مطلب کلاس چهارم
 

الف : پاسخ درست را با علامت (×) مشخص کنید.

بلندترین قله ی ایران چه نام دارد؟

الف : دنا ()                      ب: زرد کوه ()                   ج : دماوند ()                د: سهند()

شن و ماسه و گل و لایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود؟

الف : رود()                      ب: آبرفت ()               ج: جلگه ()                  د: جویبار()

معنی هر رنگ یا نشانه ای را که در پایین نقشه می نویسند چه می گویند؟

الف: شکل نقشه()                ب: علامت نقشه ()             ج: جهت های نقشه ()            د: راهنمای نقشه()

در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟

الف: ناحیه کوهستانی()          ب: ناحیه خزری()             ج: ناحیه گرم و خشک()           د: ناحیه معتدل()

کشور ایران به کدام راهها دسترسی دارد؟

الف: زمینی()                  ب: هوایی()                      ج: آبی()                 د: هر سه مورد()

شورترین و بزرگ ترین دریاچه ی داخلی ایران چه نام دارد؟

الف: دریاچه ی نمک()        ب: دریاچه ی بختگان()          ج: دریاچه ی ارومیه ()    د: دریاچه ی هامون()

ب: در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

به پستی و بلندی های زمین ......................... می گویند.

دو قله ی بلند رشته کوه زاگرس ................ و .....................هستند.

خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند .....................نامیده می شوند.

به خرید و فروش در داخل کشور یا به کشورهای دیگر .................... می گویند.

زاینده رود به ..................و رود کارون به ....................... می ریزند.

پهناورترین و حاصل خیز ترین جلگه ی ایران ،جلگه ی....................است.

بیشتر نواحی داخلی و جنوبی ایران آب و هوای ............................ دارند.

به سوالات زیر پاسخ دهید.

چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟

چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید.

رشته کوه را تعریف کرده ، دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید.

جلگه چگونه به وجود می آید؟

دشت را تعریف کرده،دو دشت وسیع و پهناور ایران را نام ببرید.

مفاهیم زیر را تعریف کنید:

نقشه :.......................................................

ابرفت:.............................................................

جویبار:.......................................................................

کوهپایه:................................................................

چرا آب همه ی رودها برای کشور قابل استفاده نیست؟

چرا در کناره های دریای خزر جنگل های انبوه روییده اند؟

مفهوم صادرات و واردات را توضیح دهید؟

دو رود که به دریای خزر می ریزند نام ببرید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم آذر 1390 توسط 
یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ............... ...... است

زمینی که ما در آن زندگی می کنیم به شکل یک .........بسیار بزرگ است که به آن ................. می گوییم

به چهار جهت ...............و .....................و .................و ............... جهت های اصلی می گوییم

بالا ترین نقطه ای که روی کره زمین می بینیم .......................... نام دارد و پایین ترین نقطه ای که روی کره زمین می بینیم ......................نام دارد

جهت های فرعی را نام ببرید

قطب نما چیست ؟

از راهنمای نقشه چه استفاده هایی می کنیم ؟

نقشه چیست ؟

دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند

چهار مورد از وسایل یاد گیری جغرافیا را نام ببرید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 
۱- بلند ترين قله ايران چه نام دارد ؟  

   الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )     

 ج -دماوند (      )            د-سهند (      )


2-شن وماسه و گل ولايي که رودها به همراه مي برند ،چه ناميده مي شود؟


الف رود (     )       ب- آبرفت (     )       

ج-جلگه (     )        د- جويبار (     )


3-خشکي هايي که سر از آب بيرون آورده اند چه ناميده مي شوند ؟


الف دشت (     )   ب- جزيره  (     )     

  ج بندر (     )   د-جلگه   (     )


4-در کدام ناحيه ،بيشتر ماه هاي سال هوا سرد است و برف زياد بر کوه ها مي نشيند ؟


الف- ناحيه کوهستاني (     )  ب- ناحيه خزري (     ) 


ج- ناحيه گرم وخشک (     ) د- ناحيه معتدل (     )


5- درياچه ي ............ بزرگ ترين درياچه ي داخلي کشور ماست .


6-طولاني ترين رود ايران رود ................ است .


7...............و .................... دو قله بلند زاگرس مي باشند .


8-سد امير کبير بر روي رود ................  بسته شده است .


9- رود چالوس به درياي ...........ورود زاينده رود به ............. مي ريزد .


10-به وسايلي که مردم وکالاها را جا به جا مي کنند وسايل ............. مي گويند .

 
 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

11-جغرافيا چگونه دانشي است ؟

 

 


12- چهار جهت اصلي نقشه را نام ببريد ؟

 13-نقشه چيست ؟

 14- دشت را تعريف کنيد ؟و دو دشت نام ببريد ؟

 
 

 

15- چرا در کناره هاي درياي خزر ،جنگل هاي انبوه روييده اند ؟


           


16- دو رود که به درياچه ي اروميه مي ريزند نام ببريد ؟

 

 17-چرا آب همه ي رود ها براي کشاورزي قابل استفاده نيست ؟

 

 


18-به چه کاري بازرگاني گويند ؟

 


19- درياي خزر از چه نظر اهميت دارد ؟

 


20- جلگه چگونه به وجود مي آيد ؟


 


21- رشته کوه را تعريف کنيد و دو رشته کوه مهم ايران را نام ببريد ؟

 

 


22-چرا به شهر بوشهربندر مي گويند؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 توسط 

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید.

1ـ به معنی هر رنگ یا هر نشانه در پایین نقشه نوشته می شود ، چه می گویند.

الف) شکل نقشه    ب) علامت نقشه    ج) راهنمای نقشه            د) جهت نقشه 

2ـ بین دو جهت اصلی شمالی و شرق ، کدام جهت قرار دارد؟

الف) شمال غربی       ب) شمال شرقی          ج) جنوب غربی       د) جنوب شرقی 

3ـ بلندترین قله ایران چه نام  دارد؟

الف) دنــا              ب) زردکوه          ج) دماوند                         د) سهند


4ـ از ته نشین شدن آبرفت ها روی هم پس از سالهای زیاد چه چیزی بوجود می آید؟

 الف) رود            ب) جلگه        ج) جویبار                                د) دشت


 

5/2

 
در جای خالی کلمۀ مناسب بنویسید.

1ـ به کوههایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل شده اند ، ............... می گویند.


2ـ در کشور ما به سرزمین های صاف و هموار ............. می گویند.


3ـ از به هم پیوستن جویبارها ................ تشکیل می شود.


4ـ رشته کوه شمال ایران ............. نام  دارد.


5ـ وسیله ای که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد ................. نام دارد.درست یا غلط بودن جملات زیر را با علامت × مشخص کنید.

1ـ بالاترین نقطه روی کره ی جغرافیایی جنوب است                                      صحیح                           غلط


2ـ خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است                                          صحیح                           غلط


3ـ زه زمین های پایین کوه ، کوهپایه می گویند                                                        صحیح                           غلط2

 
به سوالات زیر پاسخ دهید.

1ـ چه وسایلی در آموزش دانش جغرافیا به ما کمک می کند؟ (4 مورد).2ـ نقشه چیست؟

 


2

 
3ـ جهت های اصلی را نام ببرید.

 


1

 
4 ـ چرا خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب نمی باشد؟

 


1

 
5ـ ناهمواری یعنی چه؟

 


1

 
6 ـ آبرفت چیست؟

 


2

 
7 ـ دانش جغرافیا چیست؟

 


5/0

 
8 ـ در روی کره ی جغرافیایی ، خشکی های زمین وسعت بیشتری دارند یا آب ها؟

 


5/0

 
9 ـ جنوب غربی بین کدام جهت های اصلی واقع شده است؟

 


1

 
10ـ نام دو قله بلند زاگرس را بنویسید.

 


1

 
11ـ چرا در بعضی از دشت ها، روستاها و شهرهای زیادی بوجود آمد؟

 


1

 
12ـ جویبار چیست؟

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

الف- جملات صحيح وغلط را با علامت (×) مشخص کنيد .


1- رشته کوه زاگرس در مغرب و جنوب غربي ايران قرار دارد.

  صحيح (   )     غلط (   )


?- بالاترين نقطه ي روي کره ی  جغرافيا قطب جنوب است .   

  صحيح (   )     غلط (   )


3- جنوب غربي بين دو جهت اصلي جنوب و غرب قرار دارد . 

    صحيح (   )     غلط (   )   


 4- خاک دشت کوير براي کشاورزي مناسب است .  

   صحيح (   )     غلط (   )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ب- پاسخ درست را با علامت (× )مشخص کنيد .


5-معني هر رنگ يا هر نشانه که در پايين نقشه نوشته مي شود را چه مي گويند ؟


الف شکل نقشه (   ) ب- علامت نقشه (   )

 ج- راهنماي نقشه (   ) د- جهت نقشه (   )


 6-بلند ترين قله ي ايران چه نام دارد ؟    


الف- دنا (   )   ب- زردکوه (   )      ج- سهند (   )     د دماوند (    )


7-به بالاترين نقطه ي کوه چه مي گويند ؟  


 الف قله (   )           ب- کوهپايه (   )      

   ج دامنه (    )             د- رشته کوه (   )


8-از ته نشين شدن آبرفت ها روي هم پس از سال هاي زياد چه چيزي به وجود مي آيد ؟


الف رود (   )       ب جلگه (   )           

  ج جويبار (   )            د دشت (   )


9-در نقشه معمولا"   کوه ها به چه رنگي نشان داده مي شوند ؟


الف قهوه اي (    )         ب سبز (   )     

     ج آبي (   )             د- زرد (    )


----------------------------------------------------------------------------

ج‌-       در جاي خالي کلمه ي مناسب بنويسيد.


10- رشته کوه البرز در ........................... ايران قرار دارد .


11-دو قله ي بلند زاگرس ................... و................... مي باشند .


12-به زمين هاي صاف و هموار ........................ مي گويند .


13- کوه هاي سهند و سبلان در .............................. ايران قرار گرفته اند .


14- به زمين هاي پايين کوه .........................    مي گويند .


15- از به هم پيوستن جويبارها .............................. تشکيل مي شود .


-----------------------------------------------------------------------------

 د به سؤالات زير  پاسخ دهيد .


 16-چه وسايلي به يادگيري جغرافيا کمک مي کنند ؟ ( چهار مورد )

 


  17- چهار جهت اصلي را نام ببريد و شکل آن ها را رسم کنید.

 

 


  18- رشته کوه را  تعريف کنيد و دو رشته کوه مهم  ايران را نام ببريد ؟

 


  19- مفاهيم زير را تعريف کنيد .


 ناهمواري :


 جويبار  :


 آبرفت :


 قطب نما  :


 20- دانش جغرافيا چه کمکي به ما مي کند ؟

 


  21- نقشه چيست ؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

نمونه سئوالات جغرافی

دانش آموزان عزیز در ادامه  نمونه سئوالات آزمون جغرافیا آمده است برای گرفتن نمره ی خوب علاوه بر تمرین سئوالات زیر ، سئوالات دفتر جغرافیا و متن دروس کتاب  را نیز به خوبی مطالعه  کنید .

نمونه سئوال جغرافی چهارم

1 – بهترین راه شناخت محیط زندگی خود و دیگران چیست ؟

 

2 – دریای شمال ایران و دریاهای جنوب ایران را نام ببرید ؟

 

3 – وسعت کدامیک بیشتر است ؟ خشکی ها یا آب های روی زمین ؟

 

4 – نام استان محل زندگی خود را بنویسید . نام مرکز آن  چیست ؟

 

5 – ما در کشور ............... زندگی می کنیم که پایتخت آن شهر ............... است .

6 – دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

 

7 – تفاوت کره ی زمین با کره ی جغرافیایی را بنویسید ؟

 

8 – هوای روستا تمیزتر است یا شهر ؟ ( 2 علت را بنویسید )

 

9 – وسایلی که به یادگیری دانش جغرافیا کمک می کند را نام ببرید ؟

 

10 – نام استان های شمالی ایران که در جنوب دریای خزر قرار دارند را بنویسید ؟

 

11 – زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم به چه شکلی است و چه نام دارد ؟

 

12 – بهترین وسیله برای شناخت دانش جغرافیا چه نام دارد ؟

 

13 – نقشه چیست ؟

 

14 – راهنمای نقشه چیست ؟

 

15 – مرکز استان های زیر را بنویسید ؟

سیستان و بلوچستان (             ) یزد (           ) خراسان رضوی (               ) مرکزی (            )

16 – هر چه از سطح زمین بالاتر برویم جاهای ................... را می بینیم .

17 –چهار جهت اصلی را نام ببرید ؟

 

18 – چهار جهت فرعی را نام ببرید ؟

 

19 – خورشید هر روز صبح از جهت ................ طلوع می کند و در جهت .................. غروب می کند

20 – رنگ آبی روی کره ی جغرافیایی نشان دهنده ی چیست ؟

 

21 – قطب نما چیست ؟ عقربه ی مغناطیسی آن کدام جهت ها را نشان می دهد ؟

 

22 – بالاترین و پایین ترین نقطه روی کره ی زمین چه نام دارد ؟

 

23 – راهنمای نقشه در کدام طرف نقشه قرار دارد و چه کمکی به ما می کند ؟

 

24 – هر چه از خط استوا به سمت بالا میرویم به ................... نزدیک می شویم و هر چه به طرف پایین می رویم به قطب ............... نزدیک می شویم .

25 – سردترین نقاط روی کره ی زمین چه نام دارد ؟

 

26 – قبله ی ما مسلمان در کدام جهت قرار گرفته است ؟

 

27 – بین جنوب و غرب جهت ....................... و بین شمال شرقی و جنوب شرقی جهت ................ قرار گرفته است .

28 – در یک صبح آفتابی چگونه می توانیم جهت های جغرافیایی را پیدا کنیم ؟

 

29 – اگر دست چپ ما روبه مغرب باشد پشت سرما جهت ................ جلو ما جهت ............... و دست مخالف ما جهت ................. را نشان می دهد .

30 – قطب شمال را تعریف کنید .

 

31 – قطب جنوب را تعریف کنید .

 

33 – اگر از بالای یک ساختمان 20 طبقه به ماشین ها نگاه کنیم آن ها را .................... می بینیم .

34 – شهر مشهد در جهت .................. ایران قرار دارد .

35 – در نقشه همیشه شمال در ................ جنوب در .............. مشرق درسمت ............. و مغرب در سمت ....................... قرار دارد .         


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 
-در نقشه همیشه ...............در بالا

و ..............در پایین

 و.............در سمت راست

و ............در سمت چپ قرار دارد؟

2-قطب نما چه نوع وسیله ای می باشد؟

 

 


-3نوک عقربه قطب نما همیشه در امتداد ..............و ................قرار دارد.


4--خورشید هر روز صبح ار کدام جهت طلوع می کند؟


الف)شمال                ب)مغرب              ج)جنوب               د)مشرق

 


5-بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرار دارد؟


الف) شمال غربی           ب) جنوب غربی              ج)شمال شرقی        د)جنوب شرقی

 


6-جهت فرعی شمال غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟


الف) شمال و مغرب        ب)شمال و مشرق           ج)جنوب و مغرب        د)جنوب و مشرق

 


7--اگر طوری بایستیم که روبروی ما مشرق باشد در آن صورت پشت سر ما کدام جهت خواهد بود؟


الف)شمال               ب)جنوب               ج) مشرق                د)مغرب

 


8-بین دو جهت فرعی جنوب غربی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟


الف)شمال            ب)جنوب            ج)مغرب              د)مشرق

 


9-خورشید در پایان روز از کدام سمت غروب می کند؟


الف) مشرق                 ب) مغرب          ج)شمال             د) جنوب

 


10-وسیله ای که جهت قطب شما و جنوب را به ما نشان می دهد ..................نامیده می شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ششم آذر 1389 توسط 

1-کدام یک از دانش های زیر به ا کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟


    -تاریخ                           -جغرافیا                   -مدنی                 -علوم


2-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟


 

3-چه وسایلی در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کند؟   

 


4-هر جسمی که مانند توپ باشد.....................می گویند.


5-کره زمین چیست؟

 


6-در روی کره جغرافیای رنگ های آبی نشانه چیست؟

 


7-یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .................می باشد که شبیه کره ی زمین است.


8-شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان دهد چه نامیده می شود؟


الف)کره جغرافیایی             ب)نقشه              ج) راهنمای نقشه          

    


9-معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می نامند؟


الف)جهت نقشه                  ب)علامتهای نقشه                    ج)راهنمای نقشه

 


10-برای استفاده از نقشه باید اول به کدام قسمت آن توجه کنیم؟

 


11-راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟

 


12-خورشید هر روز صبح ازجهت ..............طلوع و در پایان روز در جهت ................غروب می کند

و اگر ما در یک صبح آفتابی طوری بایستیم که دست راست ما به طرف................

و دست چپ ما به طرف ...............باشد

در آن صورت روبروی ما ...................و پشت سر ما ....................خواهد بود.


13-چهار جهت اصلی .................و...............و....................و.................نام دارند.


14-چهار جهت فرعی ............و.............و.............و.............می باشند.

 


15-بین دو جهت شمال و مشرق کدام جهت فرعی قرار دارد؟

 


16-جهت فرعی جنوب غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دتارد؟

 


 

??-به بالا ترین نقطه در روی کره زمین..................و به پایین ترین نقطه ی زمین .

...............می گویند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ششم آذر 1389 توسط 

1 هر روز صبح خورشید از جهت . . .  . . طلوع می کند و در پایان روز در جهت مغرب غروب می کند.

الف: مشرق                         ب: شمال                     ج: جنوب 

2 وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد.

الف: قبله نما             ب: قطب نما                ج: آهنربا         

  

3 بین جنوب و مشرق جهت فرعی . . . . . . . . . . . . . . . قرار دارد.

الف: شمال شرقی             ب: جنوب غربی                  ج: جنوب شرقی                              

4 رشته کوه شمال ایران . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

الف: زاگرس                       ب: البرز                            ج: شیرکوه 

5 به زمین های پای کوه . . . . . . . . . . . . . . . می گویند.

الف: قله             ب: دامنه            ج: کوهپایه    

6 مقدار باران در کدام یک از شهرهای زیر بیشتر است؟

الف: بندر انزلی                      ب: شهرکرد                     ج: یزد    

7 یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران مطالعه‏ی . . . . . . . .. . . . . است. 

8 به پایین ترین نقطه‏ی زمین که رو به روی قطب شمال قرار دارد . . . . . . . . . . . می گویند. 

9 به پستی ها و بلندی های زمین گفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . می شود 

10 از جاری شدن آب روی زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . پدید می آید. 

11 رنگ . . . . . .. . . . . در نقشه ناحیه‏ی آب و هوایی کوهستان را نشان می دهد. 

12- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟ 13 – چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کند؟ 14 – نقشه چیست؟ 15 – اصطلاحات زیر را تعریف کنید: قلّه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشته کوه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 – آبرفت چیست؟ 17 – جلگه چگونه به وجود می آید؟ 18 – چرا در کناره های دریای خزر جنگل های انبوه روییده اند؟ 19 – کدام ناحیه آب و هوایی ایران وسیع تر است؟ 20 – ییلاق چیست؟ 21 – دو دشت بزرگ ایران را نام ببرید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389 توسط 
- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟     الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )
2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟
الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )
3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟
الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )
4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟
الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     )  ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )
5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .
6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .
7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .
8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .
9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .
10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟1

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟ 1

13-بازرگانی را تعریف کنید ؟ 1

14-نقشه چیست ؟ 1

15- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟ 5/1

16- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟1
 
17- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟ 1

18-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟1

19-بازرگانی را تعریف کنید؟1

20- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟1

21- جلگه چگونه به وجود می آید ؟ 1

22- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟ 5/1

23- بندر را تعریف کنید ؟ 1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389 توسط 

جهت فرعی جنوب شرقی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال و شرق        ب)جنوب و مغرب      ج)جنوب و شرق      د)شمال و مغرب

5_اگر طوری بایستیم که رو به روی ما مغرب باشد پشت سرمان چه جهتی قرار می گیرد؟

الف)جنوب              ب)مشرق              ج)شمال                 د)مغرب

6_بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)جنوب              ب)مشرق              ج)شمال                 د)مغرب

7_بین دو جهت فرعی شمال غربی و جنوب غربی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال              ب)جنوب              ج)مشرق                د)غرب

درس پنجم

بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد؟

الف)دنا                ب)زرد کوه           ج)دماوند               د)سهند

2_در نقشه معمولا کوه ها به چه رنگی نشان دهده می شوند؟

الف)قهوه ای        ب)سبز                 ج)آبی                  د)زرد

3_زمین های پایین کوه چه نامیده می شوند؟

الف)دامنه ی کوه     ب)قله               ج)رشته کوه          د)کوهپایه

4_رشته کوهی که در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد چه نامیده می شود؟

الف)البرز             ب)زاگرس          ج)سهند              د)سبلان

5_قله ی سبلان در کدام طرف ایران قرار دارد؟

الف)شمال            ب)شمال شرقی       ج)شمال غربی      د)مغرب

6_در نقشه ی ایران شهر تهران در کدام جهت رشته کوه البرز قرار گرفته است؟

الف)دردامنه های شمالی     ب)در غرب    ج)در دامنه های جنوبی   د)در شرق

7_به بالاترین نقطه ی کوه چه می گویند؟

الف)قله               ب)کوهپایه             ج)دامنه               د)رشته کوه

درس ششم

1_خاک کدام یک از مناطق زیر برای کشاورزی مناسب نیست؟

الف)جلگه ی خوزستان    ب)جلگه ی مازندران     ج)دشت کویر     د)جلگه ی مغان

2_جلگه ی بسیار حاصلخیز و پهناور ایران چه نام دارد؟

الف) جلگه ی خوزستان    ب)جلگه ی گیلان        ج)جلگه ی مغان   د)جلگه ی مازندران

3_شن و ماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود؟

الف)رود              ب)آبرفت                  ج)جلگه                  د)جویبار

4_از ته نشین شدن آبرفت ها روی هم پس از سالهای زیاد چه چیز هایی به وجود می آید؟

الف)رود              ب)جلگه                ج)جویبار                 د)دشت

درس هفتم

1_در چه موقع روز دماسنج دمای بیشتری را نشان می دهد؟

الف)صبح             ب)ظهر                ج)عصر                 د)شب

2_آب و هوای شهر یزد چگونه آب و هوایی است؟

الف)بارانی           ب)سرد                ج)گرم و خشک         د)معتدل

درس هشتم

1_در کدام یک از شهرهای زیر در تمام سال باران می بارد؟

الف)شهر کرد       ب)بندر انزلی        ج)یزد                 د)اصفهان

2_کدام یک از شهر های زیر تعداد ماه های خشک آن بیشتر است؟

الف)بندر انزلی       ب)شهر کرد        ج)یزد               د)گیلان

3_در کدام ناحیه باران فراوان می بارد و گرما و سرمای شدیدی وجود ندارد؟

الف)ناحیه ی خزری     ب)ناحیه ی کوهستانی    ج)ناحیه ی گرم و خشک    د)ناحیه ی پست جنوب

4_جنگل های انبوه و چمن زارهای شبز ایران در کدام ناحیه ی آب و هوایی بیشتری دیده می شود؟

الف)ناحیه  کویری     ب)ناحیه خزری      ج)ناحیه کوهستانی           د)ناحیه گرم و خشک

5_کدام یک از شهر های زیر در ناحیه ی آب و هوایی کوهستانی واقع است؟

الف)یزد                 ب)رامسر                ج)شهر کرد                   د)بندر انزلی

6_در کدام ناحیه‘ بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند؟

الف)ناحیه کوهستانی     ب)ناحیه خزری     ج)ناحیه ی گرم و خشک    د)ناحیه معتدل

7_در کدام ناحیه بعضی از مردم به صورت کوچ نشینی زندگی می کنند و کار اصلی آنها دام پروری است؟

الف)ناحیه گرم وخشک     ب)ناحیه خزری     ج)ناحیه معتدل          د)ناحیه کوهستانی

8_کدام رنگ در نقشه ناحیه ی آب و هوایی کوهستانی را نشان می دهد؟

الف)زرد                     ب)سبز                  ج)آبی                   د)قهوه ای

9_در نقشه ناحیه ی گرم و خشک را با چه رنگی نشان می دهند؟

الف)سبز                  ب)قهوه ای                ج)زرد                  د)آبی

10_در کدام ناحیه آب و هوای ایران گیاهان رشد نمی کنند و بیشتر بوته های خاردار در آن دیده می شوند؟ الف) ناحیه گرم وخشک     ب)ناحیه خزری     ج)ناحیه معتدل          د)ناحیه کوهستانی

درس نهم

1_خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند؟

الف)دشت                 ب)جزیره                ج)جلگه               د)بندر

2_کدام یک از بندر های زیر بندر نفتی است؟

الف)بندر بوشهر           ب)بندر خرمشهر     ج)بندر عباس        د)بندر ماه شهر

3_کدام یک از بندر های زیر بندر بازرگانی است؟

الف)بندر ماه شهر          ب)بندر آبادان         ج)بندر چاه بهار     د)بندر گناوه

4_کدام یک از بندر های زیر متعلق به دریای خزر نیست؟

الف)بندر خرمشهر          ب)بندر انزلی         ج)بندر ترکمن       د)بندر باکو

5_خلیج فارس و دریای عمان در کدام جهت ایران قرار دارند؟

الف)مشرق                   ب)مغرب               ج)شمال               د)جنوب

6_دریاچه ی ایران در کدام جهت ایران قرار گرفته است؟

الف)شمال شرقی            ب)شمال غربی        ج)جنوب شرقی      د)جنوب

7_شورترین و بزرگترین دریاچه ی داخلی ایران چه نام دارد؟

الف)دریا چه ی نمک       ب)دریا چه ی بختگان     ج)دریا چه ی ارومیه      د)دریاچه ی هامون

درس دهم

1_کدام رود از شهر اهواز می گذرد؟

الف)زاینده رود           ب)رود کارون             ج)سفید رود               د)رود کر

2_پر آب ترین رود شمال ایران کدام است؟

الف)رود گرگان          ب)سفید رود               ج)رود چالوس           د)رود اترک

3_زرینه رود و سیمینه رود به کجا می ریزند؟

الف)دریاچه ی قم         ب)دریاچه ی بختگان      ج)دریاچه ی ارومیه     د)دریای خزر

4_رودهای چالوس و گرگان به کجا می ریزند؟

الف)دریاچه ی ارومیه     ب)خلیج فارس           ج)دریای عمان             د)دریای خزر

5_رود کارون از کدام شهر بزرگ عبور می کند؟

الف)اصفهان              ب)شیراز                ج)اهواز                  د)تهران

6_رودهای جاجرود و کرج آب مصرفی کدام شهر را تامین میکنند؟

الف)مشهد               ب)قم                     ج)تهران                    د)اصفهان

7_کدام رود از شهر اصفهان عبور می کند؟

الف)رود کر             ب)رود کارون             ج)زاینده رود           د)سفید رود

8_طولانی ترین رود ایران چه نام دارد؟

الف)چالوس            ب)کارون                  ج)سفید رود              د)اترک

9_کدام رود به دریاچه ی بختگان می ریزد؟

الف)ارس             ب)کر                       ج)کارون                 د)اترک

10_آب کدام رود به باتلاق گاو خونی می ریزد؟

الف)زرینه رود       ب)زاینده رود            ج)سیمینه رود          د)تلخه رود

11_کدام رود ایران مسیر کوتاهی دارد؟

الف)چالوس            ب)کارون                  ج)سفید رود            د)زرینه رود

12_کدام یک از رود های زیر به دریا چه ی ارومیه نمی ریزد؟

الف) تلخه رود         ب)سیمینه رود           ج)زرینه رود           د)سفید رود

13_اروند رود به کجا می ریزد؟

الف)دریای خزر        ب)دریاچه ی نمک      ج)دریاچه ی ارومیه     د)خلیج فارس

درس یازدهم

1_به خرید و فروش در داخل کشور یا با کشور های دیگر چه می گویند؟

الف)صادرات            ب)واردات             ج)بازرگانی                د)حمل و نقل

2_صادرات مهم کشور ایران کدام دسته از موارد زیر است؟

الف)برنج و دارو        ب)دارو و کاغذ        ج)نفت و قالی            د)ماشین و گندم

3_کدام یک از محصولات کشاورزی زیر جزء واردات استان گیلان است؟

الف)زیتون             ب)خرما                   ج)چای                  د)برنج

4_از کدام وسیله برای صادرات نفت از کشور ما به کشور روسیه می توان استفاده کرد؟

الف)هواپیما             ب)کشتی                 ج)کامیون              د)قطار

5_هزینه ی مسافرت با کدام یک از وسایل زیر زیادتر است؟

الف)قطار               ب)هواپیما               ج)ماشین                د)کشتی

6_حمل و نقل با کدام یک از وسایل زیر بسیار ارزان بوده و برای حمل کالاهای سنگین مناسب است؟

الف)هواپیما           ب)قطار                  ج)اتوبوس              د)کشتی

7_کدام وسیله ی نقلیه مسافرت های طولانی را در مدت کمی طی می کند؟

الف)قطار            ب)هواپیما                ج)اتوبوس              د)کشتی

8_حمل کالا ها و بارهای سبک با سزعت زیاد از خوبی ها و فواید کدام وسیله ی حمل و نقل است؟

الف)قطار            ب)هواپیما                ج)اتوبوس              د)کشتی

درس دوازدهم

1_کشور ایران به کدام راه ها دسترسی دارد؟

الف)زمینی           ب)هوایی               ج)آبی               د)هر سه مورد

2_کدام شهر یکی از محل های مهم اتصال راه های زمینی کشور است؟

الف)اصفهان         ب)شیراز           ج)تهران              د)مشهد

3_بخش مهمی از صادرات و واردات کشور ما از طریق چه راهی صورت می گیرد؟

الف)زمینی           ب)هوایی              ج)آبی              د)راه آهن

4_فرودگاه بین المللی مهر آباد ایران که از نظر تعداد پروازهای داخلی و خارجی در کشور مقام اول را دارد در کدام شهر قرار دارد؟

الف)اصفهان         ب)شیراز           ج)تهران             د)تبریز

5_کدام یک از شهر های زیر فرودگاه بین المللی ندارد؟

الف)تبریز           ب)اهواز             ج)مشهد           د)همدان


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 توسط 

1 هر روز صبح خورشید از جهت . . .  . . طلوع می کند و در پایان روز در جهت مغرب غروب می کند.

الف: مشرق                         ب: شمال                     ج: جنوب 

2 وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد.

الف: قبله نما             ب: قطب نما                ج: آهنربا         

  

3 بین جنوب و مشرق جهت فرعی . . . . . . . . . . . . . . . قرار دارد.

الف: شمال شرقی             ب: جنوب غربی                  ج: جنوب شرقی                              

4 رشته کوه شمال ایران . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

الف: زاگرس                       ب: البرز                            ج: شیرکوه 

5 به زمین های پای کوه . . . . . . . . . . . . . . . می گویند.

الف: قله             ب: دامنه            ج: کوهپایه    

6 مقدار باران در کدام یک از شهرهای زیر بیشتر است؟

الف: بندر انزلی                      ب: شهرکرد                     ج: یزد    

7 یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران مطالعه‏ی . . . . . . . .. . . . . است. 

8 به پایین ترین نقطه‏ی زمین که رو به روی قطب شمال قرار دارد . . . . . . . . . . . می گویند. 

9 به پستی ها و بلندی های زمین گفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . می شود 

10 از جاری شدن آب روی زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . پدید می آید. 

11 رنگ . . . . . .. . . . . در نقشه ناحیه‏ی آب و هوایی کوهستان را نشان می دهد. 

12- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟ 13 – چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کند؟ 14 – نقشه چیست؟ 15 – اصطلاحات زیر را تعریف کنید: قلّه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشته کوه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 – آبرفت چیست؟ 17 – جلگه چگونه به وجود می آید؟ 18 – چرا در کناره های دریای خزر جنگل های انبوه روییده اند؟ 19 – کدام ناحیه آب و هوایی ایران وسیع تر است؟ 20 – ییلاق چیست؟ 21 – دو دشت بزرگ ایران را نام ببرید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهارم شهریور 1389 توسط 

جغرافیای چهارم ابتدایی 

  جهات اصلی و فرعی


جهات اصلی و فرعی

نقشه یك تصویر جغرافیایی است كه اگر راه استفاده از آن را بلد باشیم با دیدن آن اطلاعات زیادی را بدست می آوریم. برای اینكه بتوانیم از نقشه استفاده كنیم باید زبان آن را بشناسیم.
نقشه به زبان خود می گوید : من چهار جهت اصلی دارم : شمال ـ جنوب ـ غرب و شرق.
نقشه به ما می گوید همیشه جهت شمال بطرف بالای نقشه است ، پائین نقشه جهت جنوب است طرف راست نقشه جهت شرق و طرف چپ نقشه جهت غرب است.
حال كه زبان نقشه را یاد گرفتیم در تمامی نقشه ها چهار جهت اصلی را می توانید براحتی پیدا كنید.
هر نقشه چهار جهت فرعی هم دارد شمال شرقی كه بین شمال و شرق است جهت فرعی جنوب شرقی كه بین جنوب و شرق است جهت فرعی شمال غربی كه بین شمال و غرب است جهت چهارم را آیا میتوانید معلوم كنید؟ درست است جهت جنوب غربی كه بین جنوب و غرب است.
باشناخت جهت ها هم می توانیم ازنقشه خوب استفاده كنیم و هم روی زمین مكانهای مختلف را پیدا كنیم راه پیدا كردن تهاجمات جغرافیایی خارج از نقشه و بر روی زمین آسان است.
اگر طوری بایستید كه دست راست شما به طرف محلی باشد كه صبحها خورشید از آن طلوع می كند، جهت شرق است. پس دست چپ به طرف غرب خواهد بود. روبه روی شما، شمال و پشت سرتان جنوب است.پس كافی است كه بدانید خورشید هر روز صبح از كدام سمت طلوع می كند.
   سئوالات بخش اول  1- تعریف نقشه چیست؟

الف) نقشه یك اطلاع جغرافیایی است كه ما را راهنمایی می كند.
ب) نقشه یك تصویر جغرافیایی كه با دیدن آن می توانید اطلاعات زیادی بدست آورید.
* ت) نقشه یك تصویر جغرافیایی است كه با بلد بودن زبان آن می توانید، اطلاعات زیادی را بدست آورید.
   2- نقشه چند جهت اصلی دارد؟

* الف) چهار جهت
ب) دو جهت
ت) هشت جهت
   3- جهات نقشه به ترتیب كدامند؟

الف) شمال، شرق ،جنوب ،غرب
ب) شمال، جنوب، غرب، شرق
* ت) شمال ، جنوب، شرق ، غرب
   4- جهات اصلی در كدام صفحه نقشه قرار دارد؟

الف) شمال بالای نقشه، جنوب پائین نقشه، غرب راست نقشه، شرق چپ نقشه
* ب) شمال بالای نقشه، شرق راست نقشه، جنوب پائین نقشه، غرب چپ نقشه
ت) شمال پائین نقشه، جنوب بالای نقشه، شرق راست نقشه،غرب چپ نقشه
   5- شمال شرقی و جنوب غربی در كدام بخش نقشه قرار دارد؟

* الف) شمال شرقی بین شرق و شمال، جنوب غربی بین جنوب و غرب
ب‌) شمال شرقی بین شرق و جنوب، جنوب غربی بین شرق و جنوب
ت‌) شمال شرقی بین شرق و جنوب، جنوب غربی بین غرب و شمال
   6- جهات میان جنوب و شرق، شمال و غرب چه نام دارد؟

الف) جنوب غربی، شمال شرقی
ب ) جنوب شرقی ، جنوب غربی
* ت) جنوب شرقی، شمال غربی
   7- اگر شما در یك مكان بایستید، دست چپ و راست شما نشان دهنده كدام جهات اصلی است؟

الف) دست چپ غرب، دست راست شمال
ب) دست راست شرق، دست چپ جنوب
* ت) دست راست شرق، دست چپ غرب
   8ـ شمال و جنوب در كدام جهت شماست؟

* الف) شمال روبرو و جنوب پشت سرتان
ب) شمال پائین و جنوب بالای سرتان
ت) شمال طرف راست و جنوب پشت سرتان
 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم شهریور 1389 توسط 
- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟  

   الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )

2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟

الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )

3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟

الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )

4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟

الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     ) 

ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )

5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .

6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .

7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .

8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .

9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .

10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟

13-نقشه چیست ؟

14- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟

15- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟

           

16- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟

17-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟

18-به چه کاری بازرگانی گویند ؟

19- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟

20- جلگه چگونه به وجود می آید ؟

21- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟

22-چرا به شهر بوشهربندر می گویند؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

- یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ،..................است.

2- دانش جغرافیا چیست؟

3- دانشی که به ماکمک می کند تا محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بهتر بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم .............. است.

درس 2 چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟

1- چهار مورد از وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید.

2- کدام یک از وسایل یادگیری جغرافیا می باشد ؟

1-  کتاب            2- فیلم               3- رایانه                   4-  هرسه مورد

3- چرا به زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم کره ی زمین هم می گوییم؟

4- رنگ آبی روی کره ی جغرافیایی نشانه ی چیست؟

5- خشکی های روی زمین وسعت بیشتری دارد یا آب ها؟

درس 3 نقشه چیست؟

1- نقشه چیست؟

2- راهنمای نقشه چیست؟

3- یک مکان به دلخواه خود انتخاب کن(مانند کلاس،اتاق خواب،حیاط مدرسه و ...)و نقشه ی آن را بکش ،برای نقشه ات یک راهنما بساز

درس 4 چگونه جهت های جغرافیایی راپیدا کنیم؟

1-  خورشید هر روز صبح از ...........طلوع می کند و در پایان روز در جهت ..........غروب می کند.

2- چگونه توسط خورشید جهت های جغرافیایی را مشخص کنیم؟

3- چهار جهت اصلی کدامند؟

4- قطب شمال در کجای کره قرار دارد؟

5- قطب نما چیست؟

6- عقربه ی قطب نما همیشه در امتداد ...........-............ قرار می گیرد.

7- جهت های فرعی کدامند؟

8- جهت های اصلی و فرعی را با رسم شکل نشان دهید.

درس 5 ناهمواری های ایران سرزمین های بلند

1-  به بلند ترین نقطه ی کوه چه می گویند؟

2- رشته کوه چیست؟

3- ناهمواری چیست؟

4- دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید.

5- بلندترین قله ی رشته کوه البرز ..............نام دارد.

6- رشته کوه زاگرس در کدام قسمت ایران است؟

7- کوهپایه به کدام قسمت کوه می گویند؟

8- سرزمین های بلند برای زندگی مناسب تر است یا سرزمین های پست؟ چرا؟

9- رشته کوه البرز در کدام قسمت ایران است؟

10- چرا در کوهپایه ها شهر و روستاهای زیادی به وجود آمده اند؟

درس 6  ناهمواری های ایران سرزمین های پست

1-  دشت چیست؟

2- دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.

3- جویبار چگونه به وجود می آید؟

4- رود چگونه تشکیل می شود؟

5- آبرفت چیست؟

6- جلگه چگونه تشکیل می شود؟

7- نام سه جلگه ی حاصل خیز ایران را بنویسید.

8- چرا در بعضی از دشت ها شهر ها و روستاهای زیادی به وجود آمده است؟

9- از به هم پیوستن رود جویبار درست می شود. ص ()                 غ ()

10- خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است. ص ()                      غ ()

11- به زمین های صاف و هموار ................. می گویند.

درس 7 آب و هوا چیست؟

1-  دماسنج چه کاربردی دارد؟

2- چرا می گوییم یزد آب و هوای گرم و خشک دارد؟

3- تغییرات دما در طول روز چگونه است؟

درس 8 نواحی آب و هوایی ایران کدامند؟

1-  سه ناحیه ی آب و هوایی ایران کدامند؟

2- ناحیه ی خزری چه خصوصیاتی دارد؟

3- ناحیه ی کوهستانی چه خصوصیاتی دارد؟

4- منظور از ییلاق و قشلاق چیست؟

5- ناحیه ی گرم و خشک چه خصوصیاتی دارد؟

6- وسیع ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

1-  گرم و خشک                  2- کوهستانی                            3- خزری

7- کم وسعت ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

1-  گرم و خشک                  2- کوهستانی                            3- خزری

8- پرباران ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

1-  گرم و خشک                  2- کوهستانی                            3- خزری

9- چرا در کناره ی دریای خزر جنگل های انبوه روییده اند؟

10- چرا در فصل تابستان در دامنه ی کوه ها مراتع سرسبز به وجود می آیند؟

درس 9 دریاها و دریاچه های ایران

1-  نام دریایی که در شمال ایران است چیست؟

1-  دریای خزر            2- دریای عمان                   3- دریاچه ی ارومیه             4- خلیج فارس

2- در جنوب ایران کدام دریاها قرار دارند؟

3- دریاها گودال های بسیار بزرگی در روی ................................................................................

4- چرا به دریاچه ی خزر دریا هم می گویند؟

5- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد؟

6- خلیج فارس و دریای عمان از چه نظر اهمیت دارند؟

7- جزیره چیست؟

8- سه جزیره در خلیج فارس نام ببرید؟

9- کشتی های نفت کش در خلیج فارس و دریای عمان چه می کنند؟

10- بندر به کجا می گویند؟

11- کشتی ها در بندر چه می کنند؟

12- بزرگ ترین دریاچه ی داخلی ایران کدام است؟

1-  نمک               2- گاو خونی                 3- جازموریان                 4- ارومیه

13- شورترین دریاچه ی ایران کدام است؟

14- دریاچه ی ارومیه در کدام قسمت ایران قرار دارد؟

15- نام سه دریاچه ی داخلی ایران را بنویسید.

16- چه عواملی باعث آلودگی دریاها می شود؟

17- آلودگی دریاها چه زیان هایی دارد؟

18- نام چند نوع ماهی خلیج فارس را بنویسید.

19- دو بندر نفتی و دو بندر بازرگانی در خلیج فارس و دریای عمان را بنویسید.

20- بندرها برای کشور چه اهمیتی دارند؟

21- مردمی که کنار دریاها زندگی می کنند به چه کارهایی مشغولند؟

درس 10 چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

1-  چرا کوهستان ها در کشور ما اهمیت زیادی دارند؟

2- کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟

3- زرینه رود و سیمینه رود به کدام دریاچه می ریزند؟

4- سه رود را نام ببرید که به دریای خزر می ریزند؟

5- رود کارون از کدام شهر بزرگ عبور می کند؟

6- آب مصرفی شهر تهران از کدام رودها تامین می شود؟

7- دو رود پرآب ایران کدامند؟

8- رودهای پرآب اغلب در ناحیه ی .....................قرار دارند.

9- چرا بیشتر رودهای ناحیه ی گرم و خشک موقتی هستند؟

10- طولانی ترین رود ایران کدام است؟

1-  فرات                2- زرینه رود                   3- البرز                   4- کارون

11- چرا در کشور ما رودها کم آبند؟

12- چرا آب همه ی رودها برای کشاورزی مناسب نیست؟

13- در زندگی شهری از آب رودها چه استفاده هایی می شود؟

14- چرا بر روی رودها سد می بندند؟

15- چگونه از رودها برق تولید می کنند؟

16- چرا نباید زباله ها را در رودها بریزیم؟

17- چرا باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم؟

18- رود .................از شهر اهواز می گذرد.

19- رود ................ از شهر اصفهان می گذرد.

درس 11 راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

1-  راه ها در رفع نیاز های مردم چه نقشی دارند؟

2- همه ی مکان ها به وسیله ی .......................به یکدیگر مربوط می شوند.

3- صادرات چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

4- واردات چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

5- بازرگانی چیست؟

6- دو دلیل اهمیت راه ها را بنویسید.

7- وسایل حمل و نقل را تعریف کنید.

8- چند وسیله ی حمل و نقل در گذشته های دور را نام ببرید.

9- راه ها و وسایل حمل و نقل به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید.

10- چند نمونه وسایل حمل و نقل زمینی را نام ببرید.

11- دو مورد از خوبی ها و عیب های حمل و نقل با کشتی را بنویسید.

12- دو مورد از خوبی ها و بدی های حمل و نقل با هواپیما را بنویسید.

13- بار چیست؟

درس 12 راه های ایران

1-  راه های ایران کدامند؟ نام ببرید.

2- شهر ..............یکی از محل های مهم اتصال راه های زمینی ایران است.

3- بخش مهم صادرات کشور ما از طریق راه های ................و بندر ها صورت می گیرد.

4- راه آهن سراسری ایران بندر ترکمن در کنار دریای خزر را به کدام بندرهای جنوبی وصل می کند؟

5- فرودگاه داخلی با بین المللی چه تفاوتی دارد؟

6- دو شهر که فرودگاه بین المللی دارند کدامند؟

7- دو شهر که فرودگاه داخلی دارند کدامند؟

8- راه آهن سراسری ایران در شمال به بندر ................. مربوط می شود.

9- اتوبوس،تاکسی و قطار جزء اموال عمومی اند برای حفظ آنها چه باید کرد؟

10- یک شهر را نام ببرید که به همه ی راه های آبی ،زمینی و هوایی دسترسی دارد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
نام ونام خانوادگی :        امتحان جغرافیا         پایه چهارم   فروردین 88
1- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟     الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )
2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟
الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )
3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟
الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )
4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟
الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     )  ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )
5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .
6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .
7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .
8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .
9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .
10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟1

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟ 1

13-بازرگانی را تعریف کنید ؟ 1

14-نقشه چیست ؟ 1

15- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟ 5/1

16- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟1
 
17- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟ 1

18-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟1

19-بازرگانی را تعریف کنید؟1

20- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟1

21- جلگه چگونه به وجود می آید ؟ 1

22- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟ 5/1

23- بندر را تعریف کنید ؟ ۱


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
- کدام یک از وسایل یادگیری جغرافیا می باشد ؟

1-  کتاب            2- فیلم               3- رایانه                   4-  هرسه مورد

2- یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ،..................است.

3- دانش جغرافیا چیست؟

4- چرا به زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم کره ی زمین هم می گوییم؟

5- چهار مورد از وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید.

6- رنگ آبی روی کره ی جغرافیایی نشانه ی چیست؟

7- خشکی های روی زمین وسعت بیشتری دارد یا آب ها؟

8- نقشه چیست؟

9- یک مکان به دلخواه خود انتخاب کن(مانند کلاس،اتاق خواب،حیاط مدرسه و ...)و نقشه ی آن را بکش


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 

دریاچه گهر

 

دریاچه گهر بزرگ (کله گهر) زیباترین دریاچه کوهستانی ایران به شمار می رود.

  

مقدمه :

 

در دامنه اشترانكوه، درياچه هاي دائمي و شيرين گهر بالا و گهر پايين گسترده شده اند. اين درياچه از ذوب برف هاي اشترانكوه و انباشت آب آن در پشت سد طبیعی ايجاد شده است. فراواني نسبي آب هاي ورودي به اين درياچه باعث مي شود سرريز آب آن به درياچه پاييني (بزرگ) بريزد. این دریاچه همانند آبگیر بزرگی است که از چشمه ها وآبشارها و سرابها سیراب و در تابستان و زمستان راکد می ماند وبیشتر سطح دریاچه زمستان کاملا یخ می بندد و چشم انداز زیبا و خاصی را به گهر میبخشد. دریاچه گهر در مرکز منطقه حفاظت شده اشترانکوه در بخش انتهایی تنگ تاپله قرار گرفته است. تنگ تاپله دره ای است در جهت شمال شرقی(جنوب شرقی) که اطراف آن را کوههای اشترانکوه فراگرفته است. زيبايي خيره كننده و چشم اندازهاي بديع درياچه سبب شده هر ساله با وجود سختي راه، انبوهي از مردم لرستان، استانهاي اطراف و ديگر نقاط كشور، با پاي پياده يا سواره به ديدن درياچه و زيبايي هاي آن بروند و چند روزي از اوقات فراغت خود را در آنجا سپري كنند. این دریاچه در نزد کشورهای خارجی بنام دریاچه ایران مشهور است.

تشکیل دریاچه گهر (زمین لغزه کهن اشترانکوه) :

 

دریاچه گهر (29 کیلومتری جنوب خاور دورود) به احتمال زیاد در اثر وقوع یک زمین‌لرزه به بزرگای زیاد بوجود آمده است. درواقع، این دریاچه به واسطه بسته شدن دره توسط یک سنگ ریزش عظیم تشکیل گردیده است. دریاچه کوهستانی گهر که بر روی گسل اصلی امروزی زاگرس (بخش دورود) قرار دارد، بر پهنه رومرکزی زمین‌لرزه فاجعه بار دره سیلاخور در تاریخ 3/11/1287 هـ.ش با بزرگای 4/7=Ms منطبق است. بنابراین این دریاچه احتمالاً در اثر جنبش گسل دورود و رویداد یک زمین لغزش-سنگ ریزش تشکیل گردیده است.

 

مشخصات دریاچه ها :

 

دریاچه گهر بزرگ ( کله گهر ): در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و در ارتفاع 2400 متری از سطح دریا قرار گرفته است. حداکثر عمق دریاچه به 28 متر و مساحت سطح آبی آن به حدود 100 هکتار می رسد. طول درياچه اصلي گهر را1500 متر و عرض متوسط آن را بین 500  تا 800  متر برآورد كرده اند.

دریاچه گهر کوچک ( کره گهر ): ارتفاع آن از سطح دریا 2450 متر می باشد و مساحت تقریبی آن حدود 7 هکتار است. طول آن 500 متر و عرض آن حدود 150 متر است. حداکثر عمق آن نیز در حدود 4 متر می باشد.

راه دسترسی به دریاچه :

 

راهای ارتباطی به دریاچه تماما مالرو و بعضا پیاده رو است. براي رسيدن به منطقه زيباي اشترانكوه از تهران مي‌توان به دو طريق اقدام كرد. اول: با قطار دورود. دوم: از طريق اتوبوس‌هاي دورود. دسترسی به دریاچه نیز از دورود به دو طریق امکانپذیر می باشد :

 

1- مسیر کوهنوردان : از دورود به طرف اليگودرز از كيلومتر 20 به روستاي دربند مي‌رسيم كه داراي درختان و بيشه‌هاي انبوهي است. ادامه راه ما را به طرف ايستگاه دربند مي‌رساند كه پس از گذشتن از روي ريل راه‌آهن و عبور از پل رودخانه در نهايت به روستاي تيون مي‌رسيم (جاده آسفالت است). پس از پر كردن قمقمه‌ها از آب چشمه، راه صعود از كنار روستا و از مسيري پاكوپ ادامه يافته، كم‌‌كم ارتفاع مي‌گيريم و سپس مسير ما به سمت جنوب ادامه پيدا مي‌كند. بعد از دو و نيم ساعت پياده‌روي به كنار جويباري مي‌رسيم كه ادامه راه ما را به پناهگاه اول مي‌رساند.

 

چشمه گل‌گل سيرابمان مي‌كند، سپس با طي دو ساعت به چال كبود و پناهگاه دوم مي‌رسيم كه محل مناسبي براي شب ماندن است. در اين محل رو به جنوب كه مي‌ايستيم (خلاف مسير بالا آمده) سمت راست قله گل‌گل 4050 متر و سمت چپ قله سن‌بران 4150 متر و در روبرو يك هفتي مشاهده مي‌شود كه يخچال آن تا كف ميدان ادامه دارد و ديده مي‌شود. سمت چپ آن قله لايو قرار دارد. قله سن‌بران از يخچال سمت چپ با طي زمان حدود سه ساعت و قله گل‌گل نيز با قدري زمان كمتر صعود مي‌شود و بهترين مسير رسيدن به درياچه است كه با صعود قله گل‌گل به سمت قله لايو سرازير شده (شرق)، نيم ساعتي بعد به محلي V شكل مي‌رسيم كه سمت راست ما درياچه قرار دارد.

دهليزي با شيبي تند و گاهاً يخ زده كه با توجه به سنگي بودن اطراف آن كوچكترين اشتباه در انتخاب مسير امكان بروز مشكل و يا حادثه را به دنبال دارد. بعد از اين قسمت به مسير شن اسكي مي‌رسيم كه بايد كاملاً با احتياط و حتماً نفرات پشت سر هم حركت كنند (ريزش سنگ). در بهار تا اواخر تابستان مسير داراي يخچال با شيب تند است كه همراه داشتن كلنگ و يخ شكن و طناب لازم است. زمان رسيدن به درياچه از نقطه V شكل، چهار ساعت است. در نزديكي درياچه آبشاري زيبا پذيراي ماست كه خستگي راه را از تن زدوده و از كنار آن مي‌توان به درختان زيباي بيدكنار درياچه رسيد كه نويد رسيدن به نگين زاگرس را مي‌دهد. بهترين فصل صعود، اواخر خرداد به بعد است كه البته بستگي به بارش نيز دارد. براي تماشاي لاله‌هاي واژگون(گل اشك) بايد اواخر ارديبهشت به منطقه رفت

 

2- مسیر عمومی : راه اصلی آن از شهرستان درود با خودرو به گردنه دوش دراز - قریه درب آستانه (امام زاده شاه پیروانی) و دو راهی سراوند وچشمه تلمه زار است. بعد از جاده ماشین رو گردشگران پیاده باید به چشم دره- چشمه تلمه زار- گردنه گله چیره- بنار نر میون -گردنه پنبه کار دره نگار و سفید آب- بناره گهر به دریاچه دیدنی گهر میرسند. حرکت از محلی به نام سرچشمه (در حومه شهر دورود به فاصله حدود 20 کیلومتر) با ارتفاع 2365 متر از سطح دریا آغاز می شود. در مسیر رفتن از سرچشمه به دریاچه گهر باید مسافتی 18 کیلومتری را با فراز و نشیبی بسیار پیمود و از کنار دره نگار(نی گاه) و بالای گردنه پنبه کار  بگذریم و جالب است که در نهایت به دریاچه می رسیم که ارتفاع آن از سطح دریا 2360 متر است یعنی  تقریباً به اندازه ارتفاع مبدأ. مرتفع ترین نقطه مسیر، بالای گردنه پنبه کار با ارتفاع 2550 متر و پایین ترین نقطه چشمه پنبه کار در پایین گردنه با ارتفاع 1950 متر می باشد. دریاچه در دامنه جنوبی اشترانکوه و قله سن بران قرار دارد. دریاچه دیگری در بالادست این دریاچه قرار دارد که به دریاچه بالا یا دریاچه کوچک یا دریاچه دوم موسوم است که در حال از بین رفتن است و برای رسیدن به آن باید حدود 2 ساعت پیاده روی کرد

امکانات اطراف دریاچه :

 

دریاچه دارای کمپ استقرار محیطبان جهت حفظ گونه های زیست محیطی منطقه و صدور پروانه یک روزه ماهیگیری می باشد. همچنین نیروی انتظامی نیز در منطقه حضور دارد. جدیدأ شهرداری شروع به ساخت سکوهایی برای استقرار گردشکران نموده است که مورد انتقاد برخی از مسئولین محیط زیست قرار گرفته است. همچنین چند سرویس بهداشتی نیز در منطقه احداث شده است.

 

پوشش گیاهی منطقه :

 

68 گونه انحصاري گياهي در منطقه حفاظت شده اشترانكوه در استان لرستان وجود دارد. در جريان اجراي طرح شناسايي و برررسي تنوع زيستي و عرصه‌هاي طبيعي مناطق حفاظت شده استان لرستان، كارشناسان، بيش از 600 گونه گياهي در منطقه حفاظت شده اشترانكوه شناسايي كردند. در حدود 53 گونه درخت و درختچه نيز در اين منطقه حفاظت شده شناسايي شده‌اند كه برخي از آنها از خواص دارويي و طبي نیز برخوردارند. پوشش گیاهی آن بیشتر ازگونه های زرشک، شیرخشت، سیب وحشی، گردو، بید، دافته، شنگ، ارژن، انجیر، گون، گز، بادام وحشی و در قسمت بالا دست دریاچه بزرگ و دریاچه کوچک درختهای اورس، ارجن و بید پراکنده است.

لاله واژگون

جانوران منطقه :

 

حوضه استحفاظي و حفاظت شده شهرستان‌هاي دورود، ازنا و اليگودرز استان لرستان (اشترانكوه) شامل 98 هزار و 250 هكتار وسعت می باشد. اشترانكوه‌ يكي‌ از مناطق‌ منحصر به‌ فرد استان‌ لرستان‌ است‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ برخورداري‌ از شرايط‌ ويژه‌ اكولوژيكي‌ و توپوگرافي‌ زيستگاه‌ مناسب‌ و مستعدي‌ براي‌ رشد و تكثير وحوش‌ به‌ويژه‌ پستانداران‌ بزرگ‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ از ديرباز به‌ عنوان‌ يك‌ شكارگاه‌ ممتاز، مورد توجه‌ عشاير و اعيان‌ و اشراف‌ بوده‌ است.

 

اين‌ امر موجب‌ شد تا رشته‌ كوه‌ اشترانكوه‌ و دره‌ ني‌گاه‌ با نام‌ قرق‌ اختصاصي‌ تيان‌ (تيون) در سال‌ 1340 به‌ عنوان‌ منطقه‌ شكار ممنوع‌ و در سال‌ 1349 با افزودن‌ ارتفاعات‌ متعدد ديگر، (از جمله‌ سفيدكوه‌ بزرگ‌ و كوچك) به‌ محدوده‌ آن، منطقه‌ قرق‌ تيان‌ با عنوان‌ منطقه‌ حفاظت‌شده‌ اشترانكوه‌ شناخته‌ شود. وجه‌ تسميه‌ اين‌ نام‌ وجود نيم‌ دايره‌ چال‌ها و معابر خط‌الراءس‌ بين 4‌ قلل‌ منطقه‌ است‌ كه‌ افراد محلي‌ آن را به‌ كوهان‌ و گردن‌ شتر شباهت‌ داده‌اند.

 

در سال‌ 1357 با ايجاد تغييراتي‌ در حد و حدود منطقه، كوههاي‌ سفيد كوه‌ بزرگ‌ و كوچك‌ با مساحت‌ 24 هزار هكتار از منطقه‌ اشترانكوه‌ منفك‌ و به‌ صورت‌ مجزا به‌ نام‌ پناهگاه‌ حيات‌ وحش‌ سفيدكوه‌ ازنا قرق‌ و شناخته‌ شد و مابقي‌ امروزه‌ از ارزشمندترين‌ مناطق‌ تحت‌ مديريت‌ سازمان‌ محيط زيست‌ كشور محسوب‌ مي‌شود.

 

پستانداراني چون كل و بز، آهو، قوچ، خرگوش، شغال، روباه، گراز، گرگ، پلنگ، خرس قهوه‌اي و گربه وحشي را می توان از مهمترين گونه‌هاي شناسايي شده اشترانكوه به حساب آورد. گونه‌هاي پرندگان اين منطقه حفاظت شده 195 مورد است که مهمترین آنها می توان به کبک دری، تیهو، شاهین اشاره کرد. همچنين 30 گونه از خزندگان و پنج گونه دوزيست نيز در اين منطقه شناسايي شدند. انوع مارها چون افعي يا گرزه مار نيز در اين منطقه زندگي مي‌كنند.

 

ماهی ها :

 

از مهمترین ماهیهای این دریاچه میتوان به قزآلای رنگین کمان و قزل آلای خال قرمز اشاره کرد.

 

1- قزل آلای خال قرمز (Brown Trout)

2- قزل آلای رنگین کمان (Rainbow Trout)

 ماهی قزل آلای رنگین کمان

3- زردپر (Barbe Fish)

ماهی زردپر

درياچه گهر ( نگين اشتر انكوه )

درياچه گهر از زيباترين درياچه هاي كوهستاني إيران است كه در 121 كيلو متري شرق استان لرستان به مركزيت خرم آباد ودر 35 كيلومتري جنوب شرقي شهر در ود واقع گرديده است اين درياچه همچون نگيني در مركز منطقه حفاظت شده اشتر انكوه با مختصات جغرافيايي N33.31297 E49.27633 : 49 درجه و 16 دقيقه تا 9 درجه و 17 دقيقه طول شرقي و تا 33 درجه و 18 دقيقه عرض شمالي در ارنفاع 2350 متري از سطح در ياي آزاد قرار گرفته است و شامل 2 بخش بنام هاي گهر بزرگ ( كله گهر ) و گهر كوچك ( كره گهر ) ميباشد . وسعت : درياچه گهر بزرگ حدود 100 هكتار و عمق درياچه بين 4 تا 28 متر و عرض آن بين 400 تا 800 متر و طول آن 1500 متر ميباشد ميزان بارش سالانه در منطقه حدود 931 ميلي متر است كه بيشتر بصورت بارش برف ميباشد در سالهاي پر برف سطح درياچه يخ بسته و مناظر زيبا و بديعي را براي علاقه مندان به طبيعت و گردشگران بوجود مي آورد موقعيت درياچه گهر محصور شده در بين رشته كوههاي اشترانكوه كه از سمت شمال به قله ازنا در- كول شاكول-دره دايي – قله سن بران –از شمال غرب به كوه گزر سون و پريز كوه بزرگ از شمال شرق به پريز كوه كوچك – از جنوب شرق به كوه تخت كالا و در ارتفاعات دره دزد ون از جنوب به ارتفاعات اسينه ودر جنوب غربي به كوه گولك واز شرق به قله همايون و مالره محدود ميشود . بسياري از كوهنوردان در تمامي فصول سال به قلل مرتفع اين كوهها : از جمله قله هاي متنوع اشترانكوه –كولوريد- كوله لايو- گل گل –سن بران – پل پازن پير – تخت شاه – فيال سون – ميرزايي- كوله جنون – همايون - صعود ميكنند. پوشش گياهي : بلوط –بيد- بادام -پسته وحشي -گلابي وحشي- چنار –نارون- بلوط مازو -و دار گردو- انجير- زبان گنجشك- سيب- زالزالك- ارژن- كنار كهور- انار- گز- و مو ي وحشي ميباشد مراتع مرغوب شامل خانواده غلات و بقولات و چتريان و لاله هاي واژگون- گل شقايق -زنبق - و لاله وحشي تاج خروسي و اختر ميباشند ومحصولاتي كه از اين مراتع بدست ميايند عبارتند از موسير –گز انگبين- كتيرا - و ني جلبك -آويشن علف گاو زبان- حيات وحش :  منطقه حفاظت شده اشترانكوه با حيات وحش متنوع شامل حيواناتي است از قبيل – بز قوچ - آهو – كل – پلنگ – گرگ – گراز – خرس قهوه اي – كفتار – روباه - شغال - خرگوش و انواع پرندگان مانند عقاب - كبك – شاهين- تيهو – وديگر پرندگان بومي هستنند . مار ماهي- لاك پشت- قوربا غه – ماهي قزل الاي رنگين كمان و ماهي خال قرمز- در اين درياچه زيست ميكنند جاذبه هاي درياچه : واقع شدن درياچه در ارتفاع 2350 متري از سطح درياي آزاد محصور بودن آن در ميان كوهساران اشترانكوه رويش متنوع گلها و گياهان دارويي – كوهنوردي - ماهي گيري با قلاب- شنا - قايق راني ديدن حيات وحشي - راه پيمايي در كنار درياچه از جمله جذابيت هايي است و خاطرات خوشي را براي هر باز ديد كننده اي بيا دگار خواهد گذاشت . بهترين زمان بازديد از درياچه از اواخر بهار و اواسط تابستان است . در كنار درياچه گهر امكاناتي چون سرويس بهداشتي و پاسگاه نيروي انتظامي و پاسگاه محيط زيست كمپ موقت تابستاني هلال احمر با 30 چادر برفراخته و اجاره دادن چادر ها وپتو ها به گردشگران مستقر ميباشند . قسمتي از حاشيه درياچه داراي سيستم روشنايي از طريق باطري هاي خورشيدي بوده وآب شرب نيز توسط لوله از چشمه كشيده شده استراه هاي دسترسي به درياچه : از مسير درود بطرف روستاي كوچك درب آ ستانه ( امامزاده پير والي ) و سپس چشمه خيه ( خرم ) است . از شهر درود تا چشمه خيه حدود 17 كيلومتر جاده آسفالته است واز چشمه خيه تا درياچه گهر 18 كيلو متر مسافت مالرو است كساني هم كه مايل باشند ميتوانند باچهار پاياني مثل قاطر و الاغ نيز كه توسط افراد بومي جهت حمل بار ويا سواري كرايه ميدهند به درياچه بروند. بيشترين جاذبه هاي درياچه حضور گله هاي 30 الي 40 نفري گراز هاي وحشي در ساعات 11 شب به بعد است كه از كنار رودخانه به محدوده درياچه مي ايند و از كنار و لابلاي چادر هاي برافراخته گردشگران جهت رفع گرسنگي و خوردن مواد غذايي بجا مانده تا صبح رفت و آمد ميكنند و مي توان از داخل چادر و يا بالا رفتن از درختان به تماشاي اين گرازها پرداخت و لذت برد و به جهت احتياط و حمله ور شدن گراز ها زياد نبايد به انها نزديك شد و اگر هم نان ا ضافي به همراه داشته باشي ميتواني برايشان بريزي تا بخورند . نقاط ضعف : ازمحل پاركينگ اتومبيل تا در ياچه حدود 18 كيلومتر و به فاصله 4 الي 4.5 ساعت در ميان كوه ها و دره ها بايد پياده روي نمود ودر اين مدت هيچ گونه ارتباط تلفني ويا دسترسي به امكاناتي مثل جانپناه وسيله نقليه امكان پذير نميباشد در طول مسير هيچگونه امكانات رفاهي بهداشتي و يا جان پناه جهت محفوظ ماندن از حوادث طبيعي ( سرما گرما و برف و باران ) ويا انساني وجود ندارد همچنين خطرحمله مسلحانه افرادي كه بصورت راهزن در بعضي گردنه هاي منطقه مثل گردنه خدا قوت وجود دارد كه از نزديك ما شاهد اين قضيه بوده ايم كه طلا جات و وسايلهايي مثل موبايل و دوربين فيلم برداري و عكاسي و پول هاي 2 گروهي كه بصورت خانوادگي راهي درياچه بودند را گرفتند و برويشان اسلحه كشيدند و متاسفانه اين عمل باعث ميشود كه ضربه بزرگي به صنعت گردشگري و توريسم وارد كند در صورتي كه درياچه گهرداراي شهرتي نه تنها در ايران بلكه در سطح جهانگردي هم در حال مطرح شدن هست لازم به ياد آوري ميباشد كه مردم آن مناطق اكثريت داراي اسحله جنگي(كلاشينكف ) با مجوز و چه بدون مجوز هستند و مسولين بايد امنيت منطقه را براي گردشگرا ن امن نمايند. - بعلت عدم پوشش حفاظتي پا سگاه نيروي انتظامي مستقر در كنار درياچه و نبودن امكانات در نيروي انتظامي مثل وسيليه نقليه مناسب جهت تعقيب نمودن راهزنان در واقع نيروي انتظامي مستقر در آن بيشتر جنبه نمادي دارد  ودر عمل هيچ گونه كار آيي ندارد و حضور آنان مثل بقيه گردشگراني هست كه در محوطه درياچه بسر ميبرند و از آب وهواي درياچه لذت ميبرند . حال براي كارآيي و بهينه سازي اينكار ميتوان از اين طرح پيشنهاد ي استفاده نمود . بعنوان مثال : از هر گردشگري عبوري ، از منطقه ‏، پاسگاه محيط باني،كه در مبدا وجود دارد ميتواند وروديه اي گرفت وجهت امنيت گردشگرا ن هزينه كرد موتوري خريداري و از آن جهت گشت نيروهاي انتظامي و پوشش دادن مسير طولاتي جاده استفاده نمايند - هيچگونه كار فرهنگي در طول مسير ويا در كنار درياچه انجام نشده است جادارد در طول مسير تابلو هايي به اين مظمون(از ريختن زباله در طوال مسير خودداري نماييد و يا حداقل زباله هاي خود را در زير خاك دفن نماييد ). ويا حدا قل در طول مسيرهر 1 كيلومتر يك زباله دان نصب نمايند تا رهگذران مجبور به ريختن زباله هاب خود در مسير راه نباشند و محيط زيست را آلوده نكنند . ويا تابلو هايي به اين مضمون ميتوان در كنار درياچه نصب نمود : (جهت آرامش خود وديگر گردشگران و آرامش حيات وحش از إيجاد سر صدا جدا خود داري نماييد ) هيچگونه امكانات و كمكهاي اوليه در محدوده درياچه وجود ندا رد چنانچه كسي دچار آسيب يا بيماري گردد بايد ساعت ها آنهم با پاي پياده اين مسير را بناچار طي كند . خصوصيات مردمان لرستان : مردماني خونگرم زحمت كش و سخت كوش و غيور ي ميباشند ولي متاسفانه در فقر فرهنگي و اقتصادي بسر ميبرند در صورتي كه بهترين جاذبه هاي طبيعي وگردشگري و مناطق باستاني در اين منطقه قراردارد و ميتوان از طريق   گردشگران و ، جذب توريسم اقتصاد اين منطقه را رونق بخشيد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام تیر 1389 توسط 

رديف

امتحان:جغرافيا       نام ونام خانوادگي:                  پايه:چهارم ابتدايي             تاريخ: 3/3/88          مدت: 50  دقيقه

بارم

1_

 

2_

 

3_

 

4_

 

5_

 

6_

7_

 

8_

9_

10_

 

11_

12_

13_

14_

15_

16_

دشت چيست؟

 

ييلاق چيست؟

 

ناحيه کوهستاني راتوضيح دهيد؟

 

انواع آب وهوارانام ببريد؟

 

درياچيست؟

 

هرجسمي که مانند توپ باشد را...............مي گويند.

بندرچيست؟

 

درخليج فارس چه چيزي استخراج مي شود؟

آبرفت چيست؟

چه عواملي باعث رونق کشاورزي درناحيه خزري شد؟

 

جهت هاي اصلي رانام ببريد؟

بزرگترين درياچه ايران رانام ببريد؟

درشمال ايران رشته کوه................ودرمغرب ايران رشته کوه..................قرار دارد.

وسايل يادگيري جغرافيا رانام ببريد؟(4مورد)

نقشه چيست؟

جلگه چگونه به وجود مي آيد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم تیر 1389 توسط 

دِزفول از شهرهای استان خوزستان در جنوب باختری ایران است که در کنار رودخانه دز گسترده شده‌است. این شهر در دامنه‌های زاگرس میانی جای دارد و پیشینه تاریخی آن به زمان ساسانیان برمی گردد اما پیش از ساسانیان هم آباد بوده و بخشی از سرزمین‌های امپراتوری‌های ایلام و هخامنشیان به‌شمار می‌رفته‌است

ویژگی‌های جغرافیایی و آب و هوا

شهرستان دزفول از دید جغرافیایی در درازای جغرافیایی ۴۸ درجه و ۲۴ دقیقه خاوری و پهنای جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲۲ دقیقه شمالی گسترده شده‌است و بلندای آن از روی دریا ۱۴۰ متر می‌باشد. دزفول مانند بیشتر شهرهای خوزستان دارای آب و هوای گرم و شرجی می‌باشد و تابستانی گرم و زمستانی مدیترانه‌ای دارد. میانگین بارش سالانه باران ۲۵۰ میلی متر و میانگین دما ۳ درجه سانتی‌گراد در زمستان و ۴۹ درجه سانتی‌گراد در تابستان می‌باشد.

ترابری

دزفول دارای یک فرودگاه است که کاربرد آن پیشتر ویژه نیروهای ارتشی بوده‌است اما امروزه یک بخش آن همگانی گردیده و دارای پروازهای روزانه به بسیاری از شهرهای ایران می‌باشد. این شهر به راه آهن سراسری پیوند ندارد از این رو از ایستگاه راه آهن اندیمشک که در نزدیکی دزفول است بهره گرفته میشود.

راه‌های زمینی دزفول:

  • بزرگراه دزفول – اندیمشک به درازای ۵ کیلومتر
  • بزرگراه دزفول – شوش به درازای ۲۵ کیلومتر
  • راه آسفالته دزفول – شهیون به درازای ۵۵ کیلومتر
  • راه آسفالته دزفول – شوشتر به درازای ۶۷ کیلومتر
  • راه آسفالته دزفول – لالی به درازای ۸۵ کیلومتر

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب

نام رسمی: دزفول
کشور: ایران Flag of Iran.svg
استان: خوزستان
شهرستان: دزفول
بخش: مرکزی
نام محلی: دسفیل-دزپیل
نام‌های دیگر: دژپل، آوان، روناش، دژپهل
مردم
جمعیت: ۲۲۸٬۵۰۷ تن شهری
زبان‌های گفتاری: فارسی (گویش دزفولی،
گویش لری لرستانی
و لری بختیاری)[۱]
مذهب: شیعه
جغرافیای طبیعی
ارتفاع از سطح دریا: ۱۴۰ متر
آب‌وهوا
روزهای یخبندان سالانه: ندارد
اطلاعات شهری
شهردار: مهندس محمد علی دوایی فر
ره‌آورد: مرکبات، کلوچه‌های دزفولی،
کارهای دستی، قلم‌نیادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 توسط 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 توسط 
اشترانکوه که به آلپ ایران نیز معروف است. البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن رویش گذاشته نشده‌است بلکه به دلیل شیب تند کوه‌هایش و دره‌های جوان وvشکل ویخچالهای طبیعی و دائمی آن است. بلندای بلند ترین قله آن سن بران ۴۱۵۰ است.سالیانه از سراسر کشور کوهنوردان زیادی به این منطقه می‌آیند.

دریاچه گهر

دریاچه گهر به نگین اشترانکوه معروف است.

این دریاچه در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دورود است.این دریاچه شامل دو بخش به نام گهر بزرگ و گهر کوچک است.گهر بزرگ با مساحت ۱۰۰ هکتار و عمق دریاچه بین۴ تا۲۸ متر وپهنای آن بین ۴۰۰ تا۸۰۰ متر ودرازای آن۱۵۰۰ متر است.در ماه‌ها سرد سال روی دریاچه یخ می‌زندکه در ایران کم نظیر است.

در این دریاچه گونه‌های زیادی ماهی یافت میشود که از نایاب ترین آنها میتوان به ماهی قزل الای رنگین کمان اشاره کرد. ماهی رزده و قزا آلای معمولی هم دیگر کونه‌های این ماهی ها هستند

 چشمهٔ وقت ساعت

در بلندی های پریز کوه واقع است که آب دهی آن به شکلی است که در زمانهای معین شاهد سرازیر شدن آب و قطع شدن می‌باشد که این قطع و وصل شدن منظم آن را به چشمه وقت ساعت مشهور نموده‌است که بسیار جذاب و دیدنی و منحصر به فرد در جهان می‌باشد.

 آبشارها

نمای جلوی آبشار بیشه.
  • آبشار ازنادر(دره اسپر): آبشاری فصلی و بسیار زیبا که در ۷ کیلومتری جنوب شرقی دورود در درهٔ زیبای دره اسپر قرار دارد.
  • آبشار بیشه(پوران):در جنوب شهرستان دورود در فاصله ۳۵ کیلومتری قرار دارد. این آبشار یکی از بهترین جاذبه‌های استان است که سالیانه افراد زیادی برای تعطیلات به ویژه از خوزستان به آنجا می‌روند.

علاوه بر آبشار جنگل های بیشه نیز بسیار زیباست که تفریح گاه‌های زیادی در آن هست.

این آبشار با بلندای ۱۰۰متر و پهنای ۴۰ متر جزء ۱۰ آبشار عریض دنیا می‌باشد.آبشار شوی بلندترین و زیباترین آبشار ایران می‌باشد. این آبشار در حوالی روستای شوی و در دامنهٔ سالن کوه قرار دارد. آبشاری است زیبا و دلنشین که از غاری بیرون می‌جهد و از گردنه‌ای بلند سرازیر می‌شود.در گویش محلی به {طاف شوی} معروف است.

کوه قارون

این کوه در جنوب شهرستان دورود قرار دارد و همانند کله قندی تا کیلومترها وسعت شهر را زیر گستره خود قرار داده‌است، که آثار تاریخی و باستانی در این قله پر ارتفاع وجود دارد، یکی از جاذبه‌های دیدنی این قله غار بی انتها ی منومی باشدکه بسیار مرموز است و از شگفتی‌های بزرگ طبیعی به حساب می‌آید.

سایر اماکن

  • درهٔ نیگاه(نگاه یا نی گاه): در امتداد دریاچهٔ گهر پایین رودخانه‌ای به نام سپیدآب جریان می‌یابد که پس از طی چند کیومتر وارد یک صخره‌ای با پهنای تقریبی ۵۰۰ متر می‌شود. این تنگهٔ باریک که رود سپیدآب در ته آن جریان دارد دارای دیواره‌های صخره‌ای بلند و وحشتناکی است که فقط با پای پیاده می‌توان از آن دیدن کرد.در امتداد رودخانه انواع درختان میوه‌ای خودروی چون گردو، انجیر، سیب، بادام، توت و... روییده‌اند.

از بدیع ترین و بکرترین دره‌های زاگرس می‌باشد که به جریان رودها و چشمه‌های دائمی جلوه‌ای متمایز و سرسبز دره‌ای زیبا وباور نکردنی در منطقه حفاظت شده اشتراکوه‌است. با طبیعتی منحصر به فرد...

در جنوب شهرستان دورود واقع در منطقه سوری گرپه آرامگاهی منصوب به شمس تبریزی بوده، و از دیرباز مورد توجه و زیارت اهالی این منطقه قرار داشته و دارد. در کتب گوناگون به وجود مقبره‌ی شمس تبریزی در این مکان اشاره شده‌است


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 توسط 
بلندی‌های لرستان

کوه‌های استان لرستان

کوه‌های استان لرستان
نام بلندی مکان حدودی
سفید کوه 2900 متر غرب خرم آباد
هشتاد پهلو 2565 متر جنوب خرم آباد
کوه گرین 3623 متر غرب بروجرد و شرق الشتر
اشترانکوه 4250 متر شرق دورود
قالی‌کوه 3215 متر جنوب الیگودرز
تاف 2346 متر جنوب شرقی خرم آباد
کبیرکوه 1914 متر جنوب پلدختر
کوه شاه نشین 2900 متر جنوب بروجرد
کوه میش پرور 3500 متر جنوب غربی بروجرد
مخمل‌کوه 1966 متر شرق خرم آباد
کوه چهل نابالغان 3600 متر شمال غربی بروجرد و جنوب نهاوند

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 توسط 
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389 توسط 
۱-آبرفت چیست؟به شن و ماسه و گل و لایی که رودها و سیلابها با خود می برند آبرفت میگویند

۲-جلگه چگونه به وجود می آید؟از ته نشین شدن مواد آبرفتی رودها و سیلابها در نزدیکی دریا و انباشته

شدن آن ها در مدتی طولانی جلگه به وجود می آید

۳-چرا در بعضی از دشت ها،روستاها و شهرهای زیادی بوجود آمده اند؟چون بعضی از دشت ها حاصلخیز

هستند و برای زندگی مناسب هستند

۴-جمله ی صحیح را با حرف (ص) و جمله ی غلط را با حرف (غ)مشخص کنید.

ـ از به هم پیوستن چند جویبار،رود به وجود می آید.(ص)

ـ خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است.(غ)

ـ به زمین های صاف و هموار ،دشت میگویند.(ص)

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم خرداد 1389 توسط 
۱-بلندترین قله ی ایران،قله ی دماوند است

۲-رشته کوه البرز در شمال ایران و رشته کوه زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قراردارد.

۳-جمله ی صحیح را باحرف(ص)و جملی غلط را با حرف (غ)مشخص کنید.

ـ در کوهپایه ها،شهرها و روستاهای زیادی به وجود آمده اند(ص)

ـ به پستی های زمین ناهمواری میگویند(غ)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم خرداد 1389 توسط 

نمونه سئوال آزمون جغرافی

 1 – جغرافیا چگونه دانشی است ؟

2 – چه وسایلی به یادگیری دانش جغرافیا کمک می کنند ؟

3 – بهترین وسیله ی آموزش جغرافیا چه نام دارد ؟

4 – نقشه چیست ؟

5 – راهنمای نقشه چیست ؟

6 – جهت های اصلی را نام ببرید ؟

7 – جهت های فرعی را نام ببرید ؟

8 – خورشید از جهت ................. طلوع و در جهت ............. غروب می کند .

9 – ناهمواری یعنی چه ؟

10- 2 رشته کوه معروف ایران را نام برده و بنویسید در کدام جهت ایران واقع شده اند ؟

11 – بلندترین قله ی ایران چه نام دارد ؟ مربوط به کدام رشته کوه است ؟

12 – دو قله ی بلند رشته کوه زاگرس را نام ببرید ؟

13 اصطلاحات زیر را توضیح دهید .

الف : قله :

ب : کوهپایه :

14 – دو کویر مهم ایران را نام ببرید .

15 – ناحیه های آب و هوایی ایران را به ترتیب وسعت نام ببرید .

16 – مرکز استان های زیر را بنویسید .

لرستان (             )   هرمزگان (           ) یزد (               )

17 – دریاهای شمال و جنوب ایران را نام ببرید .

18 – جویبار و رود چگونه به وجود می آیند ؟

19 – 2 تفاوت جویبار و رود را بنویسید .

20 – آبرفت چیست ؟

21 – جلگه چگونه به وجود می آید ؟

22 – دوجلگه ی معروف شمال و دو جلگه ی معروف جنوب را نام ببرید و جای آن ها را در نقشه نشان دهید

23 – دریا چگونه جایی است ؟

22 – به چه شهری بندر گویند ؟

23 – به کجا اسکله گویند ؟

24 – بنویسید هر کدام از رود های زیر به کجا می ریزند ؟

سفید رود (               ) کارون (                  ) زرینه رود (                ) اترک (                  )

جاجرود (                ) زاینده رود (                   ) تلخه رود (                    ) رود کر (             )

رود ارس (                  ) رود چالوس (                    ) رود کرج (                 )

25 – اصطلاحات زیر را در یک سطر توضیح دهید :

الف : بازرگانی :

ب : صادرات :

ج : واردات :

د : بار :

26 – چرا کوهستان ها برای ما اهمیت دارند ؟

27 – شورترین دریاچه داخلی ایران چه نام دارد ؟

28 – بزرگترین دریاچه ی جهان چه نام دارد ؟

29 – راه ها و وسایل حمل و نقل به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

30- مسافرت با هواپیما چه معایب و محاسنی دارد ؟

31 – مسافرت با کشتی چه محاسن و معایبی دارد ؟

32 – کدام یک برای کشاورزی مناسب ترند خاک دشت یا جلگه ؟ چرا ؟

33 – چرا همه ی دشت ها برای کشاورزی مناسب نیستند ؟

34 – کدام شهر است که  به تمام راه های ایران دسترسی دارد ؟

35 – اگر خواسته باشیم برای دیدن مسابقات جام جهانی  فوتبال آفریقای جنوبی به این کشور مسافرت کنیم ، بهترین وسیله برای مسافرت چه نام دارد ؟ این وسیله چه معایب و محاسنی ( خوبی ها و بدی هایی ) دارد ؟

36 – فرودگاه داخلی با فرودگاه بین المللی چه تفاوتی با هم دارند ؟

37 – خلیج فارس و دریای عمان از چه نظر اهمیت دارند ؟

38 – دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟

39 -  شهرهای زیر دارای چه نوع آب و هوایی هستند ؟

شهرکرد (               ) چالوس (              ) بندعباس (             ) یزد (                 ) کاشان (           )

40 – شما در کدام استان کشور زندگی می کنید ؟ مرکز این استان کجاست ؟ چه رود مهمی از مرکز این شهر عبور می کند ؟

41 – یک نقشه ی ایران رسم کرده و جاهای زیر را در آن مشخص کنید .

دریاچه ی ارومیه – جاگه ی خوزستان – خلیج فارس و دریای عمان – دریای خزر – کویر لوت -  دشت کویر – کو های سهند و سبلان – ناحیه ی خزری – رشته کوه البرز و زاگرس – بلندترین قله ی ایران

42 – 4 نمونه از صادرات مهم ایران را نام ببرید ؟

43 – به کجا جزیره می گویند ؟ چهار جزیره ی مهم ایرانی خلیج فارس را نام ببرید ؟

44 – دو بندر بازرگانی و دو بندر نفتی جنوب ایران را نام ببرید ؟

45 - جاهای بلند برای زندگی کردن بهتر است یا جاهای پست ؟ چرا ؟

46 - راه آهن سراسري ايران كدام بندرها را به هم متصل كرده است ؟

47 – طولانی ترین و پر آب ترین رود ایران چه نام دارد ؟

48 – 3 اهمیت رودها را بنویسید ؟

49 – چه عواملی باعث آلودگی دریاها می شود ؟ ( 2 مورد )

50 -  قطب نما چیست ؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم خرداد 1389 توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ