مطلب کلاس چهارم
 

 

1‌-‌مشخصات‌كلي

باسمه تعالي

عنوان درس:هديه هاي آسمان           موضوع درس: به جاي...............          نام دبستان:          كلاس:چهارم                             

 تعداد دانش آموزان:                       نام ونام خانوادگي آموزگار:                                         زمان: 45 دقيقه

2- هدف كلي

آشنايي كلي دانش آموزان با يكي از احكام ديني به نام تيمم

 

 

 

3- اهداف رفتاري

انتظار مي رود كه در پايان آموزش دانش آموز بتواند:

1- پيام درس را در يك سطر بيان كند.( شناختي)

2- به سؤالات معلم در مورد محتواي درس پاسخ دهد.( شناختي)

3- با خواندن درس، يك عنوان مناسب براي درس پيدا كند.( شناختي- مهارتي)

4- با استفاده از تصاويري كه در اختيار او قرار مي گيرد مراحل تيمم را نامگذاري كند.( مهارتي)

5- بين ذهن، چشم و دست آنها هماهنگي ايجاد مي شود.( مهارتي)

6- در حضور همكلاسان خود تيمم كند. ( مهارتي)

7- با گروه همكاري، بحث و گفت وگو مي كند.( نگرشي)

8- نسبت به كار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس علاقمندي نشان مي دهد.( نگرشي)

9- نسبت به مسائل ديني و احكام علاقمندي خود را نشان مي دهد.( نگرشي)

 

 

 

4- ويژگي‌هاي عمومي فراگيران

الف) سن 11-10 سالگي

ب) توانايي ذهني: از لحاظ تحول شناختي از نظر پياژه در مرحله عملياتي عيني قرار دارند و به تفكر منطقي رسيده اند در اين سن دانش آموزان مي توانند به طور همزمان با جنبه هاي مختلف پديده ها بينديشند و ارتباط بين ابعاد مختلف را درك كنند.

ج) وضعيت اقتصادي: دانش اموزان از لحاظ وضعيت اقتصادي خانواده در سطح متوسط مي باشند.

د) وضعيت اجتماعي: دانش آموزان بسياري از مهارت هاي اجتماعي را از طريق كنش متقابل با يكديگر ياد مي‌گيرند. در فعاليت هاي دسته جمعي شركت مي كنند و در اين سن دانش آموزان خود را با ديگران مقايسه مي‌كنند. همچنين مسئوليت پذيرند وسعي در حفظ استقلال فردي دارند.

ه) رشد اخلاقي: از نظر لورنس كلبرگ در اين مرحله فرد استانداردهاي حقوقي اجتماعي را در ارزيابي خود در نظر مي گيرند. لذا استدلال اخلاقي بر مبناي منفعت اجتماعي است. بنابراين رفتار اخلاقي بر مبناي قوانين اجتماعي است كه كودكان در اين مرحله سعي در پيروي از اخلاق و معيار اجتماعي را دارند. همچنين چون به سن تكليف رسيده‌اند علاقمند به فراگيري احكام ديني هستند.

5- رفتارهاي ورودي

دانش آموزان در سالهاي قبل دانش، مهارت و بينش هاي زير را در درس هديه هاي آسمان فراگرفته‌اند.

الف) با بعضي از مسائل ديني آشنا شده و آنها را فرا گرفته‌اند.

ب) باوضو و شرايط و مراحل آن آشنا شدند و آن را انجام مي دهند.

ج) در مراسم نماز جماعت مدرسه شركت كرده‌اند. 

 

6- سؤالات ارزشيابي تشخيصي

نمونه‌اي از سؤالات ارزشيابي تشخيصي به قرار زير مي باشد:

1- نمازهاي يوميه را نام ببريد؟

2- قبل از خواندن نماز چه كارهايي را بايد انجام دهيم؟

3- مراحل وضو ساختن را بيان كنيد؟

4- چه شرايطي براي وضو ساختن لازم است؟

5- در مورد نماز مسافر چه مي دانيد توضيح دهيد؟

6- تيمم يعني چه؟

7- روش تدريس

الف) پرسش و پاسخ                        ب) نمايش( اجراي عملي تيمم)                             ج)

8-‌‌فضاي‌آموزشي

فضاي كلاس درس: نيمكت ها به صورت دايره وار چيده شده‌اند.

رسانه‌ها و وسايل مورد نياز: 1- كتاب هديه هاي آسمان      2- گچ      3- تابلو       4- خاك وكلوخ    

 5- تصاويري از تيمم       6- تصاويري از رزمندگان         7- نوار و ضبط صوت

مراحل تدريس

الف) مقدمات قبل از شروع تدريس

سلام و‌احوال پرسي، حضور و غياب، بررسي احوال دانش‌آموزان، شروع با نام خدا، بررسي تكاليف درس گذشته و..

ب) ايجاد انگيزه و آگاهي دادن به دانش آموزان از اهداف آموزشي

معلم همچنان كه به گروه بندي دانش آموزان به صورت تيم هاي 4 نفري مي پردازد با‌ آوردن خاك و سنگ به كلاس و نصب تصاويري از تيمم گرفتن و نصب تصاويري از صحنه هاي جنگ تحميلي و پخش نواري از موسيقي جنگ براي دانش آموزان ايجاد انگيزه مي كند. دانش آموزان به دقت گوش مي دهند وهمچنين در جايگاه گروه خود قرار مي گيرند.   

زمان

 

معلم به دانش آموزان مي گويد كه امروز با يكي از احكام ديني ديگر آشنا مي شويم و شما پس از پايان درس بايد حدس بزنيد و به سؤالاتي كه در مورد آن از شما پرسيده مي‌شود پاسخ دهيد و در اين زمان معلم كلمه« به جاي.......» را روي تابلو مي نويسد.

ج) تحريك و يادآوري از آموخته هاي قبلي « ارزشيابي تشخيصي»

معلم در اين مرحله به اجراي پيش آزمون مي پردازد(مرحله6 نمونه‌ي سؤالات آمده است.)

 

د) ارائه درس

آموزگار دانش آموزان را به 4 تيم به نامهاي« عبادت، شجاعت، كرامت، شهادت» گروه بندي مي كند. كارت‌هاي هر گروه را به آنان مي دهد.

قسمتي از درس توسط هر يك از افراد گروه خوانده مي شود. سپس آموزگار سؤالاتي از متن درس را از دانش‌آموزان مي پرسد. گروه ها وارد بحث و گفتگو مي شوند و به سؤالات آموزگار پاسخ مي دهند و آموزگار دانش‌آموزان را هدايت مي كند كه در زمان همچون وضعيت رزمندگان كه آب در دسترس نيست و وقت نماز هم تنگ بود و مي بايست به جاي وضو تيمم كنيم در مرحله بعدي مقداري خاك پاك در اختيار گروه ها قرار داده ابتدا آموزگار اعمال تيمم را انجام مي دهد و سپس دانش‌آموزان آن اعمال را بعد از آموزگار انجام مي دهند. سپس آموزگار از دانش آموزان سؤال مي كند به جز زماني كه آب در دسترس نيست وزمان نماز خواندن رو به پايان است به نظر شما چه وقت هايي ديگري نياز به تيمم است.

دانش آموزان در گروه بحث و تبادل نظر مي كنند و پاسخ گوي آموزگار مي باشند........

 

ه) جمع بندي ارائه فراخوان عملكرد

آموزگار سؤالاتي از محتواي درس مي پرسد به طور مثال گروه( شجاعت) با هم مشورت كنند يكي از آنان پاي تابلو بيايد و تصاوير مربوط به تيمم را به ترتيب بچسباند.

دانش آموزان به سؤالات آموزگار پس از بحث و گفتگو پاسخ مي دهند.

 

و) ارزشيابي تكويني

در اين مرحله آموزگار به اجراي ارزشيابي تكويني مي پردازد. فرم ارزشيابي تكويني به دانش آموزان داده مي‌شود در زمان پاسخ گويي آموزگار نظارت مي كند.

 

ز) تعيين تكليف

آموزگار از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه آينده اين كارها را انجام دهند.

1- از تيمم يك نقاشي بكشند. 2- در مورد رزمندگان اسلام و هدف آنان در جنگ تحميلي مطلب بنويسند.

3- در مورد موضوع درس گروه ها نشريه ديواري تهيه كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم اسفند 1389 توسط 

نمونه سئوال هدیه های آسمان

1 – اگر پدر و مادر از نیازهای ما با خبر نمی شدندچه می شد ؟

 

2 – اگر در زمان کودکی نمی توانستیم گریه کنیم یا بخندیم چه اتفاقی می افتاد ؟

 

3 – فکر می کنید که چگونه خداوند به بچه خرگوش ها کمک خواهد کرد ؟

 

4 – چرا مادر موسی هنگام به آب انداختن او نگران اما امیدوار بود ؟

 

5 – چرا فرعون می خواست که موسی ( ع) (نوزاد ) را بکشد ؟

 

6 - آسیه که بود ؟ چگونه زنی بود ؟

 

7 – چگونه موسی در آغوش مادرش رشد کرد ؟

 

8 – ربنا علیک توکلنا یعنی چه ؟

 

9 – نماز جماعت چه خوبی هایی دارد ؟

 

10 – نماز جماعت چگونه خوانده می شود و تفاوت آن با نماز فرادی چیست ؟

 

11 – مصطفی در نامه اش به خالد چه چیزهایی می نویسد ؟

 

============================================================

12 – اولین مسجد مسلمانان ......... نام دارد که به دست پیامبر و یارانش ساخته شد .

13 – آرامگاه پیامبر در................ در شهر ........................ است .

13 - کعبه قبله ی مسلمانان در میان ................... در شهر ................. قرار دارد .

14 – مسجد معروف ................... در شهر بیت المقدس در کشور ....................... قرار دارد .

=============================================================

15- نماز آیات را چگونه می خوانیم ؟

 

16 – چه وقت هایی خواندن نماز آیات برمسلمانان واجب می شود ؟

 

17 – نماز آیات چند رکعت و چند رکوع دارد ؟

 

18 – نام چند مسجد مهم مسلمانان را بنویسید .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 
 – به نظر تو نوزاد با خنده و گریه ی خود چه چیزهایی را به پدر و مادر می فهماند ؟

2 – اگر بخواهی داستان بچه خرگوشها را ادامه دهی و آنها را خوشحال کنی ، چه می نویسی ؟


3 – چرا مادر حضرت موسی (ع) هنگام به آب انداختن او امیدوار بود؟


4 – موقعی که در نماز جماعت مدرسه ات شرکت می کنی ، نمازت را چگونه می خوانی و چه احساسی داری ؟


5 – در مسجد محله ی شما چه فعالیتهایی انجام می شود ؟


6 – هنگام رفتن به مسجد یا زیارتگاه چه کارهایی انجام می دهی ؟


7 – نام چند مسجد را که می شناسی ، بنویس ؟


8 – رعد و برق شدیدی شده بود ، همه وحشت کرده بودند ، بعد از مدتی مادر علی به نماز ایستاد ، در حالی که موقع نماز نبود ، تو فکر می کنی او چه نمازی می خواند ؟


9 – اگر بخواهی نعمتهایی را که خدا به تو داده را نام ببری ،چه چیزهایی نام می بری ؟


10 – چه کار کنیم که بازی ما باعث اذیت و آزار دیگران نشود ؟


11 – فکر می کنی در مقابل بد رفتاری دیگران ما باید چگونه رفتار کنیم ؟


12 – مریم می خواست نماز بخواند اما آب قطع شده بود و هیچ آبی در خانه نداشتند، حالا مریم می تواند بجای وضو..............


13 – وقتی کبوتران را بر روی گنبد طلایی حرم امام رضا (ع) می بینی ، چه احساسی داری ؟


14- شجاع کسی است که به جای اذیّت کردن دیگران ..............................


15- برای برگزاری جشن عید مبعث چه پیشنهادهایی داری ؟بنویس .


16-دلت می خواهد دوستانت چگونه با تو رفتار کنند .


17- دوست شما چه خصوصیات خوبی دارد ؟می توانی چند مورد را بنویسی .


18- اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی می کنی ؟


19- برای قدر دانی از محبتهای مادرت چه می کنی ؟


20- از کدام قسمت درس (دستهای مادر ) خوشت آمد آن را بنویس .


21- چرا حضرت محمد (ص) خانواده خود را بسیار دوست می داشت ؟


22- در باره رفتار جاجول در صفحه 31 کتاب کار توضیح بدهید .


23- برای اینکه خداوند از تو راضی و خشنود باشد چه کارهایی انجام می دهی ؟


24- چند آرزو برای دوستت بکن و آنها را بنویس .


25- به شعر و تصویر درس 4 (امید من ) نگاه کن و یک قسمت از شعر را که بیشتر دوست داری بنویس .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم آذر 1389 توسط 

1 جمله های درست را علامت بزنید.

الف: بیچاره آن بچّه خرگوش ها . . . آنها همیشه تنها می مانند.

ب: خدای مهربان به همه‏ی موجودات توجّه دارد و به آنها یاری می رساند. 

2 پاسخ صحیح را علامت بزنید.

چرا مادر حضرت موسی«ع» هنگام به آب انداختن او امیدوار بود؟

الف: چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد.

ب: چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ امیدوار بود.  

3 او کیست که بیش از هر کس دیگر به فکر بچّه خرگوش ها و بقیه‏ی حیوانات جنگل است؟

الف: خدا                            ب: آهو                 ج: مادر بچه خرگوش ها 

4 « رَبّنا عَلیکَ تَوَکّلنا » یعنی چه؟

الف: پروردگارا ما تنها بر توانایی تو تکیه می کنیم.

ب: پروردگارا ما تنها بر توانایی خودمان تکیه می کنیم. 

5 اولین مسجدی که پیامبر و یارانش در نزدیکی مدینه ساختند چه نام داشت؟

الف: مسجد الاقصی              ب: مسجد الحرام              ج: مسجد قبا

6 نمازی که موقع خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی به جای می آوریم چه نام دارد؟

الف: نماز صبح                         ب: نماز آیات                 ج: نماز عید فطر 

7 همسر فرعون . . . . . . . . . . . . . . . . . . زنی خدا پرست بود. 

8 در تمام مدتی که نماز جماعت می خوانیم تمام اعمال نماز را . . . . . . . . . . . . . . . . . . از امام جماعت انجام می دهیم. 

9 نماز . . . . . . . . . . . . . را قبل از طلوع آفتاب به جا می آوریم. 

10 شهر مشهد زیارتگاه امام . . . . . . . . . . . . . .«ع» است. 

11 خداوند مهربان برای برطرف شدن نیازهایت چه امکانات و توانایی هایی به تو داده است؟ 

12 – یک معجزه از حضرت موسی «ع» را بنویسید. 13 – ببین از خدای مهربان چه می خواهی ، خواسته ات را بصورت دعا بنویس. 14 – در مسجد چه فعالیت هایی انجام می گیرد؟ 15 – نام مسجدهای مهمی که می شناسی را بنویس (نام دو مسجد). 16 – نماز آیات را چگونه می خوانیم؟ 17 – برای اینکه بازی ما موجب آزار دیگران نشود چه کار باید بکنیم؟ 18 – در چه مواردی به جای وضو گرفتن باید تیمم کرد؟ 19 – دوستان واقعی با هم چگونه رفتار می کنند؟ 20 – نماز جماعت چه تفاوتی با نماز فرادی دارد؟

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

1-قبله مسلمانان در كدام مسجد قراردارد?(5/0 )

الف -مسجدالنبي                                 ب -مسجدالحرام                                 ج – مسجد الاقصي

2-آيه مباركه ربنا عليك  توكلنا  يعني.......................................................................................................................(1)

3-بزرگترين و مهمترين  مسجد اسلامي كدام است ?(5/0 )

الف –مسجدالحرام  در مكه                         ب -مسجدالنبي در مدينه               ج- مسجدالحرام در مدينه

4-نام دايه ي حضرت محمد(ص) كدام است ?(5/0 )

الف - آسيه                                    ب - خديجه                                     ج - حليمه                                         د-آمنه

5-پيامبر گرامي ما در روز.....................و در ماه ............................به پيامبري برگزيده شد?(5/0 )

الف -27ماه رجب                                   ب -13ماه رجب                                  ج -27ماه ربيع ا لا ول

6-خليفه عباسي كه مي خواست حضرت امام رضا (ع) را از مردم دوركند.......................نام داشت?(5/0 )

7-رسول خدا درباره ي همسر با وفايش حضرت  خديجه  (س) چه فرمود?(1)

 

8-چه كارهايي نشانه ي شجاعت است ?(1)

9-آرامگاه حضرت محمد (ص) در مسجد.............................و در شهر .....................مي باشد?(1)

10-مسجد الا قصي  در كشور......................و در شهر..........................قراردارد?(1 )

11-در چه  وقتها يي   نماز آيات مي خوانيم?(1)

12-معني آيه مباركه (و الكاظمين  الغيظ  والعافين  عن  الناس والله يحب المحسنين) را بنويسيد?(5/1 )

 

13-به جاي وضو مي توان ..................كرد و براي اين كار به ...............................نيازداريم?(1)

14-پيامبر(ص) و يارانش به مدت .........سال در دره اي به نام............................به سختي به سر بردند?(1)

15-وقتي حضرت مهدي (عج )ظهور كند با خودش چه چيزهايي رامي آورد? (6مورد )(5/1 )

16-هنگام زيارت چه مي كنيم ?(5/0)

17-چرا آن سال براي حضرت محمد (ص) سال اندوه بود?(1)

18-نام يكي از سپاهيان رسول خدا كه آب داشت و تشنه ماند..................بود?(5/0 )

19-به چه روزي (( مبعث )) مي گويند ?(1)

20-نام ديگر امام محمد تقي  ..........................بود كه به معني ..........................................است?(1)

21-نام امام هفتم ................................و نام  امام نهم..................................مي باشد?(1)

22-معني واژه هاي زير را بنويسيد?(5/1 )

1-نماز فرادي :

 2-ا قتدا كردن :  


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم خرداد 1389 توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ