه روی داد کشته شد.


یزدگرد یکم
یزدگرد یکم (۳۹۹ تا ۴۲۰ م.)؛ پسر بهرام چهارم يا بهرام كرمانشاه پسر شاپور دوم از پادشاهان ساسانی بود. لقب او رام‌شهر به معنای برپاکننده آرامش در کشور بود. او روش نیکی را در برخورد با پیروان آیینهای نازرتشتی پی گرفت. در سال ۴۱۰ دین مسیحی از سوی شاه به عنوان دینی رسمی و آزاد در ایران پذیرفته شد و در زیر سایه مهربانی این شاه کلیسای نسطوری در همان سال در ایران پایه ریزی شد.در زمان او امپراتور روم شرقی ، در تحت حمایت یزدگرد در آمد.ارکادیوس ، امپراتور بیزانس چون زمان مرگ را احساس کرد و ولیعهدش { تئودوس } در گهواره بود ، برای اینکه پسرش بی مانع بر تخت نشیند و امپراتوری شرقی از جنگ های ایران در امان بماند ، در وصیت نامه اش از یزدگرد خواهش کرد که امپراتوری را حمایت کند. یزدگرد همین که بر مفاد وصیت نامه اطلاع یافت ، خواجه ی دانایی که نامش آنتیوخوس بود را به قسطنطنیه فرستاد تا تئودوس را تربیت کند.

از این پس رابطه میان ایران و روم به بخش نوی رسید و دو کشور در حل مسائل درونی یکدیگر را یاری می‌‌رساندند. نعمان، فرمانروای محلی حیره، کاخ معروف خورنق را برای پادشاه خود یزدگرد یکم ساخت.بهرام گور
پادشاهی
بهرام از کودکی نزد نعمان پسر منذر پادشاه عرب حیره بزرگ شده بود.خود پدرش او را برای تربیت به آن جا فرستاده بود، زیرا در آنجا بهرام امنیّت نداشت. یزدگرد چهار دایه نیز برای او برگزید. نام آن ها فرنو، تن بهار، آسانا و برازان بود. پس از مرگ یزدگرد، بزرگان شاپور پسر بزرگ وی را که شاه ارمنستان و جانشین پدر بود کشتند و خسرو نامی را که پدرش شاه نبود و خویشی نزدیکی با شاه نداشت بر تخت نشاندند. بهرام با سپاهی که بیشتر از عربها بودند به پایتخت بازگشت و خسرو را شکست داد و بر تخت نشست. نظامی گنجوی [۱] داستان لشگر کشی بهرام را بی جنگ و خونریزی می داند، او چنین می گوید که بهرام شرط گذاشت که تاج شاهی در میان دو شیر نهند و هر که توانست تاج از میان دوشیر برگیرد، همانا پادشاهی او را سزد. شاه خودخوانده از این کار سرباز زد و بهرام را به تنهایی به این کار واداشتند، او نیز پس از نبرد با دوشیر تاج شاهی را از آن خویش ساخت.
برخورد با بیگانگان
او در شرق هپتالیان را به سختی شکست داد.در غرب با روم صلح کرد و پیمانی با این کشور بست که بر پایهٔ آن مسیحیان در ایران و زرتشتیان در روم دارای آزادی مذهبی شدند. در این زمان ارمنیان از بهرام خواستار یاری شدند تا شاه آنان آرتاشِس(اردشیر) پسر بهرام شاپور(وهرام شاپور) را کنار بگذارند. در سال ۴۲۸ بهرام چنین کرد و مرزبانی را در ارمنستان بر تخت نشاند.
بهرام گور در ادب پارسی
بهرام پادشاهی دلیر و جنگجو بود. داستان‌های بسیاری را به او نسبت می‌دهند.آوردن کولیان از هند به ایران را از کارهای او می‌دانند. او این کار را برای شادمان کردن مردم انجام داده بود زیرا کولیان نوازندگان و رقصندگان توانایی بودند.شادروان دهخدا ایشان را لولی می خواند و در این باره چنین آورده است: [۲]"در تاریخ ایران نام لولیان نخست در داستان های مربوط به روزگار ساسانیان آمده است ، نوشته اند که بهرام گور از شنگل یا شنگلت یا شبرمه پادشاه هند درخواست تا گروهی از آنان را از هند به ایران گسیل دارد. روایتی که مؤلف غرر اخبار در این باره آورده است بدین گونه است : «... گویند روزی شامگاهان ، بهرام از شکار بازمیگشت گروهی از مردم بازاری را دید که در زردی آفتاب غروب بر سبزه ٔ چمن نشسته اند و شراب همی خورند. آنان را از آن روی که خویشتن را از لذت سماع محروم داشته اند بنکوهید. گفتند: ای ملک ! امروز رامشگری به صد درهم طلب کردیم و نیافتیم . بهرام گفت : در کار شما خواهم نگریست . پس بفرمود تا به شنگلت پادشاه هند نامه نویسند تا چهارهزار تن از خنیاگران آزموده و رامشگران کاردیده به دربار وی گسیل دارد. شنگلت بفرستاد و بهرام آنان را در سراسر کشور خویش بپراکند و فرمان داد تا مردم آنان را به کار گیرند و از آنان بهره برند و مزدی شایسته بدانها بپردازند و این لولیان سیاه که اکنون به نواختن عود و مزمار مشهورند از بازماندگان آنانند"
او به شکار و باده‌گساری بسیار دلبسته بود.دلبستگی‌اش به شکار گورخر سبب شد که به او لقب بهرام گور را بدهند.بهرام زنی به نام نازپری داشت که بسیار در زندگی او تاثیرگذار بود.
همچنین در داستان‌ها چنین انگاشته شده که در جست‌وجوی گوری در ماد در لجنزاری گرفتار آمد و لجنزار او را در خود فروخورد. همچنین، نویسندگان زرتشتی زمان او را زمان آرامش و آشتی می‌دانند و زمانی که دیوان از ترس او پنهان شدند.
حکیم نظامی گنجوی در هفت پیکر (بهرامنامه) داستان بهرام را از بدو تولد تا مرگ رازگونه‌اش بیان می‌کند.

یزدگرد دوم
زدگِرد دوم (۴۳۸-۴۵۷ میلادی) پادشاه ساسانی بود. لقب او کی بَغِ مزداپرست بود.
رویدادهای زمان پادشاهی یزدگرد
سالهای آغازین پادشاهی او به نبرد با هون‌ها گذشت که به مرزهای خاوری ایران تاخته بودند.او در خراسان ساکن شد و توانست شهر بلخ را پس بگیرد.آنگاه به عربستان و قفقاز لشکر کشید و دین زرتشتی را با دستوری که داد دین رسمی ارمنستان نمود.ارمنیان که مسیحی شده بودند شوریدند ولی در سال ۴۵۱ شکست خوردند و برخی از آنان به ایران مرکزی کوچانده شدند.همچنین قوم یهود نیز از دست او آزار دیدند.هرمز سوم
هُرمُز سوم(سلطنت: ۴۵۷-۴۵۹ میلادی) پسر یزدگرد دوم و پادشاه ایران از دودمان ساسانیان بود.او به واسطه ی اینکه برادر بزرگترش { فیروز } در سیستان و دور از پایتخت بود، به تخت نشست. نام مادر او دینَگ بود که زنی قدرتمند بود و کنترل بخشی از پایتخت را به دست داشت.
در زمان پادشاهی او قفقاز دچار آشفتگی شد و هپتالیان نیز به مرزهای خاوری تاختند.
با پادشاهی او برادرش پیروز یکم به خراسان گریخت و سپاهی از هفتالیان (هون‌ها) فراهم نمود و برادر را شکست داد و خود بر تخت نشست.پیروز یکم
پیروز یکم یا فیروز، شاهنشاه ساسانی (۴۵۹ – ۴۸۳ میلادی)، پسر یزدگرد دوم، بعد از برادرش هرمز سوم به شاهی نشست، در روزگار او بدبختی از هر سوی به ایران روی آورد. ابتدا خشکسالی دیریازی (که مدت آن را هفت سال نوشته‌اند) پیش آمد. پیروز بحسن تدبیر بلا بگردانید و بی‌تخفیف مالیات‌ها و نظارت در توزیع خواربار در آسایش مردم کوشید. ولی تاخت و تاز هیاطله نام و زندگانی او را بر باد داد. پیروز اگر چه کیداریان را مغلوب کرد اما در جنگ با خشنواز یاخشیون پادشاه هیاطله، اسیر شد و بوعدهٔ پرداخت غرامت رهائی یافت و فرزندش کواد (قباد) دو سال در گروگان بود. در جنگ بعدی پیروز و سپاهش بصحرای بی آب و علفی (صحرای آخال کنونی) افتادند و نابود شدند و هیاطله تا مرو و هرات را گرفتند. از آثار پیروز دیوار بزرگ گرگان است. این دیوار، دیواری در شمال ایران (از دریای خزر در امتداد گرگان‌رود) است که برای جلوگیری از هجوم هپتالیان کشیده‌شده‌بود.

بنای‌ روستای پیروزبهرام (اسلام‌شهر امروزی) در جنوب تهران را به پیروز یکم نسبت‌ داده‌اند.بلاش (شاهنشاه ساسانی)
لاش یا ولاخش پادشاه ساسانی ایران در میان سالهای ۴۸۴ تا ۴۸۸ (میلادی) بود. وی پس از پیروز به شاهی رسید. در روزگار او روحانیان زرتشتی از شاه و دربار نیروی بیشتری داشتند.دوران پادشاهی بلاش به آرامی گذشت اگرچه ایران بسیار ناتوان شده بود.از رویدادهای زمان پادشاهی وی قطع باج سالانه‌ایست که روم برای پاسداری از دربند قفقاز به ایران می‌پرداخت.بلاش درباره ارمنستان راه آشتی را پیش گرفت و برای پیشگیری از تازش هپتالیان بدانها باج می‌داد.از اینرو بزرگان و موبدان وی را از شاهی برداشتند و قباد یکم را به جای وی به پادشاهی نشاندند.قباد یکم
قُباد یکم (غباد ،کُباد و کواذ هم نوشته‌اند) پادشاه ساسانی بود که دوبار بر تخت پادشاهی ایران نشست،بار نخست میان سالهای ۴۸۸ تا ۴۹۶ و بار دوم ۴۹۹ تا ۵۳۱ (میلادی). وی جانشین بلاش و پسر پیروز یکم بود.
وره نخست پادشاهی
در سال ۴۹۶ ترسایی بزرگان کشور و موبدان بلاش را کنار گذاشتند و قباد را بر تخت نشاندند. در این زمان پادشاهان، بسیار ناتوان شده بودند و بزرگان کشور آنها را برداشته و می‌نشاندند و به جای ایشان برای کشور تصمیم می‌گرفتند. قباد یکم از آغاز پادشاهی دچار گرفتاریهای سیاسی و اقتصادی بسیاری بود. موبدی به نام مزدک در این زمان به قباد نزدیک شد و او را به انجام اصلاحات اجتماعی برانگیخت. او نظامی برابری‌جویانه را تبلیغ می‌کرد که آموزه‌هایی فراتر از باور زرتشتی‌گری داشت. گفته شده که او اشتراک دارایی و مالکیت و زنان را تبلیغ می‌کرده‌است. قباد به یاری او توانست از توان زمینداران و موبدان و اشراف بکاهد. همچنین قباد با پشتیبانی از مزدک میان توده مردم محبوبیتی یافت. به فرمان او در انبارهای غله شاهنشاهی به روی مردم گشوده شد و زمینهای کشاورزی میان دهقانان بخش گردید. البته در نوشته‌های زرتشتیان این دوره را دوره آشوب می‌شناسند.
دسته‌ای از اشراف و موبدان که هنوز بر سر قدرت بودند سرانجام در سال ۴۹۶ وی را دستگیر کردند و در زندانی به نام زندان فراموشی به بند کشیدند و برادرش زاماسب (جاماسپ) را به جای او به شاهی برداشتند.
دوره دوم پادشاهی
قباد به یاری خواهرش از زندان گریخت و به نزد هفتالیان پناهنده شد و به یاری آنها نیرویی بسیج کرد و در سال ۴۹۹ ترسایی به ایران بازگشت. برادرش زاماسپ به سود او از پادشاهی چشم پوشید و قباد دیگربار بر تخت پادشاهی نشست.
وی در نخستین سالهی سده ششم (میلادی) به روم لشکر کشید و توانست با شکست رومیان باجی از آنها بستاند و وضعیت دارایی کشور را بهبود بخشد. وی در ۵۰۲ پانصد کیلو طلا از رومیان باج گرفت و رومیان پذیرفتند که تا هفت سال سالانه دویست و پنجاه کیلو طلا به ایران بدهند.
وی نه تنها در ایران که در سرزمینهای پیرو ایران چون حجاز و نجد عربستان دین مزدکی را گسترد.
وی پس از مهار نابسامانی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور دست به یک سری اصلاحات زد. وی برای یاری رسانی به ستمدیدگان و تهیداستان دفتری را به نام مدافع درویشان و دادور(به پهلوی: driyōšân jâddag-gōw ud dâdwar) به فرنشینی یکی از موبدان بزرگ به راه انداخت تا به حقوق بی‌نوایان رسیدگی کند. این روش را در آینده دینهای مسیحیت و اسلام نیز از روی کار او قالب برداشتند. او برای نظام اداری شاهنشاهی چهار دیوان برپا کرد که فرماندهی هر کدام از آنها با یک اسپهبد بود. پیش از این فرمانده کل ارتش یک تن بود که لقب ایران‌اسپهبد را داشت. در زمان وی امر نقشه‌برداری از زمینهای کشاورزی و سازماندهی دوباره نظام مالیاتی و تقسیم تازه استان‌ها و سرزمینها آغاز شد.
در زمان او دولت ایران با مسیحیان نسطوری مدارا می‌کرد. همچنین در ۵۱۵ (میلادی) هپتالیان دوچاره چنددستگی و ناتوانی شدند و مرزهای خاوری ایران نیز آسوده شد. در زمان او شاهنشاهی ساسانی جانی دوباره گرفت و گرجستان، عمان و عربستان به زیر چیرگی ایرانیان بازگشتند.

در زمان او همچنین ایران با چین و هندوستان دادوستد انجام می‌داد. ایرانیان در این سالها انحصار بازرگانی ادویه و ابریشم را در دست داشتند. سکه‌های قباد در استان گوانگ‌دونگ چین یافت شده که نشان از بازرگانی ایرانیان و چینی‌ها در زمان پادشاهی اوست.
ایران پس از قباد
قباد پسرش کاووس را به عنوان جانشین خویش برگزیده بود. در هنگام مرگ پدر کاووس فرمانروای طبرستان بود. موبدان زرتشتی از پسر کوچک‌تر قباد، انوشیروان که سخت ضدمزدکی بود پشتیبانی کردند. در جنگی که میان دو برادر درگرفت کاووس کشته شد و انوشیروان بر تخت شاهی نشست.جاماسپ
جاماسپ فرزند هوگوه (Hvogva) وزیر گشتاسب شاه (از پادشاهان کیانی و فرزند لهراسپ که زرتشت در زمان او ظهور کرد) بوده‌است. جاماسب همسر پوروچیستا جوان‌ترین دختر زرتشت بود. جاماسپ را از نخستین فیلسوفان ایرانی میدانند.
بر اساس روایات زرتشتی، جاماسپ و برادرش فرشوشتر از حامیان زرتشت بوده‌اند. و زرتشتیان در جشن بهمنگان، به یاد جاماسپ جامه سفید میپوشند. پوشندگان لباس سفید در حقیقت با این عمل نمادین بیزاری و برائت خود را از هرگونه ناپاکی و پلیدی، خونریزی و کشتار و آزار و اذیت حیوانات نشان داده و با دسته‌های گل سفید به دیدار یکدیگر می‌رفتند و این گل‌ها را به یکدیگر تقدیم می‌کردند. و بر آنند که جاماسپ، وزیر گشتاسب این کارها را در این روز انجام داده‌است.
در منظومه پهلوی یادگار زریران از جاماسپ با صفت «بیدخش» به معنی صدر اعظم نام برده شده‌است. کتابی نیز به نام جاماسب‌نامه به زبان پارسی میانه در دست است که به پازند و فارسی هم ترجمه شده‌است. این کتاب پاسخ‌های جاماسپ به گشتاسپ را دربرمی‌گیرد و موضوعی فلسفی دارد.
به نظر میرسد در نوشته‌های یونانی جاماسپ را به صورت پرکساسپ آورده‌اند. پسران جاماسپ گرامی و هنگ‌اوروَش (Hanghaurvaungh) بودند.قباد یکم
قُباد یکم (غباد ،کُباد و کواذ هم نوشته‌اند) پادشاه ساسانی بود که دوبار بر تخت پادشاهی ایران نشست،بار نخست میان سالهای ۴۸۸ تا ۴۹۶ و بار دوم ۴۹۹ تا ۵۳۱ (میلادی). وی جانشین بلاش و پسر پیروز یکم بود.
دوره نخست پادشاهی
در سال ۴۹۶ ترسایی بزرگان کشور و موبدان بلاش را کنار گذاشتند و قباد را بر تخت نشاندند. در این زمان پادشاهان، بسیار ناتوان شده بودند و بزرگان کشور آنها را برداشته و می‌نشاندند و به جای ایشان برای کشور تصمیم می‌گرفتند. قباد یکم از آغاز پادشاهی دچار گرفتاریهای سیاسی و اقتصادی بسیاری بود. موبدی به نام مزدک در این زمان به قباد نزدیک شد و او را به انجام اصلاحات اجتماعی برانگیخت. او نظامی برابری‌جویانه را تبلیغ می‌کرد که آموزه‌هایی فراتر از باور زرتشتی‌گری داشت. گفته شده که او اشتراک دارایی و مالکیت و زنان را تبلیغ می‌کرده‌است. قباد به یاری او توانست از توان زمینداران و موبدان و اشراف بکاهد. همچنین قباد با پشتیبانی از مزدک میان توده مردم محبوبیتی یافت. به فرمان او در انبارهای غله شاهنشاهی به روی مردم گشوده شد و زمینهای کشاورزی میان دهقانان بخش گردید. البته در نوشته‌های زرتشتیان این دوره را دوره آشوب می‌شناسند.
دسته‌ای از اشراف و موبدان که هنوز بر سر قدرت بودند سرانجام در سال ۴۹۶ وی را دستگیر کردند و در زندانی به نام زندان فراموشی به بند کشیدند و برادرش زاماسب (جاماسپ) را به جای او به شاهی برداشتند.
دوره دوم پادشاهی
قباد به یاری خواهرش از زندان گریخت و به نزد هفتالیان پناهنده شد و به یاری آنها نیرویی بسیج کرد و در سال ۴۹۹ ترسایی به ایران بازگشت. برادرش زاماسپ به سود او از پادشاهی چشم پوشید و قباد دیگربار بر تخت پادشاهی نشست.
وی در نخستین سالهی سده ششم (میلادی) به روم لشکر کشید و توانست با شکست رومیان باجی از آنها بستاند و وضعیت دارایی کشور را بهبود بخشد. وی در ۵۰۲ پانصد کیلو طلا از رومیان باج گرفت و رومیان پذیرفتند که تا هفت سال سالانه دویست و پنجاه کیلو طلا به ایران بدهند.
وی نه تنها در ایران که در سرزمینهای پیرو ایران چون حجاز و نجد عربستان دین مزدکی را گسترد.
وی پس از مهار نابسامانی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور دست به یک سری اصلاحات زد. وی برای یاری رسانی به ستمدیدگان و تهیداستان دفتری را به نام مدافع درویشان و دادور(به پهلوی: driyōšân jâddag-gōw ud dâdwar) به فرنشینی یکی از موبدان بزرگ به راه انداخت تا به حقوق بی‌نوایان رسیدگی کند. این روش را در آینده دینهای مسیحیت و اسلام نیز از روی کار او قالب برداشتند. او برای نظام اداری شاهنشاهی چهار دیوان برپا کرد که فرماندهی هر کدام از آنها با یک اسپهبد بود. پیش از این فرمانده کل ارتش یک تن بود که لقب ایران‌اسپهبد را داشت. در زمان وی امر نقشه‌برداری از زمینهای کشاورزی و سازماندهی دوباره نظام مالیاتی و تقسیم تازه استان‌ها و سرزمینها آغاز شد.
در زمان او دولت ایران با مسیحیان نسطوری مدارا می‌کرد. همچنین در ۵۱۵ (میلادی) هپتالیان دوچاره چنددستگی و ناتوانی شدند و مرزهای خاوری ایران نیز آسوده شد. در زمان او شاهنشاهی ساسانی جانی دوباره گرفت و گرجستان، عمان و عربستان به زیر چیرگی ایرانیان بازگشتند.
در زمان او همچنین ایران با چین و هندوستان دادوستد انجام می‌داد. ایرانیان در این سالها انحصار بازرگانی ادویه و ابریشم را در دست داشتند. سکه‌های قباد در استان گوانگ‌دونگ چین یافت شده که نشان از بازرگانی ایرانیان و چینی‌ها در زمان پادشاهی اوست.
ایران پس از قباد
قباد پسرش کاووس را به عنوان جانشین خویش برگزیده بود. در هنگام مرگ پدر کاووس فرمانروای طبرستان بود. موبدان زرتشتی از پسر کوچک‌تر قباد، انوشیروان که سخت ضدمزدکی بود پشتیبانی کردند. در جنگی که میان دو برادر درگرفت کاووس کشته شد و انوشیروان بر تخت شاهی نشست.انوشیروان
خسرو انوشیروان یا خسرو یکم معروف به انوشیروان دادگر، شاهنشاه ساسانی بود. پادشاهی انوشیروان از سال 531 تا سال 579 میلادی ادامه داشت.

ریشه‌شناسی لقب
صورت پهلوی واژهٔ انوشیروان انوشگ‌روان است که از دو جزء انوشگ و روان تشکیل شده‌است. انوشگ (در فارسی کنونی انوشه) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم است. معنی جزء دوم هم که مشخص است. پس انوشه‌روان را می‌توان تحت‌اللفظی روان بی‌مرگ یا روان خوش و خرم ترجمه کرد. لیکن مورد استعمال این ترکیب در پهلوی شبیه آنِ مرحوم در فارسی کنونی‌است. مثلاً در کتیبهٔ پهلوی یادبودی که در کازرون پیدا شده‌است در چند سطر اول چنین آمده‌است: «<۱> این آرامگاه <۲>[برای] انوشروان نیکزاد <۳> دخت مهرین شاد <۴> کرد (ساخته شد)...»
پادشاهی
او پسر قباد پسر پیروز بود. مادر وی دختری دهقان بود. قباد در نیشاپور او را بزنی گرفت. پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود کبوس و جام به ستیزه برخاست و بیاری مهبود وزیر بپادشاهی رسید. او در آغاز حکومت خود طرفداران آیین مزدک را قتل‌عام کرد.
انوشیروان عادت و آیین و شمایل نیکو داشت و عدل و داد نیکو نهاد. ترتیب خراج ملک و ضبط لشکر داد و دفتر عرض و عارض، او پیدا کرد. کتاب کلیله و دمنه در عهد او از هند به ایران آوردند.
ظهور خسرو اول مطلع درخشانترین دورهٔ عهد ساسانی است. فرقهٔ خطرناک مزدکی مغلوب و سرکوب شده بود در داخله صلح و سلم حکمفرما بود. در روایات شرقی خسرو اول نمونهٔ دادگستری و جوانمردی و رحمت است و مؤلفان عرب و ایرانی حکایات بسیار در وصف جد و جهد او برای حفظ عدالت نقل کرده‌اند.
مشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته‌اند قصری است که ایرانیان طاق کسری یا ایوان کسری می‌نامند و هنوز ویرانهٔ آن در محلهٔ اسپانبر موجب حیرت است. ساختمان این بنا را به خسرو اول انوشیروان نسبت داده‌اند.
عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران با سلطنت خسرو انوشیروان آغاز می‌شود. ایران در زمان انوشیروان چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاهپوران بزرگ نیز درگذشت و توسعهٔ ادبیات و تربیت معنوی این عهد را کیفیت مخصوص بخشید.
خسرو انوشیروان از دودمان ساسانیان و یکی از بزرگ‌ترین پادشاهان ایران بود که به دادگری پرآوازه شده‌است. او جنبش مزدکیان را سرکوب کرد، در برابر زیاده‌خواهی‌های رومی‌ها ایستاد، حبشی‌ها را از یمن بیرون کرد، به یورش‌های هفتالیان به خاک ایران پایان داد، دانشگاه گندی‌شاپور را به کوشش وزیر خردمندش، بزرگمهر، رونق داد و سازمان اداری، مالی و ارتش پارس را بهبود بخشید. در نزدیک ۵۰ سال فرمان‌روایی انوشیروان(۵۷۹-۵۳۱ میلادی)، سرزمین ایران از سند تا دریای سرخ گسترش یافت.
سخن فردوسی
فردوسی بزرگ درباره به تخت نشستن او میفرماید:
چو کسری نشست از بر گاه نو.................همی خواندندی ورا شاه نو
بشاهی بر او خواندند آفرین.................بفرمان او شد زمان و زمین
جهان تازه شد از سر گاه اوی.................ابا گرگ و میش آب خوردی بجوی
بگفتند کان شاه جاوید باد....................فرش برتر از فر جمشید باد
ز بس خوبی و داد و آیین اوی...................وزان نامور دانش و دین اوی
ورا نام کردند نوشیروان.......................که مهرش جوان بود و دولت جوانهرمز چهارم
هرمز چهارم، (ترک‌زاد) (۵۷۹ – ۵۹۰ م.)، وی معروفترین هرمزهای ساسانی و پسر انوشیروان عادل بود. بسال ۵۷۹ تکیه بر جای پدر زد و جنگ با رومیان را تا ۵۸۹ م. ادامه داد. در اثنای جنگ با روم ترکان به ایران تاختند و بهرام چوبین سردار دلاور ایرانی مأمور سرکوبی ترکان شد و آنان را تار و مار کرد و خاقان ترک را کشت و پسرش را اسیر کرد. آنگاه مأمور جنگ با رومیان شد و شکست خورد و هرمز تحقیرش کرد، شورید و رو به تیسفون نهاد. و چون بزرگان و نجبای پایتخت نیز از هرمز ناخشنود بودند ضد او برخاستند. هرمز گریخت ولی وستهم و بندوی برادران زنش او راگرفتند و ابتدا نابینا کردند و بعد کشتند.بهرام ششم
اطلاعات کاملی از این شاه ساسانی در دست نیست. اگر شما میتوانید مرا یاری رسانید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ